عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 160

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از جمله خدمات مهم قابل ارائه در دفاتر ICT روستایی ، خدمات بانکی است که پست بانک ایران با بهره گیری از الگوی سایر کشورهای جهان و نیز بهره گیری از بانکداری الکترونیک اقدام به ارائه خدمات بانکی در دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات تحت عنوان " دفاتر خدمات بانکی" در روستا های کشور نموده است و برای نخستین بار طی هشت دهه فعالیت بانکداری در کشور ، ما شاهد حضور یک بانک و ارائه خدمات بانکی در اکثر روستاهای کشور هستیم. هدف این تحقیق شناسایی عوامل کلیدی موفقیت دفاتر ICT روستایی در ارائه خ ...

به عقیده صاحب‌نظران، رسیدن به اهداف توسعه‌ی پایدار روستایی بدون حضور و مشارکت آحاد ساکنین این نواحی امری غیرممکن خواهد بود. با وجود اهمیت این موضوع، عوامل اجتماعی و فرهنگی مختلفی مانع از حضور و مشارکت روستاییان در عرصه فعالیت‌های اجتماعی می‌گردد. در این بین توانمندسازی اجتماعی شهروندان روستایی، از طریق توسعه‌ی گردشگری در این نواحی، می‌تواند عنصر اساسی در غلبه بر انگاره‌های توسعه‌نیافتگی و بهبود تعاملات و ارتباطات اجتماعی ساکنین این نواحی به حساب آید. بر همین اساس هدف از این پ ...

هدف این مطالعه تحلیل عوامل موثر بر فضای سبز روستایی در مناطق روستایی شهر زابل بوده است. این پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بوده و ابزار پیمایش در این تحقیق پرسشنامه بوده است. برای جمع‌آوری اطلاعات مربوط به آزمون فرض‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده کردیم. به این صورت که بعد از انتخاب نمونه مورد نظر از جامعه آماری مورد مطالعه که شامل مردمان روستاهای زابل، دهیاری‌ها و مسئولان شهرداری زابل و روستاهایی که در طرح جامع و هادی بودند، پرسشنامه‌ها به تعداد مورد نظر تکثیر و با مراجعه ح ...

از اساسي ترين و ابتدايي ترين نيازهاي بشر، نياز به تغذيه سالم و امنيت غذايي است. با افزايش روزافزون جمعيت و تقاضاي غذا، مشكلاتي براي تامين غذا ايجاد شده است. امنيت غذايي زماني وجود دارد كه همه مردم در تمام اوقات به غذاي كافي، سالم و مغذي براي تامين نيازهاي تغذيه اي و اولویت های غذايي خود، دسترسي فيزيكي و اقتصادي داشته باشند. پژوهش حاضر، با هدف بررسي امنيت غذايي در نواحي شهري و روستايي استان البرز انحام شده است. روش تحقيق آن از نوع توصيفي ـ همبستگی و علي مقايسه اي بوده و به رو ...

در این پژوهش فقر در مناطق مختلف کشور در سال های 1383 و 1387 اندازه گیری و مقایسه شده است. به این منظور ابتدا خط فقر مطلق در مناطق مختلف شهری و روستایی با استفاده از روش هزینۀ نیازهای اساسی محاسبه و سپس با تعیین شاخص های نسبت سرشمار فقر، نسبت شکاف فقر، واتس، فوستر-گریر- توربک و کلارک- همینگ-الف شدت فقر در مناطق و نیز بر حسب جنسیت سرپرست خانوار با یکدیگر مقایسه می شود. در روش هزینه نیازهای اساسی خط فقر به صورت مجموع هزینه های خوراکی و غیر خوراکی بیان می شود. جهت تعیین مولفه غذا ...

توسعه روستایی، توسعه ای است برای مناطق روستایی و به منظور بهبود کیفیت زندگی مردم روستایی در روستاهای گردشگری می‌تواند نقش موثری در رونق بخشیدن به اقتصاد روستایی داشته و گام موثر در جهت توسعه‌ی روستایی باشد. استان کرمانشاه از یک طرف با دارا بودن روستاهای متنوع از نظر جغرافیایی، جاذبه‌های گردشگری و داشتن سابقه‌ی قدیمی اما از طرف دیگر درصد بیکاری جوانان این منطقه باید با استفاده از امکانات و قابلیت‌های در جهت رفع محرومیت‌ها، ایجاد اشتغال اقدامات لازم صورت گیرد. اهمیت و عظمت گردش ...

توسعه روستایی به مفهوم ایجاد برابری و ارتقای سطح کیفی و کمی زندگی مردم روستایی و کاهش نابرابری ها می باشد، لذا وجود نابرابری ها در مناطق روستایی نشانه توسعه نیافتگی آنهاست. منظور از نابرابری ناحیه ای توزیع ناعادلانه امکانات و فرصت های اقتصادی و اجتماعی در بین نواحی است، که از پیامدهای آن می توان مهاجرت روستاییان، کاهش جمعیت فعال روستایی، عدم تعادل فضایی، کمبود دسترسی به فرصت های شغلی و افزایش بیکاری، کاهش تولیدات کشاورزی و وابستگی به واردات را نام برد. بنابراین زمانی می توان ...

با توجه به تغییرات باروری در طول سه دهه‌ی گذشته در ایران، لازم است عواملی که تمایلات والدین را برای داشتن فرزند تحت تأثیر قرار می‌دهد، شناسایی و آن‌ها را مبنای سیاست‌گذاری جمعیتی قرار داد. در مطالعه حاضر تنها برخی از عواملی که به نظر می‌رسید تأثیر اساسی بر تمایلات باروری دارند، مورد بررسی قرار گرفت. از جمله مهمترین متغیر مورد بررسی، ترجیح جنسی فرزند بود. در واقع پژوهش حاضر سعی بر آن دارد که ترجیح زنان را در مورد ترکیب جنسی فرزندان در شهرستان نکا مورد بررسی قرار دهد. داده‌ها ب ...

سطح‌بندی نواحی گردشگری معیاری برای تعیین مرکزیت و همچنین تعیین زیرساخت‌های مورد نیاز و تعدیل نابرابری بین نواحی است. حال آنکه فقدان سطح‌بندی علمی و نظام‌مند در تعیین جایگاه مکانی- فضایی مراکز جاذب گردشگری روستایی و در پی آن توزیع نامتناسب تأسیسات و تجهیزات از جمله کاستی‌های بنیادی و مشهود در مطالعات و طرح‌های توسعه صنعت گردشگری در کشور و به ویژه در شهرستان رشت به شمار می‌آید. شهرستان رشت از توانمندی‌های بالقوه‌ای در توسعه گردشگری است که به دلایل مختلف از جمله عدم مطالعه جامع، ...