عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 136

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با هدف تعیین اثر برنامه ریزی پیش از انجام فعالیت زبانی بر نوشتار به زبان دوم، این مطالعه به بررسی دو نوع نگارش آموزشی و استدلالی تولید شده توسط فراگیران ایرانی زبان انگلیسی تحت تاثیر دو شرایط برنامه ریزی انفرادی و گروهی پرداخته است. این پژوهش رابطه بین وضعیت برنامه ریزی، نوع فعایت زبانی وسطح مهارت زبانی را با توجه به سه جنبه تولید زبان (روانی ، پیچیدگی و صحت) مورد بررسی قرار داده است. صد و هشتاد و شش دانشجوی زبان انگلیسی به دو گروه تقسیم شدند. در هر دو گروه 10 دقیقه وقت به دا ...

تاثیر مثبت تلفیق آموزش ارتباط-محور با آموزشی که بر پایه تاکید بر عناصر زبانی استوار است به کرات در حوزه یادگیری زبان دوم اثبات شده است. علیرغم تحقیقات فراوان درمورد انواع بازخورد اصلاحی و تاثیرات آن بر یادگیری زبان دوم، توجه چندانی به انواع خطاهای زبان آموزان در سطوح متفاوت زبانی مبذول نگشته است. در این راستا، تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین انواع بازخوردهای کلامی مدرسان زبان با سطح مهارت زبانی فراگیران و نوع خطاهای آنها می پردازد. برای نیل به این هدف، پنج مدرس زبان که در دو س ...

تحقیق حاضر بر آن است تا تاثیر پیچیدگی طرح داستان و سطح مهارت زبانی زبان آموزان را بر روی کنش شفاهی آنها از لحاظ پیچیدگی کلام، صحت دستوری و روانی گفتار بررسی کند. چهل و دو زبان آموز انگلیسی در دو سطح متوسط و پیشرفته، که در گروه سنی سال قرار داشتند، به صورت اتفاقی انتخاب شدند. هر زبان آموز، دو داستان متفاوت (با رویدادهای پیش زمینه و بدون رویدادهای پیش زمینه) را بر اساس تصاویر کارتونی تعریف کردند. هر تصویر کارتونی، یکی پس از د ...

طی چند سال اخیر، تحقیقات بسیاری در زمینه تاثیر خودکارآمدی بر فرآیند تعلیم و تعلم انجام پذیرفته است. اکثر این مطالعات در محیطی انجام گرفته اند که زبان انگلیسی بعنوان زبان دوم محسوب می شود و تعداد چنین تحقیقاتی در محیطی که انگلیسی بعنوان زبان خارجی مطرح است کمیاب می باشند. همچنین، نتایج تحقیقات بعمل آمده در این زمینه آنقدر متنوع می باشد که نیاز به انجام تحقیق بیشتر را بیش از پیش ضروری می نماید. بنابراین، تحقیق حاضر احساس خودکارآمدی معلمان زبان انگلیسی دوره دبیرستان را در رابطه ...

توانایی نوشتن زبان دوم را می توان در چارچوب توانایی زبان ارتباطی (CLA) به عنوان یک ترکیب خاص از توانایی زبان و ویژگی های تمرین تعریف کرد، به عبارتی دیگر، توانایی یادگیری مورد نیاز در عملکرد یک کار در یک بافت زبانی مانند مقاله نویسی می باشد. حال این سوال برای مدرسین زبان وجود دارد که چگونه به انشاء دانش آموزان پاسخ دهند: با رویکردی به کل متن یا با توجه به جزییات متن. این پایان نامه تأثیر بازخورد کلی نگر و جزیی گرا به انشاء نویسی در کلاس های آماده سازی آزمون آیلتس را مورد تحقیق ...

متخصصان درامریادگیری زبان تکنیکهای مختلفی را جهت آموزش واژه به عنوان یکی از پایه های مهم فرایندآموزش زبان معرفی کرده اند. یکی از آنها ارائه ی واژگان درگروه واژگان دارای ارتباط معنایی فاقد ارتباط معنایی می باشد. نگاهی به پیشینه بیانگروجود ایده های مخالف هم درزمینه ی بکارگیری این دوتکنیک می باشد. به بیان دیگر, برخی از محققان بکارگیری دسته بندی دارای ارتباط معنایی (دراینجا دسته بندی واژگان درگروه واژگان متضاد) را به عنوان تکنیکی مفید پیشنهاد می کنند , درحالیکه برخی دیگر استفاده ...

هدف این پژوهش، بررسی نقش هوش داستانی، هوش زبانی، دانش دستور زبان، عمق و وسعت دانش واژگان فراگیران ایرانی تبار زبان انگلیسی در عملکرد گفتاری و نوشتاری آن ها در زبان انگلیسی بوده است. بدین منظور 347 فراگیر زبان انگلیسی از چهار شهر ایران (مشهد، تهران، کاشان، و لاهیجان) در این پژوهش حاشر شدند و در 7 آزمون مربوط به متغیرهای بالا شرکت کردند. داده های جمع آوری شده با استفاده از تحلیل رگرسیون، تحلیل تابع تفکیک، و مدلسازی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفت تا جایگاه هر یک از متغیرها ...

استفاده از یک زبان خارجی (Foreign Language)، یکی از بزرگترین توانایی هایی است که هر کسی می تواند داشته باشد. لیکن اگر ملزم به استفاده از آن در زندگی روزمره نباشیم، با خطر از دست دادن مهارت زبانی مواجه خواهیم شد. اگر چه در تماس بودن دایمی با افراد بومی بدون شک یکی از راههای حفظ مهارت زبان دوم(Second Language) است ولی این روش در مورد زبان خارجی (Foreign Language) به دلیل محیط یادگیری به طور کامل صادق نیست. استراتژی های کاربردی دیگری وجود دارند که می توانند در یک محیط زبان خارج ...

اکثر طرح ها ی درسی و کتاب های آموزش زبان دوم شامل واژه های دارای رابطه ی معنایی می باشند، بعلاوه بسیاری از معلم ها نیز بطور مکرر کلمات مترادف، متضاد، و غیره را در هنگام ارائه ی واژه های جدید بدون اندیشیدن به تاثیرات احتمالی اضافه می نمایند. هدف این پژوهش مطالعه ی تاثیر تدریس واژه ها از طریق گروه واژه های مترادف (مداخله کننده ترین)، فاقد ارتباط معنایی (خنثی)، و دارای شمول معنایی (مفیدترین ارتباط معنایی) بر اساس تسلسل پیشنهادی هیگا (1963، ذکر شده در نیشن، 2000) بر بیادسپاری فر ...