عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 594

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پدیده مهاجرت از روستا به شهر با تمرکز بر پیامدها و مشکلات متعدد اجتماعی و اقتصادی در روستاها و شهرها بیش از دهه های گذشته مورد توجه محققان قرار گرفته است. به رغم این توجه، پدیده مهاجرت هنوز از مباحث رایج در توسعه جوامع روستایی می باشد. تعریف مهاجرت روستایی به بسیاری از جنبه ها و ویژگی های جمعیت مربوط می شود. درمدل های نظری حرکت جمعیت، زمانی مهاجرت محسوب می شود که روستاییان، خانه یا بازار کار خود را ترک کرده و در جای دیگری اسکان یابند. تحقیقات انجام شده در خصوص مهاجرت روستایی ...

یکی از مباحث مهم در برنامه ریزی شهری، توجه به مبحث تغییر کاربری اراضی شهری می باشد. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیرات مهاجرت بر تغییر کاربری اراضی شهر اسفراین انجام یافته است. این پژوهش از لحاظ روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی بوده و داده ها و اطلاعات مورد نیاز از روش اسنادی و میدانی جمع آوری شده است. جامعه آماری پژوهش را تمامی اعضای مدیریت شهری شهر اسفراین تشکیل داده اند که به علت ک وچک بودن حجم جامعه از روش تمام شماری استفاده شده و تمامی مدیران که شامل 50 نفر بوده اند مورد مطالع ...
نمایه ها:
شهر | 

مهاجرتهای فصلی گونه ای از مهاجرت می باشد که در سطح گسترده در کشور ما انجام می گیرد و عمدتا مهاجرت روستاییان به شهرها به منظور اشتغال فصلی می باشد. مهاجرت های فصلی عواقب و اثرات اجتماعی - اقتصادی این پدیده در استان اردبیل ( شهرستانهای مشکین شهر و خلخال) پرداخته شده است. در این پژوهش با بررسی دیدگاهها و نظریه های مربوط به مهاجرت برای تبیین موضوع مورد مطالعه از نظریه کار کرد گرایی استفاده شده است. روشهای پژوهشی مورد استفاده مبتنی بر روشهای توصیفی و مطالعه میدانی یا پیمایشی بوده ...

با گسترش روز افزون فناوری اطلاعات در جهان امروز، دسترسی به این تکنولوژی بیش از پیش اهمیت یافته است. وجود جنگ های سایبری و تهدید امنیت ملی خطرات جبران ناپذیری را متوجه کشور ما کرده است. استفاده از نرم افزارهای متن بسته به دلیل کد‌های بسته آن احتمال وجود درب پشتی و ضعف امنیتی در کد را بیشتر می کند. از طرف دیگر به دلیل اینکه این نرم افزارها فقط توسط چند شرکت ارائه می شود(همانند سیستم عامل ها و مرکز داده ها ) موجب می گردد که پشتیبانی و توسعه آن فقط توسط شرکت سازنده انجام گیرد ...

این موضوع پژوهشی در زمینه یکی از معضلات اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی شهر زنجان می‌باشد در این پژوهش سعی شد تا فرضیه‌های مشخصی برای این مطالعه درنظر گرفته شده و پرسشنامه‌هایی برای آن تهیه شد پس ضمن مراجعه به مناطقه حاشیه نشین زنجان عوامل مختلف همچون مسکن ، میزان انتظارات حاشیه نشینان از دولت ، تعداد خانوار ، نوع مالکیت ، وضعیت مهاجرت از روستا به مناطق حاشیه نشین ، وضعیت اشتغال و بیکاری حاشیه نشینان ، مشکلات این مناطق از لحاظ وضعیت جغرافیایی و اقلیمی و پیشنهادات ضروری و اساسی در ...

این مطالعه به سنجش میزان گرایش به مهاجرت به شهر در ساکنان بخش روستایی گاریزات استان یزد و همچنین بررسی عوامل موثر در شکل‌گیری این گرایش می‌پردازد. سنجه‌ی گرایش به مهاجرت در سه بعد شناختی، عاطفی، رفتاری و در قالب سیزده سوال ساخته شده است. با روش پیمایش و انتخاب 343 نفر از ساکنین 55-15ساله‌ی این بخش رابطه‌ی بین متغیرهای مستقل با میزان گرایش به مهاجرت سنجیده شد. رابطه‌ی بین متغیرهای سن، جنس، سطح تحصیلات، وضعیت اشتغال، میزان درآمد، پایگاه اقتصادی-اجتماعی، وضع تأهل، نوع ازدواج، صا ...

هدف از این مطالعه بررسی علل و عوامل موثر در مهاجرت‌های بین استانی در دههء 1355-65 می‌باشد که در این راستا از قانون جاذبه نیوتن که بر اساس آن میزان کشش موجود بین دو جرم را محاسبه می‌نمایند، استفاده گردیده است و با توجه به مسائلی که این قانون در رابطه با مهاجرت دارد، فرمول‌های آن اصلاح و با استفاده از رگرسیون چند متغیره رابطه بین میزان مهاجرت (متغیر وابسته) و متغیرهای معرفی شده در مدل بعنوان متغیرهای مستقل، سعی گردیده عامل مهاجرت‌های انجام شده در دههء فوق‌الذکر تبیین گردد. نتای ...

این گزارش پس از بیان مشکلات عدیدهء دانشگاهها در مورد دانشجویان بومی و نیز مشکلات فراوان این دانشجویان در مناطق غیربومی، مهاجرت دانشجویان غیربومی از دانشگاههای مناطق محروم از یک سو و نیز ماندگاری دانشجویان مناطق محروم در شهرهای بزرگ که در آنجا فارغ‌التحصیل می‌شوند، و معرفی طرح "گزینش بومی" خلاصه‌ای از مهاجرت دانشجویی در آزمون سراسری 1368-69 و 1369-70 را در دو فصل همراه با جداول آماری ارائه می‌کند. ...

دراین تحقیق پدیده مهاجرت در شهرستان نطنز از دیدگاه جمعیت شناسی و جامعه شناسی مورد بررسی قرار گرفته و انواع و علل اجتماعی - اقتصادی - روانی آن تعیین گردیده است . اهداف طرح - بررسی پیشینه مهاجرت ، در شهرستان (طی سالهای 1355-65) بررسی دیدگاه خانوارهای ساکن در زمینه مهاجرت ، بررسی خصوصیت اقتصادی - اجتماعی مهاجرت و بعد از مهاجرت بررسی خصوصیات اقتصادی - اجتماعی خانوارهای ساکن در شهرستان ، بررسی علل اقتصادی اجتماعی روانی مهاجرت . ...