عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف این پایان نامه بررسی توانایی شبیه سازی رایانه ای برای مدل سازی تشکیل منظومه های فراخورشیدی بوده است. این پایان نامه مشتمل بر چهار فصل می باشد. در فصل اول علاوه بر آشنایی با منظومه فرا خورشیدی و روش های کشف آنها، منظومه شمسی در نگاهی گذرا مورد بازبینی قرار گرفته است. در فصل دوم ضمن آشنایی با شبیه سازی رایانه‌ای، روش مونت کارلو و اعداد تصادفی بیان شده است. روشی که برای شبیه سازی انتخاب کرده ایم کدنویسی در نرم افزار MATLAB بوده است که در فصل سوم چگونگی آن را شرح داده ایم. در ...

درمطالعه حاضر،اعجاز علمی قرآن،طی مباحثی شامل یک مقدمه و پنج فصل به‌شرح زیر،بررسی و تدوین گردیده است. در فصل اول، کلیاتی پیرامون تفسیر و اعجاز علمی قرآن، اعم از مفاهیم، تاریخچه، معیارهای صحیح، نظرات دانشمندان، آسیب شناسی، و اثرات و فواید این‌دو، مطرح، و نتیجه گیری شده است‌که بررسی اعجاز علمی قرآن، نه تنها مذموم نیست، بلکه تحت شرایط صحیح، خدمتی گرانبها به‌قرآن کریم می‌باشد.در فصل دوم ، آیات قرآن در رابطه با سه موضوع منشاء پیدایش جهان ،انبساط عا‌لم و آینده جهان ، از نظر تفسیری ب ...
نمایه ها:
گرانی | 
جهان | 
معجزه | 
ماه | 
قرآن | 

اطلاعات بدست آمده از ابرنواخترها و کهکشانها نشان می‏دهد که 70% از چگالی حال حاضرجهان را انرژی تاریک با فشارمنفی تشکیل داده است که مسئول انبساط شتابدار عالم است . دو رهیافت برای این مسئله وجود دارد؛ در رهیافت اول، انبساط کیهانی را به مولفه های تاریک ناشناخته نسبت می دهند، رهیافت دیگر، تغییر بخش هندسی کنش اینشتین-هیلبرت است، نظیر مدل های گرانش (f(R که توابعی از اسکالر ریچی هستند. رفتار این مدل ها نباید فقط در مقیاس های بزرگ مورد توجه قرار گیرد، در این پایان نامهرفتار موضعی ای ...