عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بسیاری از پدیده‌های موجود در علوم ریاضی، فیزیک ، مهندسی و دیگر علوم، توسط معادلات دیفرانسیل غیرخطی مدل‌سازی می‌شوند.از این جهت جستجوی راه‌هایی برای بیان جواب‌های دقیق این معادلات، در زمینه‌ی مطالعه و درک پدیده‌های فیزیکی و پیچیده‌ی غیرخطی بسیار با اهمیت است. موضوع اصلی در این پایان‌نامه یافتن شکل عمومی رده‌ای از معادلات دیفرانسیل عادی غیرخطی مرتبه دوم، سوم و چهارم است که می‌توانیم جواب‌های دقیق آن‌ها را به یک روش بسط جدید تعیین کنیم. ...

در پژوهش پیش رو به جواب‌های تپنده حاصل از برخورد کینک-پادکینک در سیستم ‎$ \phi^4 $‎ می‌پردازیم. بدین منظور خصوصیات این نوع از تپنده‌ها را با استفاده از روش‌های عددی مورد مطالعه و بررسی قرار خواهیم داد. در این رابطه کمیتی به نام زمان واهلش را تعریف کرده و آن را برای تعدادی از برخوردها به دست می‌آوریم. با توجه به شرایط اولیه، تپنده‌های تولید شده ممکن است در قید یکدیگر حرکتی نوسانی انجام دهند یا اینکه آزاد شوند. فاصله اولیه کینک و پادکینک از یکدیگر و همچنین سرعت اولیه آنها جزء ش ...
نمایه ها:
کینک |