عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 46

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اساسی از این مطالعه، مکان یابی محل مناسب برای حفر چاه به منظور تأمین آب شرب شهر کرند در شمال غرب اسلام آباد، در استان کرمانشاه می باشد. منطقه مورد مطالعه یک منطقه کارستی است که در اطراف شهر کرندغرب در بین طولهای جغرافیایی 46 درجه و 6 دقیقه تا 46 درجه و22 دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی 34 درجه و 9 دقیقه تا 34 درجه و 29 دقیقه شمالی واقع شده است. در این تحقیق، از اطلاعات زمین شناسی، هیدروژئولوژی و ژئومورفولوژی برای تعیین محل مناسب حفر چاه استفاده شده است. ابتدا تمامی عوامل م ...

با توجه به محدودیت منابع و وابستگی روزافزون بشر به آن، چنانچه بهره برداری، بدون ارزیابی صحیح صورت گیرد، مشکلات فراوانی به بار می آورد. استفاده بهینه از خاک، منابع آبی و راه های کاهش و پیش بینی مشکلات مربوط به آن ها، همواره از اهداف برنامه ریزان و کاربران در توسعه ی کشاورزی صحیح و اصولی بوده است تا بتوانند با وارد کردن کمترین خسارت به محیط، حداکثر بازده را از حداقل منابع به دست آورند. تعیین قابلیت و استعداد اراضی با توجه به میزان تناسب اراضی و خصوصیات ژئومورفولوژیکی به عنوان ر ...

توسعه پايدار يک شهر زمانی اتفاق خواهد افتاد که به تمامی اجزای تشکيل دهنده هويت شهر توجه شود. از آنجا که شهرهای ما چه در توسعه درونی و چه در افزايش قلمرو فضايی (توسعه پيرامونی)، از يک نظام برنامه ريزی شده، کمتر تبعيت می کنند لذا برخی از پتانسيل ها و قابليت هايی که می توانند در روند توسعه شهر تأثير مثبت داشته باشند به خوبی شناسايی نمی گردند. از جمله اين پتانسيل ها؛ زمين های قابل بازيافت شهری و خصوصاً زمين های خالی و بلا استفاده درون شهری هستند. با توجه به آمار و با بررسی نظام ...

روند رو به رشد شهرنشینی و به تبع آن رشد شتابان فضای کالبدی شهر‌ها، یکی از نمودهای برجسته در زندگی بشر امروزی تلقی می‌شود. با افزایش جمعیت شهری و توسعه کالبدی آن، لازم است که سیاست‌های مناسبی در رابطه با اشکال توسعه شهری اتخاذ گردد. یکی از این ساز و کارها، استفاده از تکنیک‌های کارآمد در اولویت‌بندی تناسب اراضی برای توسعه ساخت و سازهای شهری است. در تحقیق حاضر با انتخاب شهر ارومیه، به عنوان مطالعه موردی، سعی شده است کاربرد مدل WLC، به عنوان یکی از فنون برجسته تصمیم‌گیری چند معیا ...

محدود بودن منابع کره زمین و افزایش جمعیت بشر از یک طرف و کاهش سطح زمین‌های قابل کشت از طرف دیگر، ضرورت استفاده بهینه از منابع را بیش از پیش مطرح ساخته است. روند بهره‌گیری از محیط‌زیست در چهار دهه اخیر نشان‌دهنده از بین رفتن منابع به دلیل استفاده نادرست از آن‌ها بوده و چنانچه این روند ادامه داشته باشد در آینده‌ای نه چندان دور با بحران جدی فقر غذایی مواجه خواهیم شد. برای مقابله با اين وضيعت نيازمند يك برنامه جامع استفاده از سرزمين (آب و زمين) مي‌باشد،كه در آن كاربري‌ها در يك چا ...

منابع در دسترس انسان برای بهره‌برداری در کره زمین بسیار محدود است. همین منابع محدود نیز روز به روز در اثر استفاده بی‌رویه و نادرست در حال تخریب می‌باشند. رشد جمعیت، گسترش فعالیت‌های انسان در طبیعت ،کاربری‌های نامناسب اراضی و بهره‌برداری بی‌رویه و غیر اصولی از منابع آب، خاک و پوشش گیاهی، اراضی را در معرض بیابان‌زایی و تخریب قرار داده است. لذا، مقابله با این وضیعت نیازمند یک برنامه جامع استفاده از سرزمین (آب و زمین) می‌باشد،که در آن کاربری‌ها در یک چارچوب مشخص به صورت منطقی و ...

رشد روز‌افزون جمعیت همراه با رشد صنعتی دو مسئله مهم و تهدید کننده منابع در دنیای امروز بشرند که چنانچه مدیریت مناسب برای کاهش این تهدیدها وجود نداشته باشد، بحران کنونی نابودی و تخریب منابع، رو به فزونی خواهد گذاشت و آینده زندگی بر کره زمین را با مشکلات جدی روبرو خواهد نمود. یکی از راه‌های مدیریت مناسب در اداره سرزمین، استفاده از منابع در حد توان طبیعی آن است که توسعه پایدار با حداقل تخریب را به دنبال خواهد داشت. بررسی حاضر مشتمل بر ارزیابی اثرات منفی است که توسعه شهری، صنعتی ...

افزایش جمعیت و محدود بودن اراضی کشاورزی قابل استفاده، همچنین تغییرات سریع جوامع و توسعه کاربریها، بر اهمیت برنامه ریزی صحیح جهت استفاده از زمین و بهینه سازی الگوی کشت می‌افزاید. در کشور ما به دلیل رشد روز افزون جمعیت و گسترش صنایع گوناگون، از امکان گسترش سطح زیر کشت به مرور زمان کاسته می شود و در نتیجه نیاز شدیدی به استفاده بهینه از اراضی کشاورزی موجود احساس می شود. همچنین تخصیص بهینه منایع آب، بخصوص در بخش کشاورزی که بزرگترین مصرف کننده آب در ایران است ضروری می باشد. زیرا آب ...

تکه‌تکه شدن و از دست دادن زیستگاه به واسطه فعالیت‌های انسانی در حال حاضر به عنوان تهدید اصلی تنوع زیستی مطرح شده است. مطالعه تغییرات کیفیت زیستگاه توجه زیادی را در مجلات حفاظت و اکولوژی به خود جلب کرده است. اغلب مطالعات بر روی اثراتی است که تغییرات زیستگاه روی گونه هدف یا شاخص‌های تنوع زیستی دارد. اگر چه آن‌ها به ندرت با توسعه مکانی چنین فرایندهایی مقابله می‌کنند. مطالعه اثر کاربری اراضی بر زیستگاه عملکرد مناسبی برای حفاظت از گونه ها است، از آنجایی که در واقع تغییرات مربوط به ...