عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در ایران موج‌شکنهای سنگی برای تمامی بنادر امری متداول و مرسوم بوده که دارای هزینه زیادی و معایب قابل توجهی می‌باشد. طراحی و مطالعه موج‌شکنهای شناور و انواع آن در دو دهه اخیر، موضوع بسیاری از تحقیقات موسسه‌های دریایی شده است . موج‌شکنهای شناور دارای هزینه ساخت کم و قابل حمل و نقل می‌باشند و می‌توانند به راحتی در بنادر کوچک و در محل خودروها کاربرد داشته باشند. در این طرح پس از جمع‌آوری مقالات و نتایج آزمایشات منتشر شده در زمینه انواع و طراحی موج‌شکنهای شناور به تدوین روش طراحی ...

روشهای متفاوتی برای حفاظت سواحل و یا ایجاد محیطی آرام در نزدیک ساحل وجود دارد. یکی از این روشها برای جلوگیری از حمله موج و فرسایش ساحل و یا ایجاد محیطی آرام در محدوده‌ای از دریا استفاده از موج‌شکن‌ها (از جمله موج‌شکن‌های شناور) است . با توجه به کم هزینه بودن، سهولت ساخت ، سرعت در اجرا و قابلیت جابجایی، اینگونه از موج‌شکنها جهت حفاظت بنادر و ایجاد بنادر فوریتی یا تفریحی که دارای جنبه‌های نظامی و توریستی نیز می‌باشند از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. در این تحقیق عملکرد و کاربرد انو ...

میزان انتقال و عبور امواج از موج شکن های شناور، همواره به عنوان مسئله ای که در طراحی تراز این سازه ها باید مد نظر قرار گیرد مطرح بوده است. به دلیلی وابستگی میزان انتقال و عبور امواج به پارامترهای گوناگون و وجود عدم قطعیت هایی در ماهیت پدیده ، تخمین دقیق این پارامتر در هنگام طراحی میسر نیست و ازین رو تلاش برای مدلسازی عددی آن اهمیت ویزه ای می یابد. در این پایان نامه از روش هیدرودینامیک ذرات هموار تراکم ناپذیر SPH برای شبیه سازی عددی این پدیده استفاده شده است. روش هیدرودینامیک ...

آنالیز سازه‌های دریایی در برابر نیروی امواج معمولاً به دو روش صورت می‌گیرد. در روش اول موج طراحی به روشهای آماری بدست می‌آید و توسط ارتفاع و پریود آن معرفی می‌گردد و در ظاهر سازه برای بدترین حالت ممکن طراحی میگردد . روش دوم استفاده از طیف موج و آنالیز بر اساس اصول دینامیک سازه است. استفاده از روش اول ساده‌تر و متداولتر است اما به دلیل تقریب زیاد آن (که گاهی در جهت خلاف اطمینان است) لزوماً بهترین روش آنالیز نیست. استفاده از روش دوم نیاز به برنامه مفصل کامپیوتری و طیف موج ورودی ...
نمایه ها:

در ایران اجرای موج شکنهای سنگی برای تمامی بنادر امری متداول و مرسوم بوده که دارای هزینه زیاد و معایب قابل توجهی می باشد. طراحی و مطالعه موج شکن های شناور و انواع آن در دو دهه اخیر، موضوع بسیاری از تحقیقات موسسه های دریایی شده است موج شکن های شناور دارای هزینه، ساخت کم و قابل حمل و نقل می باشند و می توانند به راحتی در بنادر کوچک و در محل خودروها کاربرد داشته باشد. در این طرح پس از جمع آوری مقالات و نتایج آزمایشات منتشر شده در زمینه انواع و طراحی موج شکن های شناور به تدوین رو ...

موج‌شکنهای شناور سازه‌هائی هستند که جهت کاهش ارتفاع موج دریا و ممانعت از رسیدن آن به یک محوطه مورد نظر نصب می‌شوند. این سازه‌ها در انجام عملیات دریائی، شیلاتی، تفریحی نظامی کاربرد داشته و در مقایسه با موح‌شکن‌های سنتی از مزایای فراوان من جمله از مشکلات فونداسیون مشکلات خوردگی، مشکلات تغییر جزر و مدی دور بده و قابل انتقال و دارای مزیت اقتصادی از نظر مواد و ساخت و ساز می‌باشد. در این پروژه سعی شده تا انواع موج‌شکنهای مزبور و موج‌شکنهای متخلخل (مشبک) مطالعه شده و از طریق روش BEM ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
طراحی |