عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به سياست جديد وزارت جهاد كشاورزي در توسعه كشت گلرنگ و محدود بودن تحقيقات انجام گرفته در زمينه تغذيه آن و نياز به ارائه توصيه كودي مناسب جهت رسيدن به عملكرد هاي مطلوب، انجام تحقیقات به منظور بررسی عکس العمل گیاه به مقادیر مختلف عناصر غذایی ضروري به نظر مي رسد. بر اين اساس به منظور بررسي اثرات مصرف مقادير و زمانهای مختلف استفاده از نيتروژ‍ن، فسفر و پتاسیم بر خواص كمي و كيفي گلرنگ آزمايشي به صورت فاكتوريل در قالب طرح بلوكهاي كاملا تصادفي در شرایط گلخانه ای و مزرعه ای ...
نمایه ها:
فسفر | 
جذب | 
رقم | 
گلرنگ | 
مناطق | 
پت | 
فسفر | 
گلرنگ | 
جذب | 
تقسیط | 
رقم | 
مناطق | 

امروزه جامعه انسانی با ابعاد جدید و زیان بار تری از آسیب های اجتماعی و فرهنگی مواجه شده که روزبروز در حال تنوع و افزایش است و به مثابه بلایای طبیعی همچون زلزله ، از مختصات بروز و شیوع آن تا قبل از وقوع اطلاعی در دست نیست و با ایجاد تحولات چشمگیر در حوزه های فناوری و ارتباطات و نیز افزایش میزان مخاطبان این ابزار ، به ویژه در رابطه با ابزارهایی همچون ماهواره ، اینترنت ، فیس بوک ، چت ، تلفن همراه و پیامک که بیش از همه مورد توجه اقشار نوجوان و جوان قرار گرفته اند ، فرصت مناسبی ب ...

چکیده یکی از ابزارهای مهم برنامه ریزی در زمینه کاربری زمین ، ارزیابی کاربری اراضی شهری و سرانه های کاربری زمین است که نقش اساسی در تهیه طرحهای شهری و نحوه توزیع و تقسیم اراضی شهری دارد . اما مجموعه مطالعات و بررسیهای انجام شده در این زمینه نشان می دهد که نظام برنامه ریزی سرانه ای در ایران ، اصولا با تنگناهای اساسی نظری و علمی روبروست . به همین دلیل مجموعه روشها و فنون تعیین سرانه های شهری ، یا اصولا از مفهوم برنامه ریزی کاربری زمین و جامع گری لازم بی بهره اند و یا پی ...
نمایه ها:
توزیع | 
اراضی | 
مناطق | 

دراین تحقیق 20 رقم ازارقام اصلاح شده و پیشرفته ایستگاههابمنظور مطالعه سازگاری آنهابه شرایط محیطی برای مدت 3 سال و 10 ایستگاه و دریک طرح بلوکهای کامل‌تصادفی باچهار تکراراجرا می شود،وضمن بررسی اثرات متقابل ارقام سال قبل درجه آداپتاسیون این ارقام با روشهای آماری ویژه ای تعیین می گردد. ...