عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق به دلیل اهمیت و ضرورت نوآوری در صنعت نفت، به‌منظور توسعه توانمندی‌های کارکنان صنعت نفت در ارایه و بهبود محصولات نفتی به ‌منظور بهره برداری مناسب از منابع کشور تعریف و به انجام رسیده‌است. تحقیق حاضر به دنبال این بوده تا عوامل موثر بر موفقیت نوآوری کارکنان را شناسایی و رتبه‌بندی کند. به‌این منظور، ابتدا مدل‌ها و مبانی نوآوری مورد کنکاش قرار گرفته‌است. سپس موفقیت نوآوری تعریف شده و ابعاد آن در عرصه های مختلف تبیین شده‌ و در ادامه، عوامل موثر بر موفقیت نوآوری در سه مح ...

بررسی عوامل موثر بر برون سپاری خدمات تامین نیروی انسانی در منطقه دو عملیات انتقال گاز ...
نمایه ها:
عوامل | 
موثر | 
خدمات | 

رسانه، به معنای ابزار، مسیر، بستر، وسیله و بسیاری تعابیر دیگری است که از طریق آن پیامی از نقطه یا شخصی به نقطه یا شخص دیگری انتقال می‌یابد. این پدیده اجتماعی و تکنولوژیکی نیز در گذر زمان از تغییرات بوجود آمده در محیط در امان نمانده تا جایی که امروزه مبحثی نو تحت عنوان ابزارهای ارتباطی (رسانه) نوین یکی از تاثیرگذارترین پدیده‌ها در زمینه تولید، انتقال، پخش و مدیریت پیام یا همان محتوا به شمار می‌آید. یکی از مواردی که موجب پیچیده شدن تاثیر این ابزار در جوامع بشری میگردد، عوامل ...
نمایه ها:
نوین | 
موثر | 

در این تحقیق سعی شده به اهدافی چون شناسائی کمی و مقایسه کارآئی آن عده از آموزگارانیکه تحت پوشش آموزشهای ضمن خدمت قرار گرفته‌اند با کسانیکه این دوره‌ها را ندیده‌اند - تجزیه و تحلیل میزان تاثیر آموزشهای دوساله مراکز تربیت معلم از طریق احتساب عملکرد کمی و کیفی آموزگاران یادشده کمی و کیفی عملکرد آموزگاران باسابقه و مقایسه راندمان آنها با آموزگاران فوق دیپلم. جامعه آماری کلیه مدارس ابتدائی شهرستان زاهدان و روش تحقیق توصیفی و از آمار توصیفی جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شده است ...

هدف از اجرای این پژوهش ، کشف ، مطالعه و تجزیه، و تحلیل عوامل است که در ایجاد رضایت شغلی معلمان موثرند روش تحقیق توصیفی و جامعه آماری، آموزگاران، دبیران، و مدیران واحدهای آموزشی هر سه مقطع استان سیستان و بلوچستان میباشند. نتایج حاصل از این پژوهش عبارتند از: -1 ارزشهای معنوی همچون قداست شغل معلمی و انصاف آن به شغل انبیا در بین معلمان سیستان و بلوچستان بیش از معیارهای ایجاد رغبت می‌کند. -2 مشخص شد که بین رضایت شغلی و مقطع تدریس ارتباط معنی‌داری معکوس وجود دارد. -3 بین رضایت شغلی ...

در این طرح با مروری به عوامل موثر در معماری و به ویژه به طراحی نما، همچنین با مروری اجمالی به سیر تحولات معماری و نماسازی در تهران، ضمن بررسی محدودیت‌ها و امکانات طراحی و بررسی عملکرد و نقش ابزارهای مختلف در طراحی نما، متدولوژی مشخصی برای تدوین ضوابط تعریف شده و نهایتا رهنمودهای برای طراحی مناسب نما در شهر تهران با توجه به عوامل محیطی، فرهنگی، حقوقی و تکنولوژیک ارائه گردیده است . ...

بهینه‌سازی بخش عمده‌ای از زندگی روزمره است. شخص همیشه برای بهینه‌سازی هر جنبه‌ای از زندگی به‌عنوان بهترین، تلاش می کند. تقریبا تمام مسائل بهینه‌سازی زندگی واقعی چندین اهداف متضاد دارند که باید به طور هم‌زمان بهینه شوند، به‌عنوان مثال، به حداقل رساندن هزینه در حالی که بهره‌وری حداکثر شود. جواب چنین مسائلی همیشه یک سازش بین اهداف متضاد است. هنگامی که بطور هم‌زمان تمام اهداف را بهینه می‌کنیم، ما یک مسئله بهینه‌سازی چند هدفه ‎($MOP$)‎ داریم. به دلیل ماهیت متضاد اهداف، مسائ ...