عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

علم دینی و تولید علوم انسانیِ اسلامی یکی از مهم ترین و در عین حال بحث برانگیزترین مسائل علمی و گاهاً سیاسی کشور، در سال های پس از پیروی انقلاب اسلامی (بالاخص در یکی دو دهه اخیر) بوده است. با توجه به اهمیت این مسئله، پژوهش حاضر در پی آن است که در عین تحلیل گفتمانی برخی از مهمترین رویکردهای مطرح در زمینه تولید علم دینی (بالاخص در حوزه علوم انسانی)، موانع تولید علوم انسانی بومی(دینی) را نیز شناسائی نماید. لذا برای تحقق هدف اول؛ چهار رویکرد مهم در زمینه تولید علم دینی یعنی رویکرد ...