عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ادبیات مهجر یکی از بخشهای مهم ادبیات معاصر عربی است که با مهاجرت ادبای عرب از کشورهای لبنان و سوریه به آمریکا شکل گرفت. علت مهاجرت این ادبا، افزایش فشارهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در کشورهای عربی بر اصحاب تفکر و ادب بود. در پایان قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم ادبای مذکور هجرت را آغاز کردند و در آنجا فعالیتهای ادبی و هنری خود را از سر گرفتند . مجلات و نشریاتی را چاپ کردند و در نهایت با تأسیس « الرابطه القلمیه » در آمریکای شمالی و « العصبه الأندلسیه » در آمریکای جنوبی ، رسالت ...

این پایان نامه ترجمه‌ی کتاب "العصبه الاندلسیه"نوشته‌ی خانم دکتر "نعیمه مراد محمد" یکی از استادان دانشگاه عین شمس مصر میباشد. مقدمه این کتاب بررسی مهاجرت ادیبان لبنان، سوریه وفلسطین به هجرتگاه‌های آمریکا و انگیزه‌ی آنان از مهاجرت می پردازد. در پی این مقدمه فصل‌های چهارگانه‌ی کتاب قرار دارد، هر کدام ازاین فصل‌ها دربردارنده‌ی موضوعات زیر است: 1-فصل اول به بررسی بنیان اجتماعی "انجمن اندلس"ومراحل آغازین زندگی مهاجران در هجرتگاه‌های خود،چاپ روزنامه ومجله‌های عربی ونیزپایه گذاری ان ...