عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ورود نقد صحیح در هر عرصه می‌تواند باعث پیشرفت و دستیابی به تعالی در آن عرصه شود. علم نقد (به معنای امروز) که خود یکی از فرزندان خلف فضای باز فرهنگی و اجتماعی است، از جمله سوغاتی‌هایی است که روشنفکران متجدد در بازگشت از سفرهایشان از دیار فرنگ در دوران قاجار، برای ایران به ارمغان آوردند. جدا از موضوع روشنفکران متجدد و سفرهایشان و مشکلات ناشی از ورود فرهنگ فرنگی به ایران، اساسا نقد چیز بدی نیست و بی واهمه باید از آن استقبال کرد. هنر نیز می‌تواند با بهره‌گیری از این پدیده به احیا ...

نقد ، سنجش، داوری یا به عبارتی دیگر جدا کردن سره از نا سره، اینها همه تعابیری هستند که در اثر برخورد با یک پدیدار به صورتی ناخود آگاه به آن دچار می شویم. نقد، تاریخی دیرینه و سرگذشتی پرپیچ و خم دارد و نیای آن به دوران یونان باستان و ارسطوی فیلسوف می رسد. با مداقه و ریشه یابی لغوی این پدیده می توانیم دو ریشه لاتین و یونانی را برای آن ملحوظ بداریم که معادل نقد (criticism)و ناقد (critic)است و آنچه از نتیجه آن بر می آید قضاوت و داوری می باشد. بنابراین نقد فرایندی است که ما پس ا ...

فرهنگ نقد در جامعه یکی از عوامل بیداری جامعه به شمار می رود با برخورداری از چنین ابزاری افراد جامعه به سوی پویایی مفید وسازنده سوق داده می شوند. فرهنگ نقد با ایجاد روحیه اعتمادبه نفس و خود باوری در افراد جامعه و رشد وبالندگی مادی ومعنوی جامعه کمک نموده وزمینه های جمود فکری واستبدادی را در لایه های اجتماع از بین می برد، واین چیزی است که به فکر ما انسانها خطور میکند واینگونه نقد را برای اصلاح وسازنگی جامعه مفید میدانیم حال آنکه شارع مقدس تمام جنبه های زندگی انسان را مد ن ...
نمایه ها:
نقد | 
ظن‬ | 
منتقد | 
ادب | 
قرآن |