عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مهندسی پروتئین یک زمینه جدید در علوم پیشرفته است که ترکیبی از بیوشیمی - بیولوژی مولکولی و محاسبات ساختاری دقیق است . ایجاد آن با ابداع روش ((جهش زایی مکان یابی شده)) همراه بوده است و امروزه در صنعت نقش مهمی دارد. اساس آن ایجاد تغییراتی در ساختار پروتئینهابرای اختصاصی کردن آنها برای اهداف خاص است . در ((سوبتیلیسیس)) با تغییر یک اسید آمینه PH اپتیموم 0/3 واحد کاهش یافت . در AAT با تغییر یک اسید آمینه مقاومت در برابر اکسیداسیون بالا رفت . پیشرفت ALL در ارتباط با سطح Asn است . تز ...

چکیده ندارد.

چکیده لیپازها (تری آسیل گلیسرول آسیل هیدرولاز (EC 3.1.1.3 از مهم‌ترین آنزیم‌های صنعتی هستند که در صنایع مختلف از جمله صنایع غذایی، شوینده‌ها، تولیدات دارویی، چرم، پارچه، لوازم آرایشی و کاغذ کاربرد دارند. لیپازهای باکتریایی عضوی از خانواده ?/? هیدرولاز هستند که تری آسیل گلیسیرول‌ها را در فاز بین آب- چربی هیدرولیز می‌کنند. مقایسه ساختار لیپازهای Bacillus با ?/? هیدرولازها نشان می‌دهد که مارپیچ ?5 طی تکامل وارد ساختار لیپازهای Bacillus شده است. بهبود ویژگی سوبسترایی و فعالیت ...

Zn- متالوپروتئاز‌ها گروه مهمی از پروتئاز‌ها می‌باشند. که کاربرد‌های مختلفی در سنتز پپتید، پردازش پروتئین، صنایع غذایی، داروئی و دترژنت‌های صنعتی دارند. این دسته از آنزیم‌ها پیوند‌های پپتیدی را در محیط‌های آبی هیدرولیز کرده و همچنین در محیط‌های غیر آبی سنتز می‌شوند. پروتئازها به عنوان بیوکاتالیست برای سنتز پپتید نیاز به پایدار شدن در حضور برخی از حلال‌های آلی دارند. الاستاز حاصل از سودوموناس آئروجینوزا و ترمولیزین حاصل از باسیلوس ترموپروتئولیتیکوس مهمترین متالوپروتئازها‌ی باکت ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

لیپازها یا تری‌آسیل‌گلیسرول هیدرولازها (EC. 3.1.1.3)، آنزیمهایی هستند که در صنایع گوناگون مانند غذا، دارو، تولید شوینده‌ها، و غیره کاربرد دارند. لیپازهای تولید شده توسط میکروارگانیسم های گرما دوست به دلیل پایداری در دماهای بالا، حلال‌های آلی و نیز pHهای قلیایی, برای استفاده در صنعت مناسبترند. لیپاز BTL2 مربوط به باکتری گرما دوست باسیلوس ترموکاتنولاتوس علی‌رغم این ویژگیهای مطلوب، دارای محدودیتهایی است که از آن جمله می‌‌توان به عدم توانایی در تجزیه سوبستراهای بزرگ اشاره کرد. اف ...

لیپازها خصوصاً لیپازهای با منشأ میکروبی، گسترده‌ترین گروه آنزیم‌هایی هستند که کاربردهای زیست -فناوری و شیمی‌آلی همچون کاربرد در صنایع غذایی، شوینده‌ها، صنایع دارویی، کشاورزی و... دارند. لیپازهای باکتریایی عضو خانواده β/α هیدرولازها هستند که هیدرولیز و سنتز اسیل‌گلیسرول‌ها در حدفاصل آب-چربی را کاتالیز می‌کنند. بهبود ویژگی‌ها و فعالیت کاتالیتیک لیپازها به عنوان سومین آنزیم صنعتی دنیا جهت کاربردهای تجاری اهمیت زیادی دارد. مقایسه ساختار β/α هیدرولازها و لیپازهای ژئوباسیلوسی نشان ...

لیپاز‌ها EC 3.1.1.3) ) پیوندهای استری را هیدرولیز می‌کنند. در میان لیپازهای تولید شده توسط میکروارگانیسم‌ها، انواع به دست آمده از میکروارگانیسم‌های گرمادوست در دماهای بالا پایداری و فعالیت بیشتری نشان می‌دهند. باکتری گرمادوست باسیلوس ترموکاتنولاتوس لیپاز BTL2 را تولید می‌کند که 43 کیلو دالتون وزن دارد و در دمای 50 درجه سانتیگراد، محدوده‌ pH 9 -11 و حلال-های آلی ایزوپروپانول ، استن و متانول پایداری نشان می‌دهد اما دارای محدودیت‌هایی است که از آن جمله می‌‌توان به نا‌توانی در ...