عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین میزان جامعیت و مانعیت دو موتورکاوش بینگ و گوگل در بازیابی تصاویراست. مقصود این است که موتورکاوشی مشخص شود که بیش‌ترین جامعیت و مانعیت را در بازیابی تصاویر دارد. روش پژوهش: پـژوهش حاضر از نظر نوع، کاربردی است و به لحاظ هدف و گردآوری داده‌ها از روش‌های پژوهش شبه آزمایشی استفاده کرده است. جامعه این پژوهش تصاویر ذخیره‌ شده موجود در پایگاه‌های تصویر دو موتور کاوش بینگ و گوگل‌ هستند. داده های پژوهش از طریق جستجوی تصویر به تصویر در موتورهای کاوش ...

از زمانی که در شبکه جهانی اینترنت قابلیت‌های مناسبی، برای تولید و انتشار اطلاعات فراهم شده است، وب به ابزار مناسبی برای ذخیره و بازیابی اطلاعات تبدیل گشته است. این محیط دارای میلیاردها صفحه وب، هریک با موضوع خاصی شکل گرفته‌اند، است. برای بازیابی اطلاعات در این محیط ابزارها و راهبردهای متفاوتی وجود دارد که موتورهای کاوش متداول‌ترین ابزار مورد استفاده توسط کاربران این محیط است. موتورهای کاوش امکانات گوناگونی را برای محدود سازی دامنه جستجو و در نتیجه بالا بردن احتمال ربط نتایج ...