عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 35

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نگاه نابرابر، نسبت به زن در طول تاریخ سبب شد، زنان "جنس دوم "تلقی شده و تحت سیطره نظام مرد سالارانه، همواره به حمایت مردان چشم بدوزند و از بسیاری از مواهب اجتماعی محروم بمانند واین در حالی است که نیمی‌از جمعیت را تشکیل داده و در پیشبرد امورات خانواده، رنج زیادی را متحمل می‌شوند. هدف از تحقیق پیش رو، بررسی تاثیرپایگاه اقتصادی-اجتماعی مردان بر نگرش آنان نسبت به جایگاه زن در خانواده است. در بخش مبانی نظری ضمن بهره گرفتن از نظریه‌های جامعه شناختی، روانشناختی و فمنیستی در جستج ...

با وجود تغییرات چشمگیر و گسترده‏ در عقاید، ازرش‏ها و باورهای مرتبط با ازدواج و خانواده در ایران، پژوهش‏های محدودی به تحلیل تفاوت‏ها، روندها، دلایل و پیامدهای این تغییرات نگرشی پرداخته‏اند. پژوهش حاضر، با تمرکز بر یکی از مولفه‏های بومی و سنت‏های اسلامی- ایرانی تشکیل خانواده، یعنی مهریه‏های ازدواج، به مطالعه نگرش‏های شهروندان شهر یزد نسبت به کارکردهای اجتماعی مهریه پرداخته است. برای این منظور، با استفاده از داده‏های حاصل از پرسشنامه‌ی محقق ساخته در بین نمونه 612 نفری از شهروند ...

این تحقیق در صدد شناسایی عوامل اجتماعی موثر بر اعتیاد جوانان به مواد مخدر در شهر کابل می‌باشد. بعد از جنگ های داخلی افغانستان وروی کار آمدن طالبان، این کشور بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان محسوب گردید. چارچوب نظری در این پژوهش بر گرفته از نظریه کنترل اجتماعی هیرشی، آنومی مرتون، فرصت های نام شروع کلووارد و اهلاین و پیوند افتراقی ساترلند است. بر این اساس عوامل اجتماعی که به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است عبارتند از : مهاجرت، انسجام خانوادگی، گروه دوستان، دیند ...

هدف از پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر علاقه دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهرستان بانه برای ادامه تحصیل در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر عبارت است از کلیه (720نفر =N) دانش آموزان دختر و پسر سال سوم دبیرستان که در سال تحصیلی‌91-90 در سه رشته تجربی، ریاضی، علوم انسانی در دبیرستانهای دولتی شهرستان بانه مشغول به تحصیل بودند. از این میان 340نفر شامل 162دختر و 178 پسر با استفاده از روش نمونه گیری طبقه‌ای نسبتی به طور تصادفی انتخاب شدند. داده‌ه ...

این تحقیق به بررسی میزان احساس عدالت و عوامل اجتماعی موثر برآن می پردازدودر جستجوی آن است که با سنجش تجربی ابعاد احساس عدالت و متغیرهای پایگاه اجتماعی اقتصادی و سایر متغیرهای زمینه ای و مرتبط با آن ، عوامل موثر بر احساس عدالت را مورد بررسی قرار دهد. در این مطالعه با استفاده از نظرات جان راولز و نظریه عدالت او ، عدالت به سه متغیر آزادی های اساسی برابر، فرصت های اجتماعی برابر و اصل تمایز تفکیک و باتوجه به تأکیدخاص او بر آزادی های اساسی پس از وزن دهی به متغیرها سنجیده شده ا ...

توجه به مصرف‌گرایی در بین جامعه‌شناسان همواره به سبب پیامد‌‌‌های گوناگون آن به‌خصوص توجه به تأثیرات هویتی مصرف و اثر این پدیده بر روی ساختار‌‌‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. به همین دلیل مصرف‌ تظاهری در پژوهش حاضر به عنوان مسئله‌ی تحقیق مورد نظر قرار گرفته است. در پژوهش حاضر که از نوع تحقیقات بنیادی است، به منظور سنجش روابط میان متغیر‌‌‌های مطرح شده در چارچوب نظری از روش پیمایش و برای جمع‌آوری اطلاعات در این تحقیق از ابزار «پرسشنامه» استفاده شده است. در مورد نحوه‌ی اجرای آن ...

پژوهش حاضر به بررسي تعامل بین اخلاق کار و کیفیت زندگی کارکنان دانشکده های علوم انسانی دانشگاه تهران می پردازد، به لحاظ نوع روش تحقيق،این پژوهش از نوع تحقيقات همبستگي مي باشد. براي رسيدن به اهداف تحقيق از دو روش اسنادي و ميداني (پيمايشي) استفاده شد.در تدوين چارچوب نظري از نظريات روانشناسان اجتماعي و جامعه شناسان استفاده شد و مجموعه اين نظريه هاي به ما بيان مي کنند که کیفیت زندگی داراي ابعاد متفاوتي مي‏باشد. به همين خاطر اخلاق کار و کیفیت زندگی اجتماعي هم به جنبه هاي ذهني و عي ...

انسان امروزی زیر بمباران شدید تبلیغات تجاری زندگی می‌کند. از صبح که انسان بیدار می‌شود تا زمانی که به خواب فرو می‌رود، در معرض تبلیغات متنوعی از رسانه‌های مختلف قرار می‌گیرد. در واقع تکرار زیاد تبلیغات و به کارگیری شیوه‌های شرطی سازی در آگهی‌ها سبب در هم شکستن مقاومت افراد و در نتیجه درونی شدن ارزش‌های ارائه شده در تبلیغات می‌شود. بدین ترتیب تبلیغات می‌تواند موجب تحریک اعصاب و هیجان زدگی مخاطب شود. بسیاری از کارشناسان با تبلیغات موافقند و آن را نیروی خلاقه‌ای برای ترغیب و ت ...

نخبگان سیاست‌گذار نخبگانی هستند که با توانایی فکری و موقعیتی که در جامعه‌ دارند می‌توانند بیشترین تأثیر را بر جامعه خود داشته و یا به وسیله تصمیمات و ایده‌هایشان، در تغییر و تحولات تاریخی که در یک جامعه روی می‌دهد موثر باشند. نخبگان سیاسی جامعه همیشه از کسانی تشکیل می‌شوند که دارای قدرت و نفوذ بیشتری نسبت به سایر افراد در جامعه خود هستند، نخبگان سیاسی دارای نقش کلیدی در جامعه‌اند و از آنجا که رشد توسعه سیاسی در یک جامعه همیشه از تحلیل نخبگان سیاسی آن جامعه بدست می‌آید، بناب ...