عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 50

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

خشخاش ایرانی با نام علمی Papaver bracteatum Lindl. از تیره Papaveraceae یکی از گیاهان دارویی بسیار مهم می‌باشد. این تحقیق به منظور بهینه سازی شرایط رشد سلول‌های P. bracteatum Lindl. در کشت سوسپانسیون و همچنین تاثیر محرک‌ها و پیش ماده ال-تیروزین بر مقدار تبائین تولید شده در شرایط درون شیشه‌ای (توسط سلول‌های سوسپانسیون) انجام گرفت. به منظور تولید کالوس، ریزنمونه‌های هیپوکوتیل-کوتیلدون در محیط کشت پایه موراشیگ و اسکوک حاوی سطوح مختلف تنظیم کننده‌های رشد گیاهی کشت شده و در اتاقک ...

باکتری های حل کننده فسفات و تثبیت کننده نیتروژن نقش مهمی در تامین نیاز گیاهان به عناصر غذایی را دارند. این باکتری ها در اطراف ریشه گیاه مستقر شده و در تامین و جذب عناصر غذایی نقش دارند. همچنین قارچ های میکوریز نیز اهمیت ویژه ای در چرخه عناصر غذایی به ویژه فسفر دارند که به صورت همزیستی با گیاهان باعث ایجاد مقاومت به خشکی می شوند. به منظور بررسی اثر کارایی باکتری های محرک رشد گیاهان و قارچ های میکوریز آربوسکولار بر رشد، عملکرد و صفات کیفی پیاز خوراکی توده هوراند آزمایشی مزرعه ا ...

کتان سفید (Linum album Kotschy ex Boiss.) گیاهی علفی از تیره کتان و یکی از گونه‌های بومی ایران است که دارای پودوفیلوتوکسین و دیگر ترکیبات لیگنانی می‌باشد. پودوفیلوتوکسین، لیگنانی است که در گونه‌های گیاهی معدودی حضور دارد و به دلیل خواص ضد سرطانی اهمیت دارویی زیادی پیدا کرده است. دست ورزی محیط‌های کشت سلولی با محرک‌های زیستی به ویژه استفاده از محرک‌های قارچی، یکی از راهکارهای مهم جهت القای متابولیسم ثانوی و تولید متابولیت‌های ارزشمند می‌باشد. همچنین در مطالعات گذشته تاثیر قابل ...

کلزا که به منظور استحصال روغن آن تولید می‌گردد همانند سایر گیاهان زراعی متاثر از شوری می-شود. شوری خاک به عنوان یکی از مهمترین عوامل نامساعد و تنش‌زای غیر زنده اثر نامطلوب بر میزان تولید و کیفیت محصولات کشاورزی دارد. باکتری Pseudomonas fluorescens جزو باکتری‌های محرک رشد گیاه می‌باشد و در همیاری با گیاهان باعث افزایش رشد آنها و افزایش مقاومت گیاه در برابر عوامل بیماری‌زا و محدود کننده محیطی می‌گردد. در این طرح شوری در دو سطح صفر و 300 میلی مولار نمک NaCl اعمال شد. حضور یا عدم ...

مدیریت حاصل‌خیزی خاک از طریق استفاده از کودهای آلی و زیستی یکی از اجزای حیاتی کشاورزی پایدار می‌باشد. به منظور بررسی تأثیر کاربرد تلفیقی ورمی‌کمپوست و باکتری‌های محرک رشد بر شاخص‌های رشد و جذب عناصر غذایی گیاهجه‌های کنجد آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملأ تصادفی با چهار تکرار به اجرا درآمد. فاکتورهای مورد بررسی شامل ورمی‌کمپوست در چهار سطح (صفر (V0)، یک (V1)، دو (V2) و چهار (V3) درصد) و باکتری‌های محرک رشد در پنج سطح (بدون باکتری (B0)، تلقیح با باکتری سودوموناس فلورسن ...

امروزه اهمیت رایزوباکتری‌ها به دلیل تأمین نیازهای گیاه در شرایط نرمال و تنش و نیز به دلیل سازگاری با محیط زیست و کمک به بهبود کیفیت محصولات کشاورزی و در نتیجه سلامت مصرف کنندگان از توجه ویژه‌ای برخوردار است. این باکتری‌ها از طریق بهبود رشد گیاه در شرایط طبیعی و تنشی سبب افزایش عملکرد گیاهان زراعی می‌شوند. این باکتری‌های محرک رشد گیاه (PGPR) از طریق یک یا چند مکانیسم موجب افزایش رشد گیاهان می‌شوند. یکی از این سازوکارها فراهم کردن فسفر مورد نیاز برای گیاهان زراعی است. فسفر بعد ...

در این آزمایش تعداد 192 قطعه جوجه گوشتی یک‌روزه سویه راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار، 4 تکرار و 12 مشاهده در هر تکرار مورد بررسی قرار گرفت. تیمار اول به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شد و از جیره پایه استفاده نمود. تیمار دوم از جیره پایه به همراه آنتی بیوتیک فلاوومایسین به میزان 045/0% و تیمارهای 3 و 4 از جیره پایه و به‌ترتیب همراه با 0/05 0/1عصاره ریشه کاسنی به صورت مخلوط در جیره استفاده کردند که از روز اول تا 42 روزگی در اختیار جوجه‌ها قرار داده شد. مصرف خوراک، ا ...

به منظور بررسی تأثیر برخی مواد محرک‌رشد روی صفات گیاهی، عملکرد و اجزای عملکرد سویا (رقم ویلیامز) آزمایشی در سال 1391 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه به صورت بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار انجام گرفت. مواد محرک‌رشد عبارت بودند از: فولامین (1 در هزار)، لیلی (5/1 در هزار)، آرتال (1 در هزار) و شاهد (بدون ماده محرک رشد). محلول‌پاشی طی دو مرحله صورت گرفت که در مرحله اول 60 روز پس از کاشت (مرحله گلدهی) و مرحله دوم در زمان تشکیل دانه بکار برده شدند. 2 روز قبل از ...

بابونه (Matricaria chemmomilla L.) از قديمي‌ترين گياهان دارويي شناخته شده توسط انسان است. تاکنون 120 ترکيب شيميايي از اسانس بابونه شناسايي شده است. در حال حاضر تکثير اين گياه از طريق بذر انجام مي شود ولي به دليل پايين بودن محتواي مواد مؤثره آن، توليد آن کم بازده و پرهزينه است. جمع آوري گياهان وحشي در طبيعت نيز از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نيست و زمان و نيروي انساني زيادي را نياز دارد، لذا مطالعه روي سيستم‌هاي کشت بافت آن ضروري به نظر مي‌رسد تا از اين طريق بتوان اولاً جمعيت ...