عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در شرایط فعلی کلیه آزمایشگاه‌های شرکت‌های آب و فاضلاب (اعم از شهری و روستایی) مواد مرجع مورد نیاز خود را از نمونه‌ها و مواد مرجع خارجی تامین می‌کنند که موجب خروج ارز قابل توجهی از کشور می‌گردد. با توجه به گستردگی پیاده‌سازی استاندارد ISO/IEC 17025 در آزمایشگاه‌های آب و فاضلاب و ضرورت استفاده منظم از مواد مرجع جهت کالیبراسیون، صحه‌گذاری و فعالیت‌های کنترل کیفیت در آزمایشگاه‌ها، استفاده از این مواد نیز به صورت روز افزونی افزایش یافته است و با توجه به اینکه مواد مرجع دارای تاریخ ...