عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 48

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دانش بومی را می‌توان بخشی از فرهنگ منحصر به فرد هر سرزمین دانست که آن دانش یافته‌هایی است در جهت سازگاری با شرایط محیطی خاص زیست بوم، از طریق تجربه حاصل شده و به مرور به بخشی از فرهنگ اجتماعی و تولیدی آن جامعه تبدیل شده است. اتنوبوتانی و اتنواکولوژی شاخه‌هایی از دانش بومی هستند که به مطالعه گیاهان و محیط اطراف آنها می‌پردازند. اتنواکولوژی یک مطالعه میان رشته‌ای پویا بین انسان، محیط و گیاهان و جانوران یک منطقه است و اتنوبوتانی شامل شناخت چند مردمان محلی از گیاهان، کاربرد و بوم ...

استفاده از اطلاعات همبستگي بين پوشش گياهي و خاک، از موارد اساسي در مديريت و برنامه ريزي پوشش گياهي طبيعي و يا دست کاشت محسوب مي‌شود. با توجه به اهميت کشت گونه‌هاي گياهي به منظور جلوگيري از فرسايش خاک و احداث بادشکن و هزينه زياد کشت، لازم است پژوهشي با هدف شناخت تأثيرات مثبت يا منفي گونه‌هاي کشت شده بر رويشگاه انجام گيرد، تا نسبت به انتخاب يا عدم انتخاب گونه‌هاي مطالعه شده براي ساير برنامه ريزي در ساير مناطق مشابه اقدام شود. هدف از تحقيق حاضر، بررسي تأثير دو گونه زردتاغ (Halox ...

حضور يونهاي فلزات سنگين در داخل آبها و پسابهاي صنعتي بدليل سمي بودن ، يك مشكل بزرگ براي محيط زيست محسوب مي شود. اين آلوده كننده ها مي توانند در ارگانيسمهاي موجود زنده تجمع كنند و در نتيجه باعث بروز انواع بيماريها براي انسانها مي شوند. جمع آوري و دفع پساب چه از نقطه نظر بهداشتي و چه از نظر اقتصادي در ديدكلان از اهميت خاصي برخوردار بوده و انجام تصفيه و رها سازي پساب تصفيه شده و يا استفاده مجدد از پساب از موضوعات مهم جوامع صنعتي و رو به رشد مي باشد. صرف نظر از چگونگي مصرف پساب ت ...

باكتريهاي اسيد استيك (AAB) جزء باكتريهاي گرم منفي و شديدا هوازي هستند كه به طور طبيعي ، روي ميوه ها، حبوبات وگياهان يافت ميشود و توانايي اكسيد كردن انواع مختلف الكل ها و قندها را به محصولاتي مثل سركه، سلولز، سوربوز و گلوكونيك اسيد دارند. باكتريهاي اسيد استيك در توليد صنعتي سركه مفيد هستند. در صنعت غذا مقبوليت طعم و رايحه از اهميت فوق العادهايي برخوردار است. طعم و رايحه پارامترهاي قراردادي نيستند و از فرهنگي به فرهنگ ديگر و يا به صورت بومي متغير مي باشند . سركه توليد صنايع د ...

حفظ و احیاء پوشش گیاهی در منابع طبیعی از اهمیت خاصی برخوردار است و لازم است که مورد توجه خاص قرار گیرد. جهت رسیدن به این هدف باید ویژگی‌های اکولوژیک گونه‌ها شناسایی گردد و سپس در جهت حفاظت آنها مورد استفاده قرار گیرد. در این راستا برخی از گونه‌های بومی استان آذربايجان شرقي Turril Acantholimon gilliatii،Maassoumi &Podlech aharicus Astragalus، neomobayenii Maassoumi Astragalus، Salvia sahandica Boiss & Buhse و Satureja atropatana Bunge مورد بررسی اکولوژیک قرار گرفتند. در اين ...

در پژوهش حاضر، ساختار ژنتیکی مرغان بومی مرکز پشتیبانی و اصلاح نژاد استان مازندران واقع در شهرستان ساری مورد بررسی قرار گرفت. در بخش اول صفات کیفیت بر روی تخم‌مرغ‌هایی که در سن 20 هفتگی گذاشته شده بود اندازه‌گیری شد. در بخش دوم، بررسی چندشکلی ژن‌های پرولاکتین و پاراتورمون و ارتباط آنها با صفات کیفیت تخم‌‌مرغ مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور از 100 قطعه مرغ بومی خون‌گیری شد. استخراج DNA از نمونه‌های خون با استفاده از روش نمکی بهینه انجام گرفت. 24جفت 68/0 و . برای ژن‌های پ ...

PAH ها هیدروکربن های آروماتیکی هستند که از دو یا چند حلقه بنزنی تشکیل شده اند. این ترکیبات دارای منشا انسانی و طبیعی می‌باشند و بدلیل گستردگی حضور، پایداری، قابلیت تجمع زیستی و فعالیت سرطانزایی به یک نگرانی مهم زیست محیطی تبدیل شده اند. گرچه PAHها دستخوش فرآیند های جذب سطحی، تبخیر، تجزیه نوری و تجزیه شیمیایی می شوند اما تجزیه میکروبی اصلی ترین فرآیند حذف این ترکیبات از محیط است. در کشورهای رو به توسعه ای نظیر ایران مناطق صنعتی زیادی وجود دارد که در فاضلاب های خروجی خود دارای ...

خشکی و مسئله کمبود نور و ایجاد سایه به واسطه توسعه سازه های بشری و همچنین سایه نا شی از درختان در فضای سبز، دو چالش مهم پیش روی چمن به عنوان یکی از اجزای اصلی فضای سبز شهری می باشد. در رویارویی با این دو مشکل انتخاب گونه ها و ارقام مقاوم به سایه و خشکی بویژه گونه های بومی یکی از روشهای مفید توصیه شده می باشد. این پژوهش در سال 91-1390 در گلخانه پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان طی دو آزمایش به ترتیب به بررسی تحمل به سایه و تحمل به خشکی درسطوح مختلف سایه گونه بومی علف گندمی (Agropyro ...

استان همدان از گذشته های خیلی دور یکی از قطب‌های گیاهان دارویی در ایران بوده‌است. در این تحقیق قسمت‌های مختلف چهار گیاه بومی استان همدان به نام‌های شکرتیغال شرقی، وسمه، سلمک کوهی و ورگ برای تعیین محتوای فنل و فلاونوئید کل، فعالیت مهار رادیکال آزاد DPPH، فعالیت ضد باکتریایی و ضد قارچی، با استفاده از عصاره‌های متانولی و هیدروالکلی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که عصاره متانولی گیاهان محتوای فنل و فلانوئید بالایی دارند. بالاترین فعالیت مهار رادیکال‌آزاد DPPH، در عصاره م ...