عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

منوکلرواستیک‌اسید مادهء اولیه اصلی در تولید ترکیباتی نظیر کربوکسی‌متیل‌سلولز (CMC)، اتیلن‌دی‌آمین‌تترااستیک‌اسید (EDTA) و سموم علف‌کش آلاکلروبوتاکلر است . با توجه به نیاز کشور به مواد اخیر تولید منوکلرواستیک‌اسید در کشور ضروری به نظر می‌رسد و آمار منتشر شده به وسیله وزارت صنایع نشان میدهد که نیاز بالقوه کشور به منوکلرواستیک‌اسید بیش از ده هزارتن در سال است . همچنین با توجه به تولید اسیداستیک و گازکلر دو مادهء اولیه اصلی در تولید منوکلرواستیک اسید در داخل، تولید این ماده در کش ...

منوکلرواستیک اسید MCA مادهء اولیه در تولید محصولاتی نظیر کربوکسی متیل سلولز CMC، اتیلن دی‌آمین تترااستیک اسید EDTA و سموم علف‌کش است . برآورد نیاز سالیانه کشور به MCA حدود 10000 تن به ارزش تقریبی 20 میلیون دلار است . هر چند سنتز MCA از کارهای کلاسیک به شمار می‌آید ولی تولید صنعتی این محصول با مشکلات فراوانی توام است . راندمان پایین، تولید محصولات فرعی مانند دی و تری کلرواستیک اسید، ایمنی عملیات ، جلوگیری از آلودگی محیط زیست ناشی از نشت گاز کلر مصرفی و گاز اسید کلریدریک تولیدی ...

با گسترش واحدهای پتروشیمی مادر در کشور، احداث واحدهای پایین دستی و میانی اجتناب ناپذیر و مورد نیاز کشور خواهد بود. در جهت بدست آوردن داده‌های تجربی چنین فرایندی که مواد اولیه آن در کشور تولید می‌شود، از تجهیزات قابل ساخت داخل جهت تولید منوکلرواستیک اسید استفاده می‌شود. ...
نمایه ها:

دی‌اتیلن‌تری‌آمین پنتااستیک اسید یک لیگاند می‌باشد که با اغلب کاتیون‌ها، کمپلکس‌های پایداری در محیط قلیایی تولید می‌کنند. کمپلکس آهن این ماده در pHهای بیش از 7 تا 9 و بیشتر پایدارتر بوده و به عنوان کود میکروالمنت آهن در کشاورزی، باغداری و پرورش گلهای زینتی مصرف دارد. این ماده از ترکیب دی‌اتیلن‌تری‌آمین با منوکلرواستیک اسید یا واکنش بین سیانور و فرمالدئید با دی‌اتیلن‌تری‌آمین تحت شرایط خاص به دست می‌آید. بازده تهیه با استفاده از منوکلرواستیک اسید 64 درصد و با استفاده از سیانور ...