عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مهاجرت پدیده ای است که همواره در میان انسانها وجود داشته است. امروزه مهاجرتهای داخلی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه بشدت جریان دارد و در سالهای اخیر مهاجرتهای داخلی و از جمله مهاجرت به شهرهای بزرگ از جمله مباحثی بوده که توجه کارشناسان مختلف را به خود جلب کرده است. این امر در کشورهای جهان سوم بیش تر به چشم می خورد؛ و نگاهی به ویژگی های اساسی کشورهای جهان سوم نقش مهاجرتهای داخلی را در تشدید نابسامانی های اقتصادی ـ اجتماعی در این کشورها آشکار می کند. هدف اصلی این تحقیق سن ...