عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مقدمه: ظهور و تثبیت اسلام در شبه جزیره عرب، مخاطبینش را در چند دسته بندی قرار داد: مسلمانان، مومنان، منافقان، اهل کتاب و مشرکان. در این میان، دو گروه مومنان و منافقان بصورت فراوان در فضای گفتمانی جامعه اسلامی مورد توجه قرار گرفتند و به مرور تأثیر تاریخی پر رنگ تری را نیز بر چهره جوامع اسلامی درج کردند. از همین رو، قرآن کریم توصیف و تبیین دقیقی نسبت به ایشان ارائه نموده است. این پژوهش به دنبال پاسخ گویی به این سوال است که مومنان و منافقان در قرآن کریم، با چه ویژگی ها و خصوصیا ...
نمایه ها:
قرآن |