عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 173

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

موجک با اتساع‌های ترکیبی, تابع مولد یک پایه یکامتعامد یا یک قاب پارسوال برای ‎L2{R}n)‎ است که تحت عمل انتقال شبکه‌ای و ترکیب دو عملگر اتساع نسبت به مجموعه ماتریس‌های غیرجابه‌جایی ‎A‎ و ‎B‎ به وجود می‌آید. به طور نمونه, عناصر ‎B‎ می‌توانند ماتریس‌های قیچی و عناصر ‎A‎ ماتریس‌های گسترش باشند. نظریه موجک با اتساع‌های ترکیبی تعمیمی از نظریه موجک کلاسیک است که چارچوب ساده و قابل انعطافی را برای ساخت پایه‌های یکامتعامد به وجود می‌آورد و همچنین دارای یک‌سری ویژگی‌های هندسی است که توا ...

وقتی که مرتبه تخمین یک تابع مقیاس، یک عدد صحیح فرد است، یک روش ساده برای ساختن توابع مقیاس مختلط‌‌مقدار، متقارن با محمل فشرده با عامل اتساع 3 داده شده است. دو موجک مربوطه که به وضوح ساخته شده اند، یکی حول صفر متقارن است و دیگری حول صفر پادمتقارن است. علاوه بر این وقتی که تخمین برای عدد صحیح 2 است، یک روش برای ساختن موجک های متعامد، متقارن با محمل فشرده ارائه می شود. در پایان چندین مثال ارائه می شود که نتایج مربوطه را نشان می دهد. ...

در این رساله ابتدا برای آشنایی با حسابان کسری، عملگرهای مشتق‌گیری و انتگرال‌گیری کسری گرونوالد-لت‌نیکوف و ریمان-لیوویل و همچنین عملگر مشتق‌گیری کاپوتو معرفی و برخی خواص اساسی آنها مورد بررسی قرار می‌گیرند. سپس توابع ضربه‌ای قطعه‌ای معرفی و برای حل معادلات دیفرانسیل لینارد و لین-امدن تعمیم یافته در دامنه‌های بزرگ مورد استفاده قرار می‌گیرند. در ادامه آنالیز فوریه و روش‌های طیفی معرفی می‌گردند. سپس به معرفی چندجمله‌ای‌های انتقال یافته چبیشف نوع اول و دوم و لژاندر و و ...

استفاده‎‎ از موجک ها در ‏حل مسائل مختلف موجود در علوم و مهندسی به سرعت در حال افزایش است. ‏در بخشی از این رساله به مطالعه روش حل معادلات انتگرالی ولترای خطی با کمک موجک های دابشی و کویفلت ها می پردازیم. مهم ترین موضوع در این بخش‏، معرفی ضرایب ارتباط جدیدی است که قبلاً تعریف نشده اند و ارائه روش هایی برای به دست آوردن این ضرایب است. همچنین با اثبات قضایایی‏، همگرایی جواب تقریبی به دست آمده از این روش ها به جواب اصلی را بررسی می کنیم. در بخش دیگری از این رساله با استفاده از موج ...

عملکرد بسیاری از سیستم‌های فیزیکی ذاتاً غیرخطی می‌باشد و بایستی توسط مدلهای ریاضی غیرخطی توصیف شوند. اما برخی از این نوع سیستم‌ها دارای ساختار نامشخصی می‌باشند و ارائه مدل ریاضی دقیقی برای آنها امکان‌پذیر نیست. بنابراین برای کنترل این نوع سیستم‌ها نمی‌توان از روش‌های کنترل متعارف استفاده‌نمود. به‌همین منظور، اخیراً روش‌های محاسبات هوشمند مانند منطق فازی، شبکه‌های عصبی، الگوریتم‌های ژنتیک و ... برای حل مسائل کنترل مربوط به سیستم‌های دینامیکی با ساختار نامشخص یا سیستم‌های دارای ...

دراین پایان نامه موجک قاب ها را در L2 (R) متناظر با یک سیستم یکانی خاص مطالعه می کنیم. نشان می دهیم برای هر 0> a موجک قاب های متفاوتی با این ویژگی وجود دارند که تکیه گاه تبدیل فوریه آن ها دریک مجموعه با اندازه a واقع است. سپس مجموعه های موجک قاب را برای نوع خاصی از موجک قاب ها بیان می کنیم که تکیه گاه تبدیل فوریه آن ها توابع مشخصه است. به ویژه علاقه مند به یافتن شرایطی برای مجموعه اندازه پذیر E هستیم که این مجموعه را به یک مجموعه موجک قاب تبدیل کند. در پایان نوعی از مجموع ...

در این تحقیق ابتدا یک نمایش انتگرالی برای فرایند گاوسی مانا معرفی می‌کنیم. با استفاده از این نمایش انتگرالی بسط موجکی ژانگ و والتر برای فرایندهای گاوسی مانا را ارائه می‌کنیم. پایه‌ی موجک مورد استفاده در این بسط، موجک لماری-میر است. بسط براساس- موجک ژانگ و والتر دارای نقصی است، که دیدر و پیپیراس اقدام به اصلاح این نقص کردند. بسط براساس-موجک اصلاح شده، مانند بسط براساس- موجک ژانگ و والتر، دارای ساختار دو قسمتی است. قسمت اول جمله‌ی تقریب در مقیاس ، و قسمت دوم جملات جزئی در مقیا ...

تبدیل فوریه به‌عنوان قدیمی‌ترین ابزار تبدیل سیگنال، قادر به انتقال سیگنال دریافتی از حوزه زمان به حوزه بسامد است. این تبدیل فاقد هر‌گونه اطلاعاتی در مورد زمان وقوع هر بسامد است. به‌عبارت‌دیگر، در این تبدیل اطلاعات وابسته به زمان، به طور کامل حذف می‌شود. برای تصحیح این اِشکال، گابور با ابداع روشی جدید، تبدیل فوریه را فقط برای محدوده‌ی زمانی کوچکی از سیگنال دریافتی به کار برد و این محدوده را پنجره‌ی زمانی نامید. گابور با حرکت پنجره مزبور در طول زمان‌ِ سیگنال دریافتی، تبدیل ...

موجک هار مجموعه‌ای از توابع قطعه‌ای ثابت است که می‌توان تابع f را به کمک ان تقریب زد.همچنین انتگرال f را می‌توان به کمک همین موجک محاسبه کرد.امروزه محاسبه بهترین تقریب برای تابع f مطلبی است که از اهمیت خاصی برخوردار است. ما در این پایان‌نامه قصد داریم تابع f را علاوه بر موجک هار به کمک موجک لژاندر و فلتلت نیز تقریب بزنیمو فرمولی را برای محاسبه انتگرال f به کمک این دو موجک، همانطور که برای موجک هار محاسبه شده است به‌دست آوریم.همچنین حل مسائل مقدار مرزی مرتبه دوم و حل عددی معاد ...