عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 21

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از زمان اختراع سیمان پرتلنل تا کنون، تکنولوژی تولید، این محصول تغییر اساسی یافته است . سه عامل زیر باعث تسریع در امر معرفی تجهیزات نو و تکنولوژی‌های جدید، تولید، سیمان گردیده‌اند: ضرورت بهبود کیفیت محصول نهائی با حفظ ارزش رفابتی تولید. تنوع کاربرد سیمان در صنعت ساختمانی که کارخانجات سیمان جهان بار به تولید، حجم زیادی سیمان با تیپ‌های متفاوت وادار می‌سازد. گوناگونی مواد اولیه استخراج شده از معدن که بر فرآین، تولید، کیفیت محصول نهائی و در مواردی هم بر عمر مفید تجهیزات کارخانه ت ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

هدف از این مقاله ، بررسی اثر ذرات زبر کوارتز در قابلیت پخت پذیری مواد خام کارخانه سیمان ممتازان کرمان می باشد . ازآنالیز پراش اشعه ایکسXRD)جهت تعیین نوع کریستال های تشکیل دهنده نمونه های مواد خام و ازآنالیز شیمیایی جهت تعیین درصد عناصر آن ها استفاده شد . جهت تعیین و مقایسه قابلیت پخت پذیری نمونه ها ، آنالیز حرارتی همزمان و آزمایش پخت پذیری بکار برده شد و با استفاده از الک های استاندارد ، درصد باقی مانده هر نمونه روی الک های مختلف موردارزیابی قرار گرفت. ذرات کوارتز با استفاده ...
 
چکیده ندارد.

چکیده ندارد.