عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق که برای اولین بار میزان رضایتمندی دانشجویان در مورد مهارتهای کلی کسب شده در دوره کارشناسی حسابداری و برخی دیگر از رشته های علوم انسانی، به عنوان معیاری جدید برای ارزیابی کیفیت خروجیهای این رشته ها برای ورود به حرفه در ایران مورد نظر خواهی قرار گرفته است؛ رضایتمندی شخصی، وضعیت اعتماد به نفس فرد در مورد توانایی انجام یک کار تا رسیدن به نتیجه نهایی تعریف و در 4 گروه مهارتهای شخصیتی، مهارتهای اطلاعاتی، مهارتهای تحلیلی و مهارتهای رفتاری طبقه بندی شده است. اطلاعات مور ...