عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 9

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
 
در این تحقیق مشخصات مهندسی مخلوطهای خاک و سیمان و همچنین موزائیک پیش‌ساخته خاک سیمان بررسی و نهایتا امکان استفاده از این نوع مصالح برای پوشش کانالهای مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت . بطوریکه کلیه مراحل اجرائی از قبیل آزمایشهای شناسائی و آزمایشات تعیین مشخصات فنی مخلوطهای خاک سیمان و همچنین ساخت موزائیک خاک سیمان و تعیین مقاومتهای خمشی و کششی آنها و نیز ساخت کانال آزمایشگاهی به انجام رسید و گزارش پژوهشی آن تهیه شده است . ...
نمایه ها:
خاک | 
سیمان | 
پوشش | 

این استاندارد مصالح، خواص و روشهای آزمون موزائیک های غیرمسلح با چسباننده های سیمانی را که در یک کارگاه ساخته شده و آماده بهره برداری است، در برمی گیرد . این موزائیک ها به صورت منفرد با روش فشاری یا لرزشی یا مکش قالب گیری شده و درصورت لزوم به اندازه های مورد نظر بریده می شوند . ...
نمایه ها:

چکیده ندارد.
نمایه ها:
غلظت | 
ویروس | 
کرج | 

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها:
پوشش | 
کانال | 
سیمان | 

از مزارع جالیز اطراف شیراز نمونه‌هائی که علائم موزائیکی از خود نشان میدادند جمع‌آوری و از نظر دامنه میزبان، علائمی که در گیاهان گوناگون ایجاد میکنند، قابلیت انتقال با حشرات ، خواص سرولوژیکی وبالاخره شکل ذرات ویروس مورد مطالعه قرار گرفتند. در این 58 نمونه مطالعه شده سه ویروس که بطریقه مکانیکی قابل انتقال بودند تشخیص داده شد. ویروس اول که فقط از دو بوته خربزه جدا شده بود، از نظر میزبان محدود به خانواده کدوئیان بود و باشته سبز هلو Myzus persicae sulz انتقال نیافت . سوسپانسیونهای ...
نمایه ها:
ویروس | 
خیار | 
شیراز | 

برای پوشش کانالهای آبیاری روشهای متعددی نظیر پوششهای سخت ، انعطاف‌پذیر، خاکی و استفاده از تثبیت‌کننده‌های شیمیائی پیشنهاد گردیده‌اند که هر کدام مسائل فنی و اقتصادی خاص خود را دارا می‌باشند. در این تحقیق برای اولین‌بار استفاده از موزائیکهای خاک سیمان برای پوشش کانالهای آبیاری مورد تحقیق و مطالعه قرار گرفته است . بدین منظور ابتدا موزائیکهایی از خاک و با درصدهای بهینه سیمان و آب ساخته شدند و سپس یک کانال آزمایشگاهی با سطح مقطع ذوزنقه‌ای با عرض 20 سانتیمتر، شیب شیروانی 1/5:1، شیب ...
نمایه ها:
کانال | 
پوشش | 
خاک | 
سیمان | 

هنر دوره ساسانی یکی از زیباترین هنرهای دوره تاریخی است که مانند دوران های قبل از خود بعضی از عناصر هنری را از سایر ملل مجاور به عاریت گرفته بود. موزائیک که هنر شاخص دوره تاریخی است ریشه آن به چندین هزار سال قبل بر می‌گردد. در محوطه‌هایی چون گنج دره، تپه ربط و اوروک بصورت سنگفرش یا کف رنگی و یا در مارلیک در صنایع ساخت گلدان تزئینات بصورت موزائیک‌سازی به کار رفت. بعدها در یونان و روم به صورت شاخص هنری ریشه دواند و موزائیک های زیبایی با نقوش گیاهی، اساطیری، تاریخی، الهه ها و... ...