عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 85

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مهندسی مجدد فرآیندها ( Business Process Re- engineering) رویکرد نوینی است که از دریچه ای کاملا جدید به سازمانها می نگرد، از اواخر دهه 1990 سازمانهای مختلفی در کشورهای پیشرفته صنعتی با یاری جستن از رویکرد مزبور، موفق به دگرگونی در سازمان خود شده اند و هم اکنون نیز برای دستیابی به دگرگونی مداوم تلاش می کنند. از جمله دستاوردهای این رویکرد، ارائه خدمات با کیفیت به مشتری، کاهش هزینه، سرعت بخشیدن به امور و درنهایت بهبود عملکرد سازمان است. رشد و توسعه ابعاد سازما نها در ساختار سنتی ...

مهندسی مجدد امروزه به عنوان رویکردی نوین از دریچه کاملا جدیدی به سازمان می نگرد. بر اساس این رویکرد در حال حاضر در دوره ای به سر می بریم که تغییرات آن به مراتب بنیادی تراز تغییر و تحولات انقلاب صنعتی است و از همین رو سازمانها برای حفظ و بقا و حضور خود در صحنه رقابت، ناگزیر به دگرگونی و استفاده از تازه ترین دستاوردهای تکنولوژی برای دستیابی به بالاترین سطح بهبود توانایی های خود و کارکنانشان هستند. از طرفی سازمانها ناگزیرند برای بقا به کیفیت محصولات و خدمات خود نیز توجه کنند تا ...

پژوهش حاضر با هدف تاثیر مهندسی مجدد فرآیندها در راندمان تولید در سازمان‌های متوسط و بزرگ شهر تبریز به اجرا درآمد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی - پیمایشی می باشد.تجزیه و تحلیل داده ها در دو قسمت آمارتوصیفی(میانگین، نمودار،فراوانی و. ..) و آمار استنباطی(آزمون رگرسیون و معادلات ساختاری) انجام پذیرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که تنظیم استراتژی ها و چشم انداز برای کسب و کار، طراحی مجدد کلیه فعالیت‌ها و مهارت‌ها و فرآیندها برای کسب و کار، تکنیک های مدیریتی ...

سازمان یک نهاد اجتماعی است که مبتنی بر هدف بوده ودارای سیستم های فعال و هماهنگ است و با محیط خارجی ارتباط دارد. در گذشته هنگامی که محیط نسبتاً با ثبات بود بیشتر سازمانها برای بهره برداری از فرصتهای پیش آمده به تغییرات تدریجی و اندک اکتفا می کردند. ولی با گذشت زمان، در سراسر دنیا سازمانها دریافته اند که فقط تغییرات تدریجی راهگشای مشکلات کنونی سازمانها نیست و گاهی برای بقای سازمان لازم است تغییراتی به صورت اساسی و زیر بنایی در سازمان ایجاد شود. امروزه در سراسر دنیا این تغییرات ...

مهندسی مجدد از جمله رویکردهای نوین سازماندهی کار است که سازمانها با اجرای منطقی آن می توانند برای رسیدن به مزیت رقابتی و بهبود چشمگیر در عملکرد خود اقدام نمایند. آنچه در مهندسی مجدد اهمیت دارد این است که چگونه می توان با توجه به تقاضاهای امروز یا وظایف سازمان و با توجه به قدرت فناوریهای بروز کار را سامان بخشید. اگرچه برخی از سازمانها توانسته اند از اجرای مهندسی مجدد به موفقیتهای چشمگیری دست یابند، اما تعداد قابل توجهی از تجربیات موجود در زمینه مهندسی مجدد نا امید کننده بوده ...

امروزه جریان کار و مشخص نمودن فرایندهای سازمان و توسعه آن به عنوان یکی از شاخصهای توسعه بهره وری سازمان مطرح می باشد. مهندسی مجدد و مشخص نمودن فرایندها، و همچنین مشخص نمودن گردش کار در سازمان از ابزارهای بسیار کارآمدی است که می تواند در این ارتباط کارساز باشد. در این مقاله روشی ارائه شده که پس از سازماندهی یا مهندسی مجدد و سپس پیادهسازی و اجرای آن، مدلی برای ایجاد سیستم گردش کار در سازمان ها با ساختار سازمانی ماتریسی بدست آمده است. با کمک روش ارایه شده در این تحقیق و طبق مدل ...

چکیده ندارد.

در دنیای در حال تغییر کنونی ضرورت آموزش در سازمان ها و نهادها به دلایل فراوان پذیرفته شده است . تغییرات سریع و عمیق علمی سبب شده است که هر از گاهی مطالب و نظریه های جدیدی وارد میدان زندگی شود که برای ارائه حیات به ناچار باید علوم و معارف جدید را آموخت و برخی از نظریه های قدیمی را که کارآیی ندارند ، کنار گذاشت . تغییرات فن آوری سبب دگرگونی در شبکه ها وروش های سازمان می شود و هر تغییری کسب دانش و مهارت های جدید را ضروری می سازد . ضرورت توجه اساسی بهامر آموزش و پژوهش نیروهای انس ...

شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به عنوان شرکت مادر در هولدینگ بزرگ صنعت آب و فاضلاب نقش راهبری و نظارت کلان را بر عهده دارد. مجموع 63 شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی در سراسر کشور به طور مستقیم زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی آب و فضلاب کشور می باشند. اهمیت خدمات این بخش که تمام اقشار جامعه و تمام صنایع و مشاغل مختلف را در بر میگیرد و از طرفی بروز مسایل و مشکلات گوناگون و اهمیت توسعه خدمات در جهت برخورداری احاد جامعه از آب سالم و بهداشتی و همچنین امکانات بهداشتی دفع فاضلاب موجب شد تا ...