عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 182

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه مواد هدفمند با توجه به خواص ویژه‌‌ی که دارند بسیار مورد توجه محققان قرار گرفته است. تغییر پیوسته خواص در این مواد، وجود پدیده‌های نامطلوب مانند تمرکز تنش را به حداقل می‌رساند. از سوی دیگر رفتار ویسکوالاستیک در بارگذاری دینامیکی به پیدایش میرایی ساختاری می‌انجامد. در این پایان‌نامه ویژگی‌های رفتار خمشی ورق ویسکوالاستیک هدفمند (رفتاری که وابسته به مکان و زمان است) تحت ارتعاشات اجباری مورد تحلیل قرار گرفته و روابط حاکم بر آن بررسی شده‌است. مدل مورد بررسی یک مدل جامد استان ...

با توجه به گسترش کاربرد مواد هدفمند در صنایع مختلف و از آنجا که استفاده اصلی از این مواد در محیط های با درجه حرارت بالا است، بررسی رفتار دینامیکی ورق حلقوی هدفمند تحت تأثیر حرارت لازم وضروری است. در این تحقیق ارتعاشات ورق حلقوی متأثر از حرارت با استفاده از روشی نیمه تحلیلی- عددی و با بکارگیری روش های فضا- حالت و دیفرانسیل کوادریچر مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالعه بر پایه تئوری الاستیسیته سه بعدی و با فرض تغییرات پیوسته و تدریجی مواد در دو راستای ضخامت و شعاعی، بر طبق ق ...

در این پایان نامه ابتدا ارتعاشات آزاد نانو لوله‌های احاطه شده توسط محیط ارتجاعی بررسی گردیده است. معادلات حاکم و شرایط مرزی مربوط براساس تئوری سه بعدی الاستیسیته در ترکیب با اثرات غیر موضعی بدست آورده شده اند. از آنجائیکه معادلات حاکم بر ارتعاشات آزاد نانو ‌لوله بر اساس تئوری سه بعدی الاستیسیته در نظر گرفته شده‌اند و همچنین از روابط مشخصه سه بعدی غیر موضعی در مختصات استوانه‌ای استفاده شده است، می بایستی علاوه بر مولفه‌های جابجایی، مولفه‌های تنسور تنش نیز به عنوان درجات آزادی ...

تحلیل مسائل با مرزهای دارای تغییر شکل مداوم در طول حل مسئله، به خصوص درمسائل با تغییر شکل‌های زیاد که توام با اعوجاج بیش از حد المان‌ها و کاهش فاحش دقت در حل هستند، از نقاط ‌ضعف‌ روش‌ها ی مبتنی بر شبکه می‌باشد. برای حل این مشکلات، معمولا از روش‌های جایگزین مانند روش‌های بدون مش استفاده می‌شود. یکی از این روش‌ها که به طور خاص برای مسائل ضربه، نفوذ و شکست، قابلیت ویژه‌ای دارد، روش هیدرودینامیک ذرات هموار می‌باشد. در پروژه حاضر، از روش هیدرودینامیک ذرات هموار برای تحلیل برخورد ...

پانل های استوانه ای متشکل از مواد پیشرفته و یا مواد هدفمند، استفاده روزافزونی در مهندسی به خصوص در صنایع هوافضا، هسته ای، شیمیایی و غیره پیدا کرده است. بیشترین کاربرد مواد هدفمند در محیط هایی با درجه حرارت بالا می باشد، بنابراین بررسی رفتار دینامیکی پانل استوانه ای هدفمند تحت تأثیر حرارت میتواند بسیار ضروری باشد. هدف از پایان نامه حاضر، تحلیل ارتعاشات حرارتی پانل استوانه ای هدفمند دو جهته بر پایه ی تئوری الاستیسیته سه بعدی با استفاده از روش دیفرانسیل کوادریچر در راستای شعاع و ...

در این تحقیق از روش تحلیلی برای بررسی ارتعاشات آزاد پوسته‌ی استوانه‌ای ساخته شده از مواد با خواص تابعی(FG) تحت فشار داخلی و اثرات حرارتی استفاده شده است. برای حل مسئله از کدنویسی در نرم افزار MAPLE11 استفاده شده است. ماده‌ی FG استفاده شده در این پایان‌نامه از فولاد ضد زنگ و سرامیک ساخته شده است. سطح داخلی کاملا از فولاد و سطح خارجی کاملا از سرامیک می‌باشدتابتواند دمای بالای خارجی را تحمل کند. خواص ریز ماده‌ها هر کدام تابع دما می‌باشد، برای حل مسئله ابتدا خواص فلز و سرامیک به ...

مواد هدفمند مواد کامپوزیتی ناهمگن می‌باشند که خواصشان با مختصات فضایی به صورت تابع پیوسته یا تکه تکه پیوسته تغییر می‌کند. این مواد معمولاً شامل دو جزء سرامیک و فلز می‌باشند، جزء سرامیک باعث مقاومت حرارتی بالا می شود و جزء فلزی استحکام مکانیکی را افزایش می‌دهد. مواد هدفمند کاربردهای زیادی از جمله سپر حرارتی، پوسته مخازن رآکتورها، توربین‌ها، تجهیزات هسته‌ای و دیگر کاربردها دارند. در این پروژه ضرایب شدت تنش با مود ترکیبی برای ماده هدفمند دو بعدی دارای ترک با روش تحلیلی و روش اج ...

در سالیان اخیر با توجه به گسترش دامنه ی کاربرد مواد هدفمند تحلیل سازه های هدفمند تحت شرایط مکانیکی مورد توجه پژوهش گران قرار گرفته است. در زمینه ی بهینه سازی مواد هدفمند تلاش های کم تری در مقایسه با تحلیل و حل مسایل مربوط به این مواد انجام شده است که اکثر پژوهش های انجام شده تحت شرایط ترمومکانیکال صورت گرفته است. علاوه بر این، عملکرد مواد با خاصیت تابعی نه تنها تابع خواص فازهای تشکیل دهنده و مقدار آن ها است بلکه وابسته به توانایی طراح در طراحی شکل بهینه ی تغییرات تدریجی (شکل ...

امروزه توجه روز افزون به مواد هدفمند به علت کاربردهای صنعتی به ویژه صنایع هوافضا و در سایر مواردی که استحکام بالا, چگالی کم و عدم نفوذ آب مورد توجه باشد رو به رشد است. مواد هدفمند عمدتا بصورت ترکیب سرامیک و فلز میباشند.در این پروژه ارتعاشات آزاد تیر تیموشنکو ساخته شده از مواد هدفمند که ناپیوستگیهای مختلفی دارند مورد تحلیل قرار گرفته است. به علت ماهیت امواج, ارتعاش قابلیت انتشار, انتقال و انعکاس را در سازهها دارد. بر مبنای این ویژگی ارتعاشات، میتوان ماتریس انتشار امواج در طول ...