عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 13

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پاسخ به این پرسش که" چه عواملی مانع توسعه گردشگری مناطق مرزی به خصوص استان سیستان و بلوچستان موثر هستند؟" زمینه اجرای این پژوهش را فراهم اورد. عوامل اقلیمی در شمال و جنوب استان، نقش امنیت به لحاظ مشاهده عینی و روانی در جلب گردشگر،نبود زیرساختهای اقامتی و حمل ونقل، عدم سرمایه گذاری دولتی و خصوصی در منطقه از جمله متغیرهای توضیحی هستندکه به گمان محقق میتوانستند موجب تأثیر بر گردشگری استان سیستان و بلوچستان ) متغیر وابسته (شوند. آزمون پایایی پرسشنامه از نوع آلفای کرونباخ و بمنظو ...

آمایش سرزمین بعنوان یک مفهوم جغرافیایی،مبتنی بر تخصیص منابع جغرافیایی در عرصه سرزمین ملی است،بگونه ای که به تنظیم رابطه بین انسان ، سرزمین و فعالیتهای انسان در سرزمین به منظور بهره برداری درخور و پایدار از جمیع امکانات انسانی و فضایی سرزمین می پردازد ، می بایست جهت اجرا در گستره ای از مناطق مرزی کشور مطابق با شرایط اقلیمی ، مذهبی و ... آن حیطه صورت پذیرد . در واقع تمام فعالیت‌های عمرانی و رفاهی بایستی بر اساس آمایش سرزمین صورت پذیرد. اقداماتی نظیر جاده، بیمارستان، کارخانجا ...

استان آذربایجان غربی با داشتن 890 کیلومتر مرز مشترک با کشورهای عراق، ترکیه و جمهوری آذربایجان و دارا بودن 13 شهر مرزی، بر اساس تقسیمات اداری ـ سیاسی سال 1385، از استان های مرزی و استراتژیکی کشور، محسوب می گردد. در این پژوهش، تأثیر کارکردهای مرزی به لحاظ امنیتی، اقتصادی و اجتماعی بر ساختار فضایی شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. روش پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی است و از مدل های کمّی، نرم افزارهای رایانه ای و تحلیل آماری، برای تجزیه و تحلیل داده ها ا ...

امروزه استفاده از فناوری اطلاعات گسترش یافته است و اکثر کشورها سرمایه گذاری کلانی را به آن اختصاص داده اند.یکی از بخش های که می تواند فناوری اطلاعات را بکار گرفته و از مزایای آن منتفع شود بازارچه های مرزی است.به همین منظور در این پژوهش به رتبه بندی عوامل بحرانی فناوری اطلاعات در راستای توسعه بازارچه های مرزی غرب کشور پرداخته می شود. تعداد سوالات پرسشنامه 35 سوال می باشد که بین 300 نفر از نمونه های آماری توزیع گردید.به منظور شناسایی و تحلیل روابط این متغیرها و ارائه یک مدل مفه ...

مرز سیاسی به پدیده ای اطلاق می شود که منعکس کننده قلمرو حاکمیت یک دولت بوده و مطابق قواعد خاص در مقابل حرکت انسان، انتقال کالا و یا نشر افکار، مانع ایجاد کند و دارای کارکردهای متفاوتی از جمله جداکنندگی، یکپارچه سازی، کشمکش، ارتباط و....می باشد. مرزها، حلقه ارتباط ما با بیرون و کشورهای همسایه است. امنیت مناطق مرزی و لزوم ایجاد و حفظ آن یکی از مهمترین مسائل هر کشور است بدون تردید ، داشتن مرزهای کنترل شده و مناطق مرزی بدون تنش و بحران در برقراری امنیت و اعمال حاکمیت دولت در ه ...

امنیت از اولین و ضروری ترین نیازهای جامعه بشری محسوب میشود اصلی ترین وظیفه حکومت تحقق عدالت در جهت تامین امنیت انسانها می باشد . مرزهای کنترل شده و مطمئن ، حاکمیت دولت را درتمامی قلمرو آن کشور تثبیت کرده و باعث استقرارامنیت و نهایتا" توسعه پایدار در کشور خواهد شد . پس امنیت داخلی در گرو اهتمام کافی به مرز و مرزداران است و تلاش در جهت رفع مشکلات آنها جدای از توجه به امنیت کشور نیست . امنیت اجتماعی را می توان به سه تعبیر مطرح کرد یکی به معنای اعم آن که ابعاد سیاسی ، اقتصادی ، ...

پیشگیری وضعی از جرم در محدودۀ مرزهای زمینی به گونه ای است که ازتمام راهکارها ورویکردهای پیشگیری وضعی برای جلوگیری از جرایم مرزی یا حداقل کاهش آنها مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق کالا و .... استفاده می شود. بنابراین با ارایه راهکارهای مبتنی بر رویکرد پیشگیری وضعی سعی در کاهش جرایم مرزی که یکی از مشکلات و معضلات جدی جامعه ها و کشورها می باشد و نقد و بررسی راهکارهای یاد شده از منظر حقوقی و جرم شناختی می شود که علی رغم اتخاذ استراتژیهای پیشگیرانه وضعی اعم از ایجاد پاسگ ...

صیانت از مرزها وحفظ استقلال و تمامیت ارضی یکی از اساسی ترین وظایف دولتها در عصر حاضر است. از زمانهای قدیم اختلافات مرزی یکی از علل بروز تنش در روابط کشورها بوده است که حتی در مواردی منجر به جنگ بین دولتها شده است بر این اساس ، کشورها در قرار دادهای دو جانبه با همسایگان خود سعی نموده اند مرزهای زمینی، دریائی و هوائی خود را مشخص نمایند. بصورتیکه در حال حاضر مرزهای کشورها توسط مراجع بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است جمهوری اسلامی ایران نیز بدلیل داش ...

پدیده‌ی قاچاق کالا در کشور ما واقعیتی کتمان ناپذیر است که یکی از جرایم اصلی مبادی ساحلی کشور به خصوص استان هرمزگان می باشد. شناخت و مقابله با این پدیده برای رسیدن به توسعه پایدار و اقتصاد پویا بسیار ضروری و پر اهمیت می باشد . از همین رو در این پایان نامه تلاش شده است تا ابتدا علل ، شیوه ها و آثار پدیده قاچاق کالا به خوبی مورد بررسی قرار گیرد . این آثار سوء به طور کلی شامل موارد زیر می شوند :کاهش میزان اشتغال ، کاهش تولیدات داخلی و درآمدهای دولت ، توسعه و گسترش قانون گریزی ، ت ...