عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 281

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هم اکنون منطقه 22 تهران به عنوان فضای تازه تاسیس, یکی ازمهمترین قسمتهای استان و یکی از ایده آل ترین مناطق شهر تهران است. رشد روزافزون جمعیت و تحولات وسیع و دامنه داراقتصادی شهر، بازتابی گسترده در تحولات کالبدی تهران ایجاد نموده است که یکی از این پیامد ها، نحوه شکل گیری منطقه ?? شهرداری تهران می باشد. این منطقه بدون تردید بزرگترین و وسیعترین نمود توسعه شهری متصل به تهران است که با مساحتی بالغ بر ????? هکتار، با هدف رفع کمبودهای خدماتی حوزه غرب تهران و نیز جابجایی بخشی از جمع ...

جنگل‌های شهری نقش مهمی در بهبود کیفیت محیط زیست شهری ایفا می‌کنند. آگاهی از سطح تاج پوشش از ارکان مدیریت جنگل‌های شهری محسوب می‌شود. از طرفی مدل سازی کارکردهای جنگل شهری نیز از طریق اندازه گیری‌های تاج پوشش این جنگل‌ها امکان پذیر می‌باشد. هدف از این مطالعه، بررسی کارایی روش‌های مختلف آمار برداری زمینی و داده‌های سنجنده‌ی GeoEye-1 به منظور برآورد مشخصه‌ی تاج پوشش درختان و همچنین تعین قابلیت تصاویر این سنجنده به منظور طبقه بندی کاربری‌های شهری موجود در منطقه سه شهر تهران می‌باش ...

در کل تاثیر یارانه های کالاهای اساسی بر رفاه اقشار کم درامد شهری منفی بوده است جز در مورد کالاهای کپنی که به علت توزیع برابر انها بین کل خانوارها ئ برخوردار بودن سهم بالا در سبد خانوارهای کم درامد شهری موجب کم شدن هزینه پرداخت شده برای ان اقلام شده است.از طرفی اساسا تاثیر یارانه ها بر رفاه اقشار کم درامد شهری با توجه به مثبت بودن ضریب جینی انها از سهم این یارانه ها در هزینه خانوارها منفی بودن تاثیر انها را تایید می کند. ...

تغییر کاربری مناطق سبز و کشاورزی در حین توسعه شهری، باعث تغییرات معنی‌داری در توازن شار‌های حرارتی و تغییر در خرد اقلیم منطقه میشود. به منظور مدیریت کارآمد شهری، جهت نیل به بهبود آسایش حرارتی در منطقه، که به همراه خود ارتقای مصارف انرژی را به دنبال خواهد داشت، نیاز می باشد که توازن شهری و تاثیرات فعالیت‌های انسانی روی خرد‌اقلیم منطقه مورد مطالعه دقیق قرار گیرد. در این پژوهش با انتخاب بازه‌های زمانی در فصول مختلف، به کمک اعتبار سنجی ابزار شبیه سازی منطقه‌ای جوی WRF، جفت شده با ...

در سال‌های پایانی قرن بیستم با پدیده ی جدیدی درباره ی کلان شهرها مواجه ایم، که عبارت است از ظهور شهرهای جهانی و جهانی شدن کلان شهرها. شهرهای جهانی برخلاف کلان شهرها بیش از آنکه با سطح ملی در ارتباط باشند به سطوح جهانی مرتبط هستند و به عنوان مراکز تصمیم گیری، اداره و کنترل اقتصاد جهانی و گلوگاه اقتصاد سرمایه داری سازمان یافته و فراملیتی عمل می کنند.با توجه به اهمیت این شهرها و مناطق در جهان کنونی بر آن شدیم از طریق شناسایی ویژگی‌ها و شاخص‌های موجود در کلان شهرهای جهانی به تبیی ...

کاربری اراضی شهری و چگونگی توزیع فضایی ـ مکانی آن یکی از مهمترین کارکرد ها به منظور استفاده بهینه از فضای شهری می باشد در مقابل شرایط طبیعی ناسازگار همواره به عنوان تهدیدی در طول تاریخ مناطق شهری را تحت تاثیر خود قرار داده است و خسارات جانی و مالی بسیاری را به بشریت تحمیل نموده است. قرارگیری مناطقی از ایران برروی نوار زلزله خیز، آسیب پذیری بالای مستحدثات و کمبود زیرساختهای لازم برای عملیاتی کردن صحیح مدیریت بحران سبب شده تا خطرپذیری لرزه ای در مناطق شهری و روستایی بسیار بالا ...

در مطالعات تغییرات عملکرد شهری، ابتدا باید با سطوح و محورهای تغییرات آن آشنا شد. در غالب منابع، تغییر عملکرد به معنای تغییر کاربری زمین گرفته شده است، اما این توضیح دهنده ی تمامی ابعاد تغییرات عملکرد شهری نمی باشد. در واقع تغییرات کاربری زمین به عنوان تغییر کالبدی تحقق یافته، توضیح دهنده ی ماهیت و معنای تغییرات عملکردی نسیت. عملکرد شهری به عنوان روح شهر و حقیقی در جریان بین فضاها و مکان‌ها، باید خود از یک ماهیت و معنایی باطنی شکل گرفته باشد. بنابراین باید عملکرد به عنوان جزئی ...

عدالت نوعی سلوک مساوی با افراد است. عدالت فضایی یا محیطی در چارچوبهای علوم اجتماعی به صورت ‏گسترده ای بر شرایط فقرا تمرکز کرده است. هدف آن تقاضای مداخلاتی است که موجد رفتار منصفانه به نفع فقرا ‏باشد‎.‎‏ مفهوم اخیر طبق‎ ‎ایده‎ ‎ای‎ ‎که‎ ‎از‎ ‎عدالت‎ ‎اجتماعی‎ ‎گرفته شده است‎ ‎به‎ ‎این‎ ‎معناست‎ ‎که‎ ‎باید‎ ‎با‎ ‎ساکنین‎ ‎در‎ ‎هر ‏جایی‎ ‎که‎ ‎زندگی‎ ‎می کنند،‎ ‎به‎ ‎طور‎ ‎برابر‎ ‎رفتار شود. خدمات عمومی شهر به مثابه مهمترین ابزار بخش عمومی در ‏برقراری عدالت فضایی است. این خدما ...

یکی از مسائل مهم و اساسی در برنامه‌ریزی شهری، استفاد‌ه بهینه از زمین و برنامه‌ریزی کاربری زمین و تخصیص زمین به کاربری‌های گوناگون در سطح شهر است، به گونه‌ای که دسترسی به آنها برای تمامی افراد ساکن در شهر به بهترین شکل و کمترین هزینه امکانپذیر باشد. از سوی دیگر اهمیت تصمیم‌گیری در طرح‌ها، پیچیدگی ، تنوع و حجم انبوه اطلاعات مکانی ابزارها و روشهای جدیدی را جهت مکانیابی کاربری‌های شهری می‌طلبد که قادر به ملاحظه کلیه این پیچیدگی‌ها باشد از جمله این روش‌ها که طی سالهای اخیر جایگاه ...