عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 25

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در پژوهش حاضر یک مدل ریاضی برای پیش بینی مشخصه های مهم کارکرد و آلاینده های منتشر شده از موتورهای دیزلی پاشش مستقیم بسط و توسعه یافته است . مدل مزبور یک مدل ترمودینامیکی شبه بعدی می باشد که با تقسیم بندی محفظه احتراق به مناطق متعدد توانایی خوبی در پیش بینی ویژگیهای مختلف احتراق و آلایندگی دیزل دارد و به مدل احتراق چند منطقه ای معروف است . این مدل قادر است فرایندهای ترمودینامیکی سیکل بسته شامل کورس تراکم ،فرایند احتراق و کورس انبساط را شبیه سازی نماید و قابلیت توسعه برای محاسب ...

با گسترش صنعت خودرو و کاربرد موتورهای احتراق داخلی، بکارگیری یک الگوریتم مناسب جهت شبیه سازی و تحلیل دینامیکی این نوع موتورها جزء نیازهای اساسی در طراحی و بهینه سازی آنها محسوب می‌شود. به منظور بررسی وضعیت دینامیکی موتور و تعیین نیروهای اعمال شده بر قسمت‌های مختلف مکانیزم، به روشی نیاز است که از طریق آن بتوان توان دینامیکی موتور را برحسب سرعت و شتاب زاویه‌ای لحظه‌ای و در زوایای مختلف گردش میل لنگ محاسبه کرد. این تحقیق به شبیه سازی و تحلیل دینامیکی یک موتور احتراق داخلی چها ...

به منظور حفظ رقابت در بازار های جهانی، تولید کنندگان موتور مجبور به اتخاذ سیستم های جدید سوخت رسانی به عنوان یک رویکرد برای کنترل انتشار آلاینده و مصرف سوخت در تولید موتور شده اند. با وجود روش های مختلفی کاهش آلایندگی، مقدار آلاینده ها هرکدام به گونه ای متفاوت تابعی از فشار جت سوخت و حرارت داخل سیلندر می باشند، زیرا فن آوری که باعث کاهش آلاینده اکسید نیتروژن (NOx) از جمله به تاخیر انداختن زمان تزریق می شود، دوده را افزایش می دهد.البته با افزایش فشار جت سوخت، دوده کاهش می یابد ...

در طي دو دهه اخير، احتراق از نوع اشتعال تراکمي مخلوط همگن،HCCI ، خود را به عنوان يک روش شناخته شده و کاربردي براي انواع مختلف موتورهاي احتراق داخلي، چه از نوع ساکن و چه از نوع متحرک نشان داده است. نتايج حاصل از اين نوع احتراق در موتورها نشان مي دهند که آنها با استفاده از اين نوع احتراق داراي پتانسيل بزرگي براي کاهش آلاينده ها هستند و همچنين مي توانند مصرف سوخت را به ميزان 10 الي 20 درصد نسبت به موتورهاي اشتعال جرقه اي کاهش دهند. HCCIبه صورت فرآيندي تعريف مي شود که در آن مخلو ...

در این پایاننامه مدل احتراق چندمنطقه‌ای با حرکت هوا که مبتنی بر زیرمدل اختلاط جت سوختی و زیر مدل احتراق می‌باشد برای موتورهای پردور با پاشش مستقیم مورد بررسی قرار گرفته است . بدلیل اختلاف زیاد در نحوه اختلاط سوخت - هوا مابین موتورهای دیزلی پردور و کم دور، به اثر چرخش هوا روی آهنگ اختلاط توجه بیشتر معطوف شده زیرا اساس اختلاط سریع در موتورهای دیزلی پردور در این پارامتر نهفته است . جهت تایید مدل احتراق چند منطقه‌ای با حرکت هوا برای موتورهای دیزلی پردور از نتایج تجربی یک موتور دی ...

موتورهای اشتعال تراکمی سوخت همگن (HCCI) ایده‌ای نوین در موتورهای احتراق داخلی برای کاهش مصرف سوخت و آلاینده‌های خروجی به شمار می‌روند. هرچند مزیت‌های اصلی این گونه موتورها در آزمایش‌ها و تحقیقات متعدد ثابت شده است اما وجود مشکلاتی نظیر نرخ بالای آزادسازی انرژی، کنترل زمان شروع احتراق و بازه محدود عملکردی این موتورها سبب شده است تا همچنان موانعی در راه تجاری‌سازی آن وجود داشته باشد. روش‌های متعددی نظیر استفاده از گازهای برگشتی، سوخت‌های ترکیبی، لایه‌بندی سوخت و ... برای رفع ای ...

چکیده ندارد.

تولیدکنندگان موتور به طور فزآینده‌ای با قوانینی در مورد عملکردو آلاینده‌های موتور مواجه می‌شوند. به منظور حفظ رقابت در بازارهای جهانی، تولیدکنندگان مجبور به اتخاذ سیستم‌های جدید سوخت‌رسانی به عنوان یک رویکرد برای کنترل انتشار آلاینده‌ها و مصرف سوخت در تولید موتور شده‌اند. با وجود روش‌های مختلفی که برای کاهش آلاینده ارائه شده‌استمقدار آلاینده‌ها هرکدام بگونه‌ای متفاوت تابعی از فشار جت سوخت و حرارت داخل سیلندر می‌باشند، زیرا فن‌آوری که باعث کاهش آلاینده اکسید نیتروژن(NOx) از جم ...

با گسترش صنعت خودرو و کاربرد موتورهای احتراق داخلی، بکارگیری یک الگوریتم مناسب جهت شبیه سازی و تحلیل دینامیکی این نوع موتورها جزء نیازهای اساسی در طراحی و بهینه سازی آنها محسوب می‌شود. به منظور بررسی وضعیت دینامیکی موتور و تعیین نیروهای اعمال شده بر قسمت‌های مختلف مکانیزم، به روشی نیاز است که از طریق آن بتوان توان دینامیکی موتور را برحسب سرعت و شتاب زاویه‌ای لحظه‌ای و در زوایای مختلف گردش میل لنگ محاسبه کرد. این تحقیق به شبیه سازی و تحلیل دینامیکی یک موتور احتراق داخلی چها ...