عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 62259

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آموزش کشاورزی نقش بسیار مهمی در ایجاد امنیت غذایی و توسعه کشاورزی و روستایی پایدار ایفا می کند. امروزه با توجه به رشد سریع علم و تکنولوژی از یکطرف، و افزایش روزافزون جمعیت، تباهی و تخریب محیط زیست، بحرانها و تنگناهای مالی و بودجه ای، در حاشیه قرار دادن کشاورزی و زندگی روستایی، تغییر فرصتهای شغلی در کشاورزی، عدم رابطه مناسب بین تحقیق و آموزش و ترویج کشاورزی و مسایل جنسی و جمعیتی حاکم بر کشاورزی و آموزش کشاورزی از طرف دیگر؛ بازنگری و اصلاح و سازگاری برنامه های آموزشی و درسی موس ...

ازآنجا که صنعت قند دارای ارتباط مستقیم با بخش کشاورزی است و ماده اولیه آن به طور مستقیم ازاین بخش تامین می گردد دراین مطالعه ضمن بررسی ارتباط بخشهای صنعت و کشاورزی به بررسی بخش صنعت قند و تولید چغندر با استفاده ازتکنیک علیت گرنجر و توابع رشد گسترش یافته گاپیناث و ری پرداخته شد . نتایج نشان دهنده رابطه ای دوطرفه ای بین رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی و صنعت می باشد. همچنین بخشهای کشاورزی و صنعت دارای ارتباط متقابل بوده و مکمل یکدیگرند . این نتیجه در بخش صنعت قند و محصول چغندرقند ن ...
نمایه ها:
ایران | 
صنعت | 

چکیده: مروری بر نیازهای کارفرمایان بخش کشاورزی این مسئله را آشکار می‌سازد که آنان از دانش‌آموختگان کشاورزی انتظاردارند که خلاقیت، مهارت، تفکر انتقادی و توانایی سازگاری با تغییرات را داشته باشند. این دیدگاه در رشته ترویج و آموزش کشاورزی بیشتر از هر گرایش دیگر مورد تأکید قرار گرفته است. به منظور ارتقاء قابلیت‌های حرفه‌ای دانشجویان این رشته، درس کارآموزی به ارزش 2 واحدعملی در گروه‌های ترویج وآموزش کشاورزی دانشگاهی ارائه می‌گردد. علی‌رغم، اهمیت کارآموزی در اشتغال‌پذیری دان ...

اساسا کشاورزی عبارت است از اداره کردن یک اکوسیستم برای تولید گیاهان و جانورانی که از نقطه نظر غذایی و یا الیافی مورد نیاز انسان بوده یا مطلوب او می باشند، که این اکوسیستم‌های کشاورزی وابسته به دو نهاده کاملا مختلف انرژی یعنی انرژی اکولوژیکی و زراعی هستند. منبع انرژی اکولوژیکی شامل انرژی خورشید است و انرژی زراعی می تواند به دو گروه بیولوژیکی و صنعتی تقسیم شود (کوچکی، 1373). با گذشت زمان و طی قرن‌های متمادی به دلیل رشد فزاینده جمعیت کره زمین، اکوسیستم‌های کشاورزی به تدریج از حا ...

در هر کشوری بیابانی شدن عارضه‌ای است که در اثر استفاده ناصحیح از اراضی و از بین رفتن خاک بوجود می‌آید. اگر پس از مطالعه آب و خاک و فاکتورهای دیگر توصیه کاربرد اراضی انجام شود و بعلاوه در این کار بهره‌برداری صورت گیرد معضل بیابانی شدن را نخواهیم داشت . از جمله کاربریهایی که می‌توانند در بیابانی شدن نقش داشته باشد کشاورزی می‌باشد که اگر به طور اصولی و منطقی انجام شود مشکلی در پیش انجام نشوند نه تنها کشاورزی فایده نخواهد داشت بلکه این استفاده مضرت هم خواهد بود و خاک را از حیز ان ...
نمایه ها:
خاک | 
تخریب | 

هدف از تحقیق حاضر ارائه یک تجزیه و تحلیل کمی از مزیت بخش کشاورزی نسبت به سایر بخشها در اقتصاد ایران و تحلیل جایگاه منابع طبیعی در آن است . در تعیین مزیت بخش کشاورزی از معیارهایی مانند بازده عوامل و تکنیک برنامه‌ریزی خطی استفاده گردید. سپس با ارائه یک چارچوب نظری، مدلهایی که نشان‌دهندهء تاثیر منابع طبیعی تجدید شونده بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی است بسط داده شدند. با استفاده از رگرسیون غیرخطی و مدل کاب داگلاس ضرایب مدلها برآورد گردیدند. در پایان بازده به مقیاس بخش کشاورزی و مسیر ...

هدف مقاله حاضر، تعیین جنبه‌های جامعه‌شناختی فن‌آوری مناسب هر یک از نظام‌های بهره‌برداری کشاورزی در ایران است . برای این منظور، ابتدا مفهوم فن‌آوری مناسب ، به طور کلی، روشن می‌شود. سپس خصوصیات نظام‌های بهره‌برداری رایج در کشاورزی امروزین ایران، بیان می‌شود. در مرحله بعدی، نشان داده خواهد شد که هر نظام بهره‌برداری کشاورزی، فن‌آوری خاصی را طلب می‌کند و فن‌آوری مناسب در واقع مفهومی نسبی است . به دیگر سخن، مقاله نشان خواهد داد که فن‌آوری مناسب یک نظام بهره‌برداری کشاورزی، لزوما بر ...

این رساله تلاشی در جهت درونی سازی تغییرات فنی در مدلهای رشد کشاورزی است. این مهم در پرتوی شناخت ساختار اقتصاد کشاورزی و نظریه نوآوری القایی فراهم شد. منابع رشد کشاورزی با این فرضیه که قیمتهای نسبی می تواند رشد کوتاه مدت را تامین کند، هدف تحقیق قرار گرفت. نظریه متناظر با این فرضیه، نظریه نوآوری القایی است که ضمن درونی سازی تغییرات فنی، امکان انتخاب فناوریهای سودمند در کشاورزی ایران را فراهم می کند. نتایج تحقیق دلالت بر آن دارد که منابع رشد در کشاورزی ایران شامل: کاربرد نهاده ه ...
نمایه ها:
ایران | 

بررسی های به عمل آمده نشان داده است که نگرش متداول در بخش کشاورزی به گونه ای نیست که به سادگی بتوان با پیشنهاد روشهای گزیدار به تغییراتی دائمی در راستای حفظ ارزشهای زیست محیطی دست یافت . بنابراین یکی از چالشهای مهم برای دستیابی به این هدف تهیه کانالهای اطلاع رسانی مناسب برای اثر بخشی بیشتر است . برای نیل به این هدف باید از تمام تدبیرهایی که منجر به تحکیم این نظام ارتباطی می شود استفاده شود . لذا هدف این پژوهش بررسی کارکرد کاریکاتور در تغییر نگرش کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی ...