عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 25

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

استفاده از گاز مایع در موتورهای بنزینی به دلیل تفاوت در طبیعت و خواص ، تاثیرات گوناگونی را بر عملکرد موتور موجب می شود،این مقاله تاثیرات ترکیب گاز مایع ،اجزا کاربراسیون و تنظیم ها بر عملکرد موتور را با استفاده از چهار موتور خودرو بنزینی درآزمایشگاه مورد بررسی قرار می دهد. کاهش توان و گشتاور از مشخصه های مشترک موتورهای تحت آزمایش بوده ولی بهبود راندمان موتور بیشتر به تناسب تجهیزات بکار گرفته شده و تنظیم ها بستگی داشته است . ...

چکیده ندارد.

هدف ، طراحی و انتخاب تجهیزات ، جهت نصب برروی موتورهای خودرو ساخت داخل به منظور کاهش آلایندههای تولید شده در حد استانداردهای بین‌المللی می‌باشد که در این رابطه ، انجان فعالیتهای زیر پیش‌بینی شده است : -1 تغریف گازهای آلاینده و اثرات منفی آن بر محیط زیست و تعیین فهرست روشهای اعمال شده در کم کردن آن در موتورهای بنزینی در جهان -2 عملکرد گذشته سازندگان خودرو و شرکتهای لیسانس‌دهنده در ایران در رابطه با حذف و کم کردن گازهای آلاینده -3 بررسی موتوری خودروهای داخلی در رابطه با وجود یا ...

دراین کتاب کلیه قطعات بکاررفته و نحوه عملکرد هرقطعه درموتورهای بنزینی ودیزلی تشریح گردیده است .همچنین اصول کارقسمتهای مختلف اتومبیل چون سوخت رسانی ،برق‌رسانی و سیستم قرمز شرح داده شده است . ...

مسئله بهینه‌سازی متغیرهای کنترل یک موتور احتراقی داخلی بنزینی برای حداقل نمودن مصرف سوخت و گازهای آلاینده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است . کنترل و بهینه‌سازی سیستمهای کنترل مستلزم داشتن مدل دینامیکی حاکم بر سیستم است . علیرغم تحقیقات وسیع مدل دینامیکی مناسبی برای موتورهای احتراقی بدست نیامده و روش کنترل تطبیقی بدون داشتن مدل دینامیکی از پیش متغیرهای کنترل را برای هدف مورد نظر بهینه می‌سازد. ...
 
چکیده ندارد.
 
چکیده ندارد.