عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 323

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

استان کرمان یکی از استانهای کشور است که شدیدا به مواد مخدر آلوده می‌باشد، به همین علت ، جرائم مواد مخدر و سایر جرائم نیز در آن زیاد اتفاق می‌افتد. جرم استعمال مواد مخدر، از جرائمی می‌باشد که در سطح وسیعی از استان رواج دارد و به تبع آن معتادین استان نیز نسبتا زیاد می‌باشد. بطوریکه با توجه به تحقیقات انجام شده حدود 2/3 خانواده‌های کرمانی، از مواد مخدر، مخصوصا تریاک و شیره استفاده نموده یا می‌نمایند. سایر جرائم مواد مخدر در استان، بیشتر شامل خرید و فروش ، حمل و نقل و نگهداری می‌ ...
نمایه ها:
جرم | 
حقوق | 

چکیده ندارد.

در این مطالعه پژوهشی از نوع کارآزمائی بالینی، یکصد بیمار که جهت اعمال جراحی الکتیو به مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان به طور متوالی مراجعه کرده بودند، با روش آسان انتخاب و به دو گروه معتاد به مواد مخدر و غیرمعتاد به مواد مخدر تقسیم شدند. در ساعت 8 صبح روز قبل از عمل جراحی سطح کورتیزول سرم خون دو گروه اندازه‌گیری شد و مدت زمان بیهوشی (ریکاوری) و عوارض آن در جریان عمل و ریکاوری در دو گروه مقایسه گردید. از 50 بیمار معتاد به مواد مخدر که سطح کورتیزول سرم خون آنها اندازه‌گیر ...

مصرف مواد مخدر از شایع‌ترین مشکلات عصر ماست . مسلما آگاهی مسوولین ذی‌ربط از فعالیتهای کشورهای دیگر در راه مبارزه با این معضل بی‌اثر نخواهد بود. نظر به حضور صدا و سیما در ستاد مبارزه با مواد مخدر و وجود ستاری ویژه در سازمان به منظور جهت‌دهی به فعالیت‌های فرهنگی و بازدارنده، این مجموعه از برونئورما و بولتن‌های منتشر شده در کشور فیلیپین ترجمه شده است . در ابتدا تعریفی از دارو می‌شود و سپس اطلاعاتی درباره اعتیاد، داروهای مسکن - خواب‌آور، داروهای حاوی تریاک ، حاوی جوآنا، کوکائی ...

نگاهی به آمار زندانیان و روند افزایش شمار زندانیان مربوط به جرایم مواد مخدر ، نشان دهنده ی بحران درخور تاملی است که کارشناسان امر و مسئولین مربوطه را به فکر چاره جویی انداخته است . کاشان از جمله شهرهایی است که اعتیاد به مواد مخدر و به تبع ارتکاب جرایم مربوط به آن ، در آن به نحو چشمگیری به چشم می خورد . وجودش از ده هزار معتاد آمار بالایی برای این شهرستان است . مضاف بر اینکه چه بسا افرادی معتاد باشند ولی در شهر ناشناخته اند. از طرف دیگر وجود 68 مرکز ترک اعتیاد ، ناشی از اهمیت م ...

پیدا کردن اثرات مواد مخدر بر میزان معلومات و دانش فراگرفته شده در سطح عالی و جستجوی ضایعات فکری و مضار اقتصادی - فرهنگی ناشی از آن به عنوان هدف انتخاب شده است . پس از پخش پرسشنامه‌ها، از روش پستی برای دریافت جوابها استفاده می‌شود. طرح در کشور ایران در میان دانشجویان دانشگاهها و مدارس عالی اجرا خواهد شد. فرآورده‌های مخدر، همگام صنعتی شدن شیوع پیدا کرده و به صورت محصول وارداتی در هر کشور یا جامعه که در این راه گام می‌نهد آن را همراهی می‌کند. نتیجه این تحقیق مبنا و ا ...
نمایه ها:

این تحقیق در صدد شناسایی عوامل اجتماعی موثر بر اعتیاد جوانان به مواد مخدر در شهر کابل می‌باشد. بعد از جنگ های داخلی افغانستان وروی کار آمدن طالبان، این کشور بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان محسوب گردید. چارچوب نظری در این پژوهش بر گرفته از نظریه کنترل اجتماعی هیرشی، آنومی مرتون، فرصت های نام شروع کلووارد و اهلاین و پیوند افتراقی ساترلند است. بر این اساس عوامل اجتماعی که به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است عبارتند از : مهاجرت، انسجام خانوادگی، گروه دوستان، دیند ...

تغییر الگوی مصرف مواد مخدر از سنتی به مواد صنعتی و شیمیایی واستفاده از قرصهای روان گردان، تهدیدی جدی است که جوامع امروز را با بحران مواجه کرده است.در سالهای اخیر گسترش اعتیاد و شیوع انواع مواد مخدر در کشور به مرحله یی بحرانی وحاد رسیده و طبقات مختلف جامعه را گرفتارکرده است و ترجیح می دهند به جای استفاده از مواد مخدر سنتی مانند تریاک، موادشیمیایی وصنعتی ماننداکستازی مصرف کنند. هدف از این پژوهش بررسی علل تغییر الگوی مصرف مخدر از مواد سنتی به صنعتی در شهر گرمسار در سال 1392می با ...

سوء مصرف مواد یک معضل بهداشتی ، فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی در جامعه ایران می باشد. در گذشته هروئین و تریاک مورد سوء مصرف قرار می گرفت ولی در جامعه حاضر الگوی سوء مصرف از مخدرها به روانگردان ها و موادصنعتی تغییر کرده است. از آنجا که وجود تفاوت در خصوصیات جغرافیایی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در هر یک از مناطق و استانهای کشور می تواند بصورت بالقوه سبب بروز تفاوت در الگوی سوء مصرف و مسمومیت با داروها و مواد مورد سوء مصرف شود، لذا لزوم انجام بررسی های علمی در زمینه شناسایی الگو و ...