عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هر انسانی در زندگی خواسته ها و اهدافی دارد که می خواهد به آنها دست پیدا کند؛ دستیابی به اهداف، مانند هر کار مهم دیگری نیازمند کسب مهارت هایی است، و آموختن این مهارت ها باعث می شود تا انسان از مسیر صحیح و در زمان کوتاهتری به آنها دست یابد. امروزه در علم روانشناسی، در مورد رسیدن به خواسته ها و اهداف راهکارهایی مطرح می گردند که برخی از آنها با باورهای انسان مسلمان سازگاری داشته و برخی سازگاری ندارند؛ زیرا بیشتر راهکارهایی که ارائه می شوند بر عوامل مادی تکیه دارند و عوامل معنوی ...