عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 371

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ایجاد مناطق آزاد تجاری-صنعتی در سالهای اخیر توانسته است در گسترش صادرات و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی و اشتغال در کشورهای مختلف جهان نقش مهمی ایفا نماید. در کشور ما نیز در چند سال اخیر در برنامه‌های اقتصادی دولت به دلیل اثرات اقتصادی مطلوب ناشی از گسترش مناطق آزاد تجاری-صنعتی توجه خاصی به این مناطق شده است بطوریکه تحقق اهدافی از قبیل ایجاد اشتغال در برنامه پنجساله دوم و سوم اقتصادی از طریق مناطق فوق مورد تاکید قرار گرفته است . هدف اصلی تحقیق حاضر، نقش منطقه آزاد تجاری-صنعتی س ...

در این پایان‌نامه مناطق آزاد تجاری - صنعتی یا مناطق پردازش صادرات بعنوان یکی از ابزارهای گسترش صادرات صنعتی و تسهیل دسترسی کشورها به بازارهای جهانی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. برخورداری کالاهای صادراتی از شرایط تجارت آزاد می‌تواند نقش مهمی در توسعه صادرات داشته باشد. بنظر می‌رسد که در کشورهای در حال توسعه مناطق آزاد تجاری - صنعتی مناسبترین روش برای فراهم ساختن شرایط تجارت آزاد در یک منطقه محدود از کشور است وقتی که برقراری این شرایط در سطح کل کشور به لحاظ اقتصادی و اجتماعی ممکن ...

امروزه کشورهای متفاوتی اعم از توسعه یافته و در حال توسعه با توجه به ویژگی مناطق آزاد تجاری صنعتی برای دستیابی به هدف هایی نظیر توسعه اقتصاد ملی، جذب سرمایه های خارجی، استفاده از برتری های نسبی، ایجاد فرصت های شغلی، تربیت نیروی انسانی، افزایش درآمدهای ناشی از فعالیت های خدماتی، افزایش کارایی اقتصاد ملی، توسعه منطقه ای و تبدیل بخش های عقب مانده به قطب های توسعه، اقدام به ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی نموده اند. منطقه آزاد، قلمرو معینی از سرزمین اصلی است که در آن، تجارت آزاد با س ...
نمایه ها:
قشم | 

هوش تجاری داده‌ها و اطلاعات سازمان را یکپارچه کرده و امکان کنترل و رهیابی فرایندهای کلیدی سازمانها را برای مدیران فراهم می‌کند، و به عنوان یک مزیت رقابتی و عامل حیاتی در موفقیت سازمانها محسوب میشود. تصمیم‌گیرندگان سازمان منطقه آزاد با کمک هوش تجاری، می‌توانند داده‌های خام را به اطلاعات تجاری و مدیریتی تبدیل کنند و تصمیمات خود را سریعتر و بهتر اتخاذ کرده و براساس اطلاعات صحیح عمل نمایند. امروزه سازمان منطقه آزاد با توجه به محیط پیچیده وگسترش رقابت، برای بقا از یک سو و کسب و حف ...
نمایه ها:

مناطق آزاد تجاری، عنوان سکوی پرش صادرات کشورها را به خود اختصاص داده اند، در این مناطق با ایجاد تأسیسات صنعتی و خدماتی و فن آوری بر روی کالاها و خدماتی که از مزیت نسبی برخوردار بوده و ارزش افزوده بالائی دارند و با استفاده از تسهیلات ویژه گمرکی، توان رقابتی یک کشور با سایر کشورها بالا رفته و علاوه بر ایجاد اشتغال برای فعالین اقتصادی منطقه، رشد و شکوئی اقتصادی آن تضمین می شود. منطقه سیستان نیز به علت مجاورت با دو کشور افغانستان و پاکستان و نهایتاً هند و چین از دیر باز مورد توجه ...

موفقیت روزافزون در هر فعالیت اقتصادی ارتباط مستقیمی با نحوه تعامل موثر موسسات با مشتریان خود داشته و ارائه خدمت به مشتریان شاید مهم‌ترین عنصری باشد که رضایت وی را به دنبال خواهد داشت. تجزیه‌وتحلیل اهمیت-عملکرد یک رویکرد ارزشمند و محبوب برای اولویت و بهبود کیفیت خدمات و از موثرترین و پرکاربردترین ابزارها درزمینه سنجش رضایت مشتری است که اقدامات مدیریت را اولویت‌بندی کرده و تخصیص بهینه منابع محدود را جهت بهبود و تداوم رضایت مشتری پیشنهاد می‌کند. لذا هدف از مطالعه حاضر، ارزیابی ک ...

مناطق آزاد تجاری و صنعتی در کشورهای در حال توسعه با اهداف دستیابی به تکنولوژی های پیشرفته، رشد و توسعه اقتصادی و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی تأسیس می شوند. با توجه به احساس ضرورت ایجاد چنین مناطقی در کشور با اهداف فوق، تعدادی از این مناطق نیز درکشورمان تأسیس شده اند. پژوهش حاضر با هدف بررسی عملکرد منطقه آزاد ارس از منظر صادرات انجام گرفته است. برای رسیدن به هدف پژوهش روش توصیفی- پیمایشی انتخاب و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و با مراجعه به نمونه ۱۲۰ نفره از جامعه آماری ...

توسعه اقتصادی نیازمندسرمایه گذاری دربخش هاوفعالیت های مختلف اقتصادی است. بدون سرمایه گذاری درطرح های زیربنایی وروبنایی نمی توان انتظار گسترش اشتغال، تولید ورفاه اقتصادی راداشت.امروزه بسیاری از کشورهای جهان،تمایل شدیدی به جذب سرمایه های خارجی پیدا کرده اند.یکی ازراه های مفیدومناسب بدین منظور ایجادمناطق پردازش صادرات یامناطق آزادتجاری - صنعتی است.با توجه به اهداف اولیه ایجاد مناطق آزاد که مبتنی بر پیشرفت نواحی عقب مانده،با توجه به توان های بالقوه منطقه ای ودرراستای توسعه اقتصا ...
نمایه ها:

چکیده این پژوهش عوامل توسعه نیافتگی منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار را مورد بررسی قرار داده است. برای ارزیابی این عوامل داده هایی از مهمترین فعالیت های منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار در طی سال های 1380 تا 1390 که دهه ی دوم فعالیت این منطقه می باشد، مورد تحلیل پوششی قرار گرفته و در قالب مدل حداقل مربعات موزون در نرم افزار Eviews7 و تحلیل SWOTمورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که در این مدل ضریب هزینه های جاری و عمرانی(LNCU) و ضریب سرمایه گذاری داخلی و خارجی ( ...
نمایه ها: