عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این مطالعه ، اثر چای سبز فاقد کافئین بر برخی از اجزای سیستم ایمنی در مخاط پوست ماهی قزل آلای رنگین کمان بررسی شد. 60 ماهی قزل آلای رنگین کمان با وزن 5 ±105 گرمی به طور تصادفی به 2 گروه تقسیم بندی شدند که در گروه درمان و کنترل به ترتیب با جیره غذایی حاوی 100 میلی گرم به ازای کیلو گرم چای سبز فاقد کافئین و خوراک فاقد چای سبز به مدت 50 روز تغذیه شدند. در روز 45 و 50 پنج ماهی از هر تانک به طور تصادفی انتخاب شدند و مخاط پوست آن ها جمع آوری شد. نتایج این مطالعه نشان داد که در گ ...