عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در دهه های اخیر فناوری اطلاعات با هدف افزایش کارایی و بهره وری، مورد توجه خاصی قرار گرفته است. از آنجایی که فناوری اطلاعات به عنوان محور توسعه جوامع و سازمان ها مطرح است، منطقه ده انتقال گاز نیز با استفاده از این فناوری در جهت پیشبرد اهداف خود گام برداشته و با بهره گیری از فیبر نوری که بستر انتقال اطلاعات در پروژه خط لوله پنجم سراسری می باشد، ارتباط بین ایستگاه های شیر بین راهی و ایستگاه های تقویت فشار گاز و تبادل اطلاعات مربوط به آن ها را دیسپچینگ عسلویه بر عهده دارد. بنابرا ...