عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 13

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
 
هدف اصلیِ یک سیستم مخابراتی، انتقال اطلاعات با بیشترین نرخ و دقت ممکن از یک مبداء، که آن را منبع اطلاعات می‌نامیم، به یک مقصد معین است. در هنگام ارسال یا ذخیره سازیِ داده‌های یک منبع اطلاعات، دنباله سمبل‌های تولید شده توسط منبع، به واحد کدگذار منبع داده می‌شود و در آن، هر یک از سمبل‌ها با یک کلمه کد جایگزین می‌شود. در هنگام کدگذاریِ منبع، سعی بر کدگذاری اطلاعات با کمترین تعداد بیت ممکن است و به همین دلیل در برخی موارد به عملیات کدگذاری منبع، فشرده سازی نیز گفته می‌شود. با فشر ...

انجام کار از راه دور فعالیتی است که متخصصین فناوری اطلاعات و ارتباطات امکان آن را فراهم کرده اند. امروزه انجام کار در خانه با استفاده از فناوری ارتباط راه دور بطور روزافزون مورد توجه قرارمیگیرد و برای این منظور کارکنان موسسات مختلف نیازمند ارتباط با شبکه منابع اطلاعاتی خود و تحکیم بیش از پیش آن اند. اما کار از راه دور چه تفاوتهایی را ایجاد میکند؟ در واقع ، کارکنان راه دور، نه تنها محل فیزیکی کارشان دستخوش تغییر میشود، بلکه تجهیزات و وسایل کارشان نیز تغییر میکند. ...

مسئله ی مواد مخدر و اعتیاد سال هاست که به یک مسئله ی اجتماعی عمده تبدیل شده و برنامه ی مبارزه با آن دستور کار دولت ها و مجامع بین المللی قرار گرفته است مواجهه با این مسئله ی مزمن و پیچیده ، مستلزم شناخت دقیق ابعاد مسئله است در عرصه ی خطیر مبارزه واقعگرایانه از گستردگی و کیفیت مسئله طراحی و اجرا شوند تحقق شرایط فوق به معنای آن است که پژوهش در باره ی مسئله ی مواد مخدر بخش غیر قابل تفکیک یک راهبرد کارآمد مبارزه با آن است چنانچه طرح ها و برنامه های مواد مخدر بر اساس یافته های پژ ...

چکیده ندارد.

مجموعه حاضر که جهت تامین نیاز تحقیقاتی کارشناسان و محققین مسائل اقتصاد - نفت تدوین گردیده، از معدود آثاری است که بزبان فارسی تلاشی منظم و علمی را برای تعریف و توصیف موضوعات دخیل در بحث اقتصاد نفت و همچنین شناساندن منابع اطلاعاتی آن، منعکس می‌نماید. با مروری بر موضوعات و مراجع معرفی شده بوضوح آشکار میگردد که مسائل و موضوعات و همچنین منابع ارائه شده عمدتا" شامل مسائل اجرائی و کاربردی است و موضوعات تئوریک و آکادمیک کمتر مورد توجه واقع گردیده و یا بعضا" بحثی از آنها بمیان نیامده ...

افزایش و تنوع منابع اطلاعاتی در عصر حاضر همراه با تغییراتی در نگرش و تعاملات علمی محققان سبب گردیده است ارزیابی تاثیر و یا بررسی نقش مثبت و یا منفی این عوامل در رفتار اطلاع یابی و استنادی ایشان از نگاه سیاستمداران نظام آموزشی همچنین سازمان های ارائه دهنده خدمات به جوامع علمی بسیار مورد توجه قرار گیرد. این پژوهش به منظور شناخت رفتار استنادی اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد در استفاده از منابع چاپی و الکترونیکی و ارزیابی صحت استناد ات ایشان در تالیف مقالات صورت پذیرفته است. ...

نیاز به امنیت بخشیدن به سیستمهای کامپیوتری به منظور جلوگیری از دسترسی کاربران غیر مجاز به این سیستم ها به صورت یک امر مهم در آمده است.مشخصه تایپی به عنوان یک مشخصه بیولوژیکی کاندید مناسبی برای بررسی و شناسایی هویت کاربران کامپیوتری می باشد.این روش بر اساس مشخصه تایپی کاربرانی است که نام کاربری و کلمه رمز خود را در محل شناسایی وارد می کنند.هدف از این پایان نامه بررسی استفاده از مشخصه تایپی به عنوان روشی ارزان برای شناسایی هویت کاربر می باشد . دو نوع رشته کاراکتر برای استخراج م ...