عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 41

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بررسی و طراحی اولیه آب شیرین‌کن خورشیدی برای منطقه آزاد قشم: با توجه به اعلام نیاز منطقه آزاد قشم برای احداث یک واحد سیستم آب شیرین‌کن خورشیدی با ظرفیت 5000 لیتر در روز به سازمان، این طرح با اهداف زیر تعیین شد: -1 تعیین شرایط اقلیمی و موقعیت جزیره از لحاظ پراکندگی روستاها و مراکز جمعیت و نیاز منطقه و اطلاعات لازم از قبیل موارد احتمالی منابع انرژی کمکی رایگان با قیمت مورد لزوم دو منطقه. -2 مقایسه و ارزیابی انواع مختلف آب شیرین‌کن‌های خورشیدی با توجه به فاکتورهای مخ ...

امروزه مناطق آزاد به عنوان پدیده ای فراگیر و ابزاری برای تحقق استراتژ ی های توسعه برون نگر با تأکید بر سیاست توسعه صادرات مورد توجه قرار گرفته اند. به طوری که اکثر کشورهای در حال توسعه، به احداث یک یا چند منطقه آزاد مبادرت کرده اند. هدف از ایجاد این مناطق، فراهم کردن شرایط مناسب به منظور افزایش تولید و صدور کالاهای صنعتی از طریق جذب سرمایه های خارجی، ایجاد اشتغال، کسب درآمد ارزی، رشد رفاه اقتصادی مناطق و سپس منافع ملی است. شهرهایی که تحت تأثیر عواملی به مانند مناطق آزاد شکل ...
 
در این تحقیق به تدوین استراتژی برای جذب سرمایه گذاری خارجی در منطقه آزاد تجاری ماکو با استفاده از مطالعه تطبیقی با مناطق آزاد کشورهای ترکیه و امارات متحده عربی پرداخته ایم. ...

هدف کلی این پژوهش بررسی رابطه بین ایجاد سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت و بهره‌وری در سازمان منطقه آزاد قشم می‌باشد. در این راستا اهداف فرعی دیگری نیز دنبال شد. از جمله رابطه بین ایجاد این سیستم‌ها با کارایی و اثربخشی نیز مورد بررسی قرار گرفت . ...

چکیده ندارد.

ایجاد منطقه ویژه تجارت مرزی در منطقه میرجاوه با توجه به شناخت مسائل‌و مشکلات عوامل عمده بازرگانی استان (تعاونیهای مرزنشین، پیله‌وران وبخش خصوصی) و واگذاری غرفه‌هایی به آنان به لحاظ ایجاد اشتغال، درآمد وسازماندهی مبادلات غیرقانونی بسیار موثر خواهد بود. هم اکنون تعداد 20شرکت تعاونی مرزنشین، حدود 1500 پیله‌ور و 500 بازرگان در شبکه رسمی‌تجاری استان مشغول فعالیت بوده و تعداد افراد شاغل در شبکه غیررسمی(قاچاق) اعم از صاحبان سرمایه، کالا، حمل کنندگان و عمده‌فروشان وخرده‌فروشان در زاه ...

سرزمین ها، منابع محدودوآسیب پذیرهستند اما استفاده غیرمنطقی وروش های بهره برداری نادرست باعث تخریب وآسیب پذیرشدن سرزمینها می گردد .اما انسان متمدن نحوه اس تفاده مستمروبا صرفه رادرغالب یک برنامه ریزی منسجم پایه گذاری کرد که درآن ازسرزمینها به اندازه توان یاپتانسیل تولید آنها بهره برداری گردید وعلاوه برآن نحوه استفاده ازسرزمینها رابراساس توان کاربری آنهابنا نهاد تاتقاضاهای اجتماعی واقتصادی بشررادرجهت بهبود وضعیت مادی ومعنوی درطول زمان ومکان برآورده سازد. فرآیند مدیریت وتوسعه پای ...

امروزه اموال فکری نقش مهمی در تجارت جهانی دارند. کشورها در راستای رشد و تسهیل تجارت جهانی مناطق آزاد تجاری را ایجاد کردند. معافیت از عوارض گمرک و معافیت مالیاتی از مهم ترین تسهیلات این مناطق هستند. تسهیلات این مناطق موجب شد تا نظارت گمرک بر عبور و مرور کالا در این مناطق کاهش پیدا کند. از مناطق آزاد تجاری برای تکمیل فرآیند تولید، برچسب زدن محصولات، بسته بندی مجدد، مونتاژ، انبار داری و ترانزیت کالا استفاده می شود. کاهش نظارت گمرک با عث شد از این مناطق برای تغییر علامت تجاری، بس ...