عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

شاید یکی از مهم ترین ویژگی های یک مهندسی طراح مواد آن است که بتواند برای قطعات مختلف صنعتی که در شرایط گوناگونی کار می کنند ماده ای مناسب برگزیند. وی باید در این کار نگاهی همه جانبه به تمام شرایط حاکم بر خواص مواد، شرایط کارکرد قطعه، انواع روش های تولید، قابلیت های دلخواه کاربر صنعتی و محدودیت های اقتصادی داشته باشد. نگاهی یک جانبه یا حتی چند جانبه در بیشتر مواقع نمی تواند راهگشای یک مهندس طراح مواد باشد. چه بسیار زیان هایی که از گزینش نادرست مواد و نظرهای غیر کارشناسی به مرا ...