عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 38

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نظام گردشگری دارای عناصر کالبدی بسیاری است. یکی از این عناصر مهم وتاثیرگذار اقلیم است که در بعد کارکردی خود گاه تبدیل به منبع و گاه تبدیل به انگیزاننده گردشگران برای انتخاب یک مقصد می گردد. لذا بررسی شاخص اقلیم گردشگری برای برنامه ریزان، تبدیل به یکی از عناصر مهم در برنامه ریزی گردشگری شده است. برای بررسی اقلیم گردشگری با توجه به نیازهای محلی ومنطقه ای شاخص های متعددی پیشنهاد شده است. در پژوهش حاضر با استفاده از شاخصCIT، با شیوه ای نوین، تجربی و قابل تعمیم، تعیین اقلیم گردشگ ...

در این نوشتار، علل دینامیکی و شرایط جوی خاصی که به وقوع بارندگی در مناطق کوهستانی منتهی می شود، مورد بررسی قرار می گیرد. در این رابطه، به اختصار به نقش کوهها و اندرکنش آنها با شارش هوای غالب، در شکل گیری هوای محلی اشاره می گردد. در واقع علاوه بر اثر مکانیکی کوهستان که با بزرگ شدن، افزایش ارتفاع، نامنظم شدن شکل و تنوع پوشش آن پیچیده تر می شود، کوهستان به عنوان یک منبع حرارتی و گاه یک منبع رطوبتی در تراز های بالای جو اثر تعیین کننده ای از خود نشان می دهد. محتوای رطوبتی لایه های ...
نمایه ها:
باران | 
جو | 

بمنظور دستیابی به سازگارترین پایه برای لیموشیرین درمناطق کوهستانی جیرفت و کهنوج آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با استفاده از شش پایه بکرائی، لیموشیرین، ولکامریانا، رافلمون، نارنج و ماکروفیلا در سه تکرار به مرحله اجرا در خواهدآمد . در سال 80 نرکهای تولیدی حاصل از بذور پایه های موردنظر به زمین خزانه انتظار منتقل گردیده است . ...

محیطهای کوهستانی به دلیل وجود منابع بالقوه طبیعی و چشم اندازی زیبا و مکانهای مناسب برای ایجاد سکونتگاه، در سالهای اخیر مورد توجه دانشمندان علوم زمین قرار گرفته‌اند. شناسایی فرایندهای مسلط ژئومورفولوژیکی در مناطق مذکور طی دوره‌های مختلف ، گام ارزشمندی برای اعمال مدیریت محیطی و بهره‌گیری بهینه از این محیطهای شکننده می‌باشد. منطقه مورد مطالعه، بخشی از کوهای زاگرس در غرب ایران است که حوضه گاماسیاب را تشکیل می‌دهد و دشت نهاوند در آن به طور متمرکز مورد بهره‌برداری کشاورزی قرار گرفت ...

امروزه کاربرد علم سنجش از دور و تصاویر ماهواره ای در تعیین سطح پوشش برف و پارامترهای مشابه از پیشرفت چشمگیری برخوردار گشته است. از آنجا که تجمع برف در مناطق کوهستانی در طول فصل سرما یکی از منابع مهم انرژی بوده و نیز پارامتر سطح پوشش برف در یک حوزه آبخیز یکی از متغیرهای اساسی مدل سازی رواناب ناشی از ذوب برف می باشد، لذا دستیابی به اطلاعات مربوط به برف در مناطق مرتفع همواره حائز اهمیت خواهد بود. اطلاعات ذکر شده تنها از طریق تصویر برداری پیوسته به کمک فن سنجش از دور ممکن می باشد ...

این تحقیق به روش توصیفی روی 1400 کودک 12-6 سال مناطق کوهستانی کاشان شامل قمصر، ورکان، قهرود و برزک انجام گرفت و نمونه گیری به طریق خوشه ای و به صورت دو مرحله ای با سرشماری تمام کودکان 12-6 سال خوشه ها صورت گرفت. معاینه کودکان از نظر وجود گواتر براساس پرتکل ‏‎WHO‎‏ انجام شد و شیوع بیماری در نمونه ها برآورد شد . نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که مناطق کوهستانی کاشان از نظر گواتر، جزو مناطق آندمیک محسوب می آیند و لزوم اجرای برنامه های پیشگیری کننده از کمبود ید را مورد تاکید ق ...

این بررسی، در قالب طرح کرتهای خرد شده در چهار تکرار بر روی 3 رقم انگور غالب منطقه با استفاده از 5 سیستم مختلف کاشت انگور به مرحله اجرا درآمد. با توجه به جدول زمانبندی مراحل اجرای طرح، در سال جاری قلمه‌های مورد نیاز از پایه‌های انتخابی و پلاک‌دار به مقدار دوبرابر مورد نیاز تهیه و پس از ریشه‌دار کردن در سیلو به خزانه‌های ایستگاه تحقیقاتی انتقال داده شدند. ...

این بررسی بمنظور از بین بردن مشکلات عمده سیستم خوابیده و امکان مکانیزه کردن و بالا بردن کیفیت و کمیت محصول و دستیابی به مناسبترین سیستم پرورش انگور در مناطق دشت و کوهپایه در قالب طرح کرتهای خرد شده با چهار تکرار اجرا گردید. در این طرح سه رقم انگور غالب منطقه در 5 سیستم مختلف کاشت مورد مقایسه قرار گرفتند در سالجاری کلیه مراقبتهای زراعی در زمین اصلی روی نهالها اعمال گردید و همچنین واکاری بعضی چاله‌ها که نهالهایشان خشک شده بود انجام گرفت . ...

چکیده ندارد.