عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 375

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در کشور پهناور ایران تنوع منابع،اقلیم وقومیت ها نشان از این دارد که توسعه منطقه ای نه تنها یکسان رخ نخواهد داد، که فرآیندهای منجر به توسعه نیز متفاوت خواهند بود این تفاوت در فرآیندها می بایست نشات گرفته از تفاوت های هر منطقه و یکپارچگی پهنه های متفاوت باشد. مهمترین مولفه های این یکپارچه سازی برای هر واحد متفاوت اجتماع، محیط طبیعی و اقتصاد (رابطه بین اجتماع ومحیط طبیعی) می باشد. این پژوهش در پی یافتن آن پهنه های فضایی است که مناسبترین قلمرو این یکپارچگی باشند . در ازای پهنه ه ...

کشور ایران روی یکی از کمبرندهای فعال زلزله‌خیز دنیا قرار دارد که این امر در ساخت و سازها و ایجاد ابنیه تاثیر بسزایی دارد و در طراحی یک سازه همواره باید این موضوع را مد نظر قرار داد. از این میان منطقه زاگرس یکی از مناطق فعال تکتونیکی است که همواره شاهد زلزله‌های متوسط تا بزرگ ، در آن منطقه بوده‌ایم. وجود تکتونیک فعال در منطقه زاگرس ، با توجه به طرح‌های عظیم ملی در این منطقه و از جمله ساخت بیش از ده سد بزرگ و همچنین احداث نیروگاه‌های عظیم از جمله نیروگاه اتمی بوشهر و س ...

نتیجه: به منظور انجام مطالعات تناسب اراضی برای محصولات عمده در منطقه قم مسیله در 57 واحد مختلف خاک ، 60 پروفیل مطالعه و در صورت نیاز جهت کنترل باندری‌های موجود حفر گردید. نمونه‌های بدست آمده از پروفیل‌ها جهت انجام تجزیه‌های آزمایشگاهی به شهرستان قم ارسال گردید. با استفاده از آمار و اطلاعات هواشناسی ایستگاه سینوپتیک قم عملیات لازم جهت تعیین تناسب اقلیمی منطقه در حال حاضر صورت می‌گیرد. با تلفیق نتایج به دست آمده از مشخصات مورفولوژیکی پروفیل‌های مطالعه شده و نتایج تجزیه‌های آزما ...

در مقاله حاضر قشم و نظامهای امنیتی در خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفته است. مهمترین استدلال نوشتار حاضر این است که منطقه خلیجفارس همیشه و در تمام دورههای تاریخی بهعنوان یکی از مناطق حساس و مهم امنیتی و اقتصادی در عرصه نظام بینالملل از موقعیت ممتاز برخوردار بوده و این خود باعث شده است که قدرتهای بزرگ آن را مورد تجاوز قرار دهند. خصوصاً با اکتشاف نفت و گسترش صنعت در دنیا و وابستگی اقتصاد کشورهای صنعتی از جمله آمریکا که حتی امنیت ملی آن کشور به جریان نفت خلیجفارس بستگی دارد باعث ش ...

دی ترپنوئیدی بنام تاکسول که از گونه های مختلف جنس سرخدار ‏‎(Taxus)‎‏ بدست می آید از بهترین داروهای ضد سرطانی است که طی 15 سال اخیر شناخته شده است . در پژوهش حاضر غلظت تاکسول در بخشهای مختلف درخت سرخدار ‏‎ ( Taxus baccata)‎‏اندازه گیری شده و تغییرات فصلی و منطقه ای آن نیز بررسی گردیده است . نتایج به دست آمده نشان می دهد که بالاترین غلظت تاکسول در بین بخشهای مختلف درخت در برگها ( بین 0285/0 تا 055/0 درصد وزن خشک ) و ریشه ها ( 023/0 تا 047/0درصد وزن خشک ) وجود دارد و پوست و ساق ...
نمایه ها:
غلظت | 
گرگان | 
نور | 
منطقه | 

بررسی عناصر ساختاری موجود در سه منطقه سنندج، سیرجان، افیولیتی و زاگرس در محدوده نی‌ریز نشان می‌دهد که هر چند زاگرس در هر سه منطقه غالب می‌باشد لیکن تفاوتهائی با یکدیگر دارند. در منطقه سنندج سیرجان پراکندگی محور چینها و شکستگیهای زیاد است که می‌توان آن را بدلیل نابرجا بودن اکثر واحدها تاثیر گسلهای اصلی و فرعی و وجود ساختهای ناهمسو و چرخشی در منطقه دانست . ثابت ماندن محور چین‌های دوباره بیانگر آن است که یک دگر شکلی تقریبا" ثابت در تمامی زمانها و در سرتاسر منطقه عمل می‌کرده است ...

منطقه مورد مطالعه و بررسی در این رساله محدوده "طالقان" است که در شیب جنوبی سلسله جبال البرز بین 50 درجه و 36 دقیقه و 51 درجه و 11 دقیقه طول جغرافیائی، و 36 درجه و 5 دقیقه و 36 درجه و 21 دقیقه عرض جغرافیائی قرار دارد. این منطقه در شمال غربی کرج به موازات مسیر آزاد راه کرج - قزوین قرار دارد و یکی از مناطق ییلاقی کرج بشمار می‌آید. این منطقه در حدود 120000 هکتار وسعت داشته، شامل بخشی جنگلی درختان ارس منهدم شده و همچنین مراتع با پوشش غنی و درختان بید و تبریزی در حاشیه رودها و نهره ...
نمایه ها:
گیا | 
فلور | 
منطقه | 

کشور مادرچنددهه اخیرشاهدرشد شتابان جمعیت شهری وتغییرات سریع وعمیق بافت کالبدی وساخت اجتماعی شهرها به ویژه شهرهای بزرگ بوده است .این تحولات که به دنبال تحولات سیاسی ،اقتصادی واجتماعی در مقیاس ملی ایجاد شده است ،آنچنان وسیع وپرقدرت وسریع صورت گرفته که همه ابعاداقتصادی ،اجتماعی وفضایی نواحی را تحت ا لشعاع قرار داده است. حریم شهر تهران درسالهای اخیر با عدم کنترل ،تداخل تصمیمات وا عمال سیاست های نا هما هنگ درمدیریت سرزمین ،با لطمات شدید،آماج تخریب های زیست محیطی ،تغییر کار ب ...

نتایج: (1)- تعیین یک ریختار اصلی پایگاه Astragalus parrowianus و 4 ریختار فرعی در منطقه مورد مطالعه (2)- تعیین واحدهای جامعه‌شناختی منطقه شامل 6 زیرجامعه، 7 اتحادیه، 6 راسته و 5 رده. (3)- تعیین 16 محیط آندرژن با ویژگی‌های مربوطه (4)- تعیین 16 گروه بوم‌شناختی (5)- تعیین 2 عامل ارتفاع و جهت سبک به عنوان عوامل دوم شناختی تعیین کننده و عامل اسیدیته خاک و درصد سبک به‌عنوان عوامل بوم شناختی متمایزکننده (6)- تعیین فلور منطقه شامل 35 خانواده، 129 جنس و 180 گونه گیاهی (7)- تعیین اتواک ...