عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 24

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تأثیر دستورالعمل‌های دینی برابعاد روانشناختی انسان، یکی از موضوعات مهمی می‌باشد که مورد توجه روان‌شناسان جدید قرار گرفته است. حج و مناسک آن به عنوان یکی از اعمال مهم و اساسی دین اسلام، می تواند در ابعاد مختلف، مورد بررسی علمی قرار گیرد. رساله حاضر با هدف بررسی ابعاد تربیت فردی و اجتماعی مناسک حج و نیز 1)بررسی اهداف تربیت فردی از نظر اسلام. 2) بررسی روش‌های تربیت فردی حج از نظر اسلام. 3) بررسی محتوای تربیت فردی حج از نظر اسلام. 4) بررسی اهداف تربیت اجتماعی حج از نظر اسلام. 5) ...

موضوع این تحقیق بررسی رابطه ی پایگاه اقتصادی- اجتماعی با اجرای مناسک دینی در بین دانش آموزان دبیرستانی شهرستان میاندوآب می باشد. هدف تحقیق بررسی جامعه شناختی این رابطه در وضعیت کنونی و عوامل موثر فردی و خانوادگی در اجرای مناسک دینی و مذهبی است.در بخش تئوریک مسأله به پیشینه ی پژوهش های مشابهی که در این زمینه انجام گرفته، پرداخته شده وبا الگوگیری ازنظریات مطرح شده ی محقّقانی چون ویلیام جیمز،گوردون آلپورت، فولر لوین، الکانید، کلوز، تئوری نقش گروه ها، گیرتز، کیکولت، پارگامنت، ه ...

این پژوهش،چشم اندازی درآداب ومناسک دینی ایرانیان درمقطعی چون عصرناصری است.می- کوشدبه سؤال اصلی؛مراسم ومناسک دینی درجامعه عصرناصریوسؤالات فرعی دیگر بانگرشی علمی وتاریخی پاسخ دهد. ایران،جامعه ا ی سنّتی ومذهبی بود.مردم درچارچوب مبانی دینی،پایبند به آداب وتکالیف مذهبی خود بودند. باورهای مذهبی ناصرالدّین شاه، درآیینه ی تاریخ مبهم وچندبُعدی است.برخی انجام شعایرمذهبی اورا،تظاهر به دینداری برشمرده اند، بعضی سلطان شیعیانرابرای او رقم زده اند،برخی آورده اندکه اوعمل به فروع نداشت. پار ...

توریسم مانند دیگر پدیده های اجتماعی اگر چه تحت تاثیر عوامل گوناگونی قرار دارد اما به نظر می رسد که عامل فرهنگ در نوع انتخاب و مصرف آن نقش به سزایی دارد .از آنجا که فرهنگ مردم ایران فرهنگی دینی است ، توریسم مذهبی در جامعه ما می تواند از اهمیت و جایگاه خوبی برخوردار باشد . شهر مشهد به دلیل داشتن جاذبه های تفریحی و مذهبی بسیار ، گزینه مناسبی برای سفر است . در این پژوهش با استفاده از نظریه روک به عناصر ساختاری مناسک می پردازیم و با نظریه درایور که به کارکرد مناسک اشاره می کند ب ...

همزمان با حاکمیت یکی از نوادگان سامان خداه با نام نصر بن احمد بن اسد و در حدود سال 260ه.ق حکومت سامانیان با فرستاده شدن منشور ماوراءالنهر از سوی خلیفه معتمد برای امیر نصر سامانی، رسمیت یافت. سامانیان از این زمان تا سال 389 ه.ق یعنی نزدیک به یک سده و نیم بر منطقه ماوراءالنهر و مناطق دیگری همچون خراسان، سیستان، طبرستان، و ...- که طی این مدت به قلمرو خود افزودند- حاکمیت داشتند. پایان نامه حاضر بر آن است تا در گام نخست از ماوراءالنهر و جغرافیای طبیعی و تاریخی این سرزمین سخن به می ...

حج فریضه‎ای جهان شمول است ودارای ابعاد گوناگون فردی، اجتماعی، عبادی، اخلاقی و تربیتی است و هر کدام دارای فلسفه و اهدافی مخصوص به خود است که هدف اصلی آن ها تهذیب نفوس و انسان سازی و تربیت انسان است. این تحقیق علاوه بر معرفی عمل بزرگ عبادی، سیاسی حج به بررسی ابعاد مختلف اخلاقی تربیتی آن پرداخته که هر کدام از این ابعاد دارای آثار فردی و اجتماعی متعددی است که برای رشد و کمال انسان موثر واقع می‎شود. در این پژوهش سعی شده که با پاسخ به سوالات تحقیق، اهداف آن را که شناخت و بررسی آ ...
نمایه ها:
اخلاق | 
تربیت | 
مناسک | 
حج | 
اخلاق | 
تربیت | 
حج | 
آموزش | 
دین | 
اسلام | 

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ی هویت دینی و شادمانی در دانشجویان است. جامعه آماری پژوهش کلیه ی دانشجویان تحصیلات تکمیلی شاغل به تحصیل در دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 88-1387 بود. از میان جامعه آماری فوق 106 نفر زن و 94 مرد به صورت تصادفی طبقه ای نسبی انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های شادمانی آکسفورد و پرسشنامه هویت دینی محقق ساخته بود. پایایی ابزار با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 0/85 برای پرسشنامه ی محقق ساخته برآورد گردید، همچنین این ضریب در پرسشنامه ی شاد ...

در این پژوهش با استفاده از روش پیمایش و تکنیک پرسشنامه، اطلاعات مورد نیاز از مخاطبان گرفته شد و با استفاده از نرم‌افزار spss اطلاعات موردنظر در دو سطح توصیفی و تبیینی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش، نشان‌دهنده آن بود که مخاطبان از رسانه تلویزیون بیشتر از سایر رسانه‌ها استفاده می‌کنند و نخستین منبع که برای کسب اطلاع از وقایع استفاده می‌کنند تلویزیون است. از دیگر نتایج این پژوهش آن بود که مخاطبان از رسانه تلویزیون به عنوان وسیله‌ای برای سرگرم شدن استفاده ...

پژوهش حاضر تحت عنوان"بررسي نمادهاي هويت ملي ومذهبي دربرنامه هاي امور تربيتي دوره متوسطه" با هدف شناسايي كاستي ها وقابليت هاي اين نهاد در شكل گيري وتقويت هويت ملي ومذهبي نوجوانان انجام شد .بدين منظور با بهره گيري از روش كيفي از نوع تحليل محتوا، برنامه هاي فرهنگي ومذهبي معاونت پرورشي دوره متوسطه پيرامون نمادهاي هويت ملي ومذهبي در سال تحصيلي 1387 موردبررسي وتجزيه وتحليل قرار گرفت. نتايج پژوهش نشان مي دهد برنامه هاي فرهنگي –مذهبي امور تربيتي به برخي از نمادهاي هويت ملي توجه ب ...