عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 9

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با مهارتهای شغلی و كيفيت زندگي كاري مدیران مقطع متوسطه شهر زاهدان انجام گرفت. روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری شامل كليه مديران مقطع متوسطه شهر زاهدان در سال تحصيلي 1391- 1390 به تعداد 92 نفر مي‌باشند. در این پژوهش از پرسشنامه ویژگی‌های شخصیتی نئو شامل 60 سؤال، پرسشنامه مهارتهای شغلی که دارای 30 سؤال بوده و همچنین پرسشنامه كيفيت زندگي كاري که دارای 26 سؤال می‌باشد استفاده شده است. كه روايي پرسشن ...

در متون مختلف به لزوم کسب توانمندی ها و مهارتهای شغلی مرتبط با بازار کار در بین دانشجویان اشاره شده است. این مهارت های شغلی، جدای از دانش تخصصی دانشجویان به آنها قابلیت می دهند تا در شرایط دائم التغییر دنیای معاصر و بازار کار آن، بتوانند با بهره گیری مناسب از توان تخصصی، خود را با شرایط تطبیق دهند و به بهترین وجه نیاز سازمان های اقتصادی را برآورده سازند و برای زندگی در همه مراحل زندگی شخصی خود نیز آماده تر باشند. این مهارتهای شغلی اگرچه برای جذب در بازار کار کافی نیستند، اما ...

این پایان نامه بمنظور بررسی تاثیر آموزش به شیوه یادگیری بر اساس حل مشکل بر مهارتهای تفکر انتقادی، عوامل زمینه ساز تفکر انتقادی، نگرش و رفتار دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران بر روی 56 دانشجوی ترم سوم پرستاری دوره روزانه که در ابتدای گذراندن دروس داخلی-جراحی 1 بودند انجام شد. 30نفر شاهد و بقیه در 2 گروه مورد بررسی قرار داده شدند. از دروس داخلی-جراحی1، درس گوارش و ارتوپدی و از میان دروس داخلی-جراحی2، درس زنان-پستان و عفونی جهت تدریس به شیوه ‏‎PBL‎‏ در نظر گر ...

نام خانوادگی: اکیدی نام: مریم شماره دانشجویی: 9155536116 عنوان پایان‌نامه: سنجش نگرش و ادراکات دانشجویان و دانش‏آموختگان کارشناسی‏ارشد نسبت به نقش برنامه‏های درسی رشته تحصیلی خود در کسب مهارت‏های شغلی، انتظارات شغلی و شانس اشتغال آن‏ها ( مطالعه موردی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز ) استاد: دکتر عبدالله پارسا استاد مشاور: حسین الهام پور درجه تحصیلی: کارشناسی‏ارشد رشته: مدیریت آموزشی دانشگاه: شهید چمران اهواز دانشکده: علوم‏تربیتی و روان‏شناسی گروه: علوم‏تربیت ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.