عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 62259

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آموزش کشاورزی نقش بسیار مهمی در ایجاد امنیت غذایی و توسعه کشاورزی و روستایی پایدار ایفا می کند. امروزه با توجه به رشد سریع علم و تکنولوژی از یکطرف، و افزایش روزافزون جمعیت، تباهی و تخریب محیط زیست، بحرانها و تنگناهای مالی و بودجه ای، در حاشیه قرار دادن کشاورزی و زندگی روستایی، تغییر فرصتهای شغلی در کشاورزی، عدم رابطه مناسب بین تحقیق و آموزش و ترویج کشاورزی و مسایل جنسی و جمعیتی حاکم بر کشاورزی و آموزش کشاورزی از طرف دیگر؛ بازنگری و اصلاح و سازگاری برنامه های آموزشی و درسی موس ...

ازآنجا که صنعت قند دارای ارتباط مستقیم با بخش کشاورزی است و ماده اولیه آن به طور مستقیم ازاین بخش تامین می گردد دراین مطالعه ضمن بررسی ارتباط بخشهای صنعت و کشاورزی به بررسی بخش صنعت قند و تولید چغندر با استفاده ازتکنیک علیت گرنجر و توابع رشد گسترش یافته گاپیناث و ری پرداخته شد . نتایج نشان دهنده رابطه ای دوطرفه ای بین رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی و صنعت می باشد. همچنین بخشهای کشاورزی و صنعت دارای ارتباط متقابل بوده و مکمل یکدیگرند . این نتیجه در بخش صنعت قند و محصول چغندرقند ن ...
نمایه ها:
ایران | 
صنعت | 

در هر کشوری بیابانی شدن عارضه‌ای است که در اثر استفاده ناصحیح از اراضی و از بین رفتن خاک بوجود می‌آید. اگر پس از مطالعه آب و خاک و فاکتورهای دیگر توصیه کاربرد اراضی انجام شود و بعلاوه در این کار بهره‌برداری صورت گیرد معضل بیابانی شدن را نخواهیم داشت . از جمله کاربریهایی که می‌توانند در بیابانی شدن نقش داشته باشد کشاورزی می‌باشد که اگر به طور اصولی و منطقی انجام شود مشکلی در پیش انجام نشوند نه تنها کشاورزی فایده نخواهد داشت بلکه این استفاده مضرت هم خواهد بود و خاک را از حیز ان ...
نمایه ها:
خاک | 
تخریب | 

هدف از تحقیق حاضر ارائه یک تجزیه و تحلیل کمی از مزیت بخش کشاورزی نسبت به سایر بخشها در اقتصاد ایران و تحلیل جایگاه منابع طبیعی در آن است . در تعیین مزیت بخش کشاورزی از معیارهایی مانند بازده عوامل و تکنیک برنامه‌ریزی خطی استفاده گردید. سپس با ارائه یک چارچوب نظری، مدلهایی که نشان‌دهندهء تاثیر منابع طبیعی تجدید شونده بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی است بسط داده شدند. با استفاده از رگرسیون غیرخطی و مدل کاب داگلاس ضرایب مدلها برآورد گردیدند. در پایان بازده به مقیاس بخش کشاورزی و مسیر ...

سیستم های اطلاعات جغرافیایی (Geographic information systems) پایگاههای اطلاعاتی رایانه ای تخصصی و ویژه ای هستند که حاوی مختصات جغرافیایی و شناسنامه مکانی اطلاعات مربوطه بوده که جهت دریافت، ذخیره سازی و ساخت و پرداخت اطلاعات و ارائه نتایج آنها به صورتهای متفاوت مانند نقشه، گراف و روند نما طراحی شده است. تعاریف بسیار زیادی از GIS ارائه گردیده است که ساده ترین وجامع ترین تعریف عبارت است از (سیستم هایی رایانه ای که قادر به نگهداری و پردازش اطلاعات سطح زمین (اطلاعات نقشه) می باشند ...

بررسی دیدگاه اعضای نظام اطلاعات کشاورزی نسبت به محصولات ارگانیک؛ مورد بخش مرکزی شهرستان بویر احمد چکیده در سال‌های اخیر رویکردهای مختلفی در زمینه حفاظت از محیط‌زیست و کاهش اثرات منفی برنامه‌های توسعه مد نظر قرار گرفته‌اند. یکی از این رویکردها، کشاورزی ارگانیک می‌باشد. کشاورزی ارگانیک به عنوان یک سیستم تولید تلقی می‌شود که در آن از کود‌های مصنوعی، آفت-کش‌ها و تنظیم‌کننده رشد و افزودنی‌های خوراکی کمترین استفاده به عمل می‌آید. در کشور ما، خصوصاً نواحی کمتر توسعه یافته، با ت ...

در میان رسانه‌های جمعی، رادیو و تلویزیون از لحاظ آموزش غیر رسمی، جایگاه ویژه ای دارند. این وسایل به دلیل حیطه نفوذ وسیع، یکی از بهترین وسایل آموزشی محسوب شده اند. آموزش غیر رسمی از طریق این کانال‌های ارتباطی، می‌تواند در تمام ساعات شبانه روز شیوه‌های صحیح کشاورزی، دامداری، بهداشت و ... را ارائه نموده و در بهبود وضع جامعه موثر باشد. رسانه‌های جمعی را می‌توان در فعالیت های آموزشی و ترویجی برای کمک به توانمندتر شدن کشاورزان در راستای بهبود وضعیت موجود کشاورزی به کار برد و از آن ...

حدود 78 درصد از آب استحصال شده در سال 1392 در شهرستان طبس در بخش کشاورزی مصرف شده است که نشان‌دهنده اهمیت این نهاده در تولیدات بخش کشاورزی این شهرستان می‌باشد. لذا اتخاذ تدابیر و راهکارهای علمی و مدیریتی مناسب جهت بهره‌گیری مطلوب از نهاده آب دارای اهمیت فراوانی است. مسئله اصلی در مدیریت اقتصادی منابع آبی ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای آب می‌باشد که در برقراری این تعادل قیمت یا ارزش اقتصاددی آب مانند قیمت هر کالا و نهاده دیگر نقش تعیین‌کننده‌ای بر‌عهده دارد. برای کنترل تقاضا ی ...
نمایه ها:
طبس | 
آب | 

توسعه در بخش کشاورزی عبارت است از به ظرفیت رساندن عوامل و نهاده های تولید با حفظ سرمایه های ثابت. اما آنچه که در بحث ترویج، مطرح می شود آن است که ترویج مکتبی است با هدف ارتقای بهره وری مولدان عرصه های منابع طبیعی و تولیدات کشاورزی که در قالب سرمایه گذاری های عقلایی و توسعه انسانی متبلور شده با ایجاد انگیزه مشارکت داوطلبانه و خودجوش، مولدان را برای خودآموزی و دیگر آموزی تشویق می کند. این مکتب با احترام به رسالت انسان به عنوان علت فاعلی توسعه تلاش می کند جوی، پذیرا برای تسهیل ی ...