عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تولید موادرنگی توسط میکرواورگانیسمها بمنظور کاربرد آن تاکنون مورد مطالعه قرار نگرفته است .درحال‌حاضر مرکز تحقیقاتی مهندسی بیوشیمی مشغول مطالعه مطالب زیر میباشد: الف - جنبه علمی -1 مطالعه ساختمان شیمیائی مواد رنگی تولیدشده توسط میکرواورگانیزم هاو مقایسه آن بامواد رنگی سنتی بیولوژیکی تولید شده توسط نباتات ازقبیل کلروفیل و کاروتینوئیدها ازنظر علمی بسیار جالب است . -2 مطالعه چگونگی تولیدمواد رنگی بعبارت دیگر بیوژنز پیگمان . ب - جنبه صنعتی 1- این طرح ازنظر استفاده از مواد رنگی تول ...

چنین به نظر می‌رسد که رنگ مرسوم‌ترین راه تزیین پلاستیک‌هاست . اغلب محصولات پلاستیکی به صورت رنگ شده هستند نه در حالت طبیعی‌شان. رنگ به دلایل زیبایی‌شناسی تجاری و عملیاتی یک عامل تزیین‌گر به شمار می‌رود. رنگ اغلب برای ایجاد ظاهری هنری یا زیبا به کار می‌رود. نگاه کردن به یک گلدان پلاستیکی رنگ شده، حتی اگر سفید شده باشد- مطبوع‌تر از نگاه کردن به آن در حالت طبیعی‌اش است . رنگ به عنوان نمادی از یک احساس نیز می‌تواند در نظر گرفته شود. قرمز درخشان رنگی گرم و تحریک‌کننده است ، در حال ...
   
با توجه به ارزش اقتصادی گیاهان رنگده و بالقوه و نظر باینکه استان فارس از خصوصیات تنوع گیاهی خوبی برخوردار است که عدم شناسائی و استفاده از آنها سبب گردیده تا کوشش کافی در بهره برداری از آنها بعمل نیاید، لذاجمع‌آوری و شناسائی این گونه گیاهان جهت تهیه رنگهای طبیعی ، بررسی و تشریح گونه های رنگده و همچنین پرورش و تکثیر برخی از گونه های مهم که از طریق موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع باجرا در می آید ، بسیار مفید میباشد. بعلاوه استخراج مواد رنگی در فصول مختلف و دانستن عامل رنگدهی آنها ت ...
  
چکیده ندارد.