عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 148

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه احزاب سیاسی را به واسطه ی کارویژه هایی که در تعدیل ساخت قدرت اجتماعی و قدرت سیاسی ایفا می کنند به عنوان چرخ دنده ی دموکراسی نامگذاری کرده اند. این نهادها امروزه با ایفای کارکرد ها ی گسترده و متنوع به ویژه در انتخابات نقش تعیین کننده ای درسرنوشت سیاسی کشورها بر عهده دارند. احزاب برای ایفای نقش مطلوب خود در جامعه نیازمند سازماندهی منسجم مالی و اداری مستقل از قدرت عمومی می باشند. بنا بر این برای بهره بردن از ساختار منسجم و مستقل حزبی بایستی دارای منابع تامین مالی و ساز ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها:
تحقیق | 
مفهوم | 
نگرش | 

چکیده ندارد.

این نوشتار متن سخنرانی آقای مرتضی امین‌فر در سمینار مدیریت آموزشی (11 تا 13 اسفند 1370) است که با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی و وزارت آموزش و پرورش برگزار گردید. در نوشتار حاضر، ابتدا با اشارهء اجمالی به آغاز موجودیت رشتهء اقتصاد آموزش و پرورش و نقش آن در حیات فردی و اجتماعی انسانها، به تحول "انفجار تقاضا" برای آموزش و پرورش توجه گردید. سپس با تاکید بر افزایش هزینه‌های آموزشی در تمام جوامع از جمله ایران، به پرسشهای مطرح شده در زمینهء فراهم ساختن منابع و امکانات بیشتر برای آ ...

تصویر وضعیت مالی بخش آموزش عالی دولتی ایران، تحقق بسیاری از شرایطی را که در سایر کشورها به بحران مالی آموزش عالی منجر شده است ، نشان می‌دهد. در طرف تقاضا بخش آموزش عالی دولتی همواره با سیل متقاضیان مواجه است و در طرف عرضه با فزونی گرفتن اعتبارات جاری نسبت به اعتبارات عمرانی و افزایش شاخص قیمت در بخش هزینه‌های عمرانی بیش از هزینه‌های جاری، توسعهء ظرفیت‌ها و حتی گاهی استفاده کامل از ظرفیت‌های موجود با دشواری مواجه شده است . طرح بررسی راههای تامین منابع مالی دانشگاهها با هدف جست ...
نمایه ها:

دراین تحقیق علاوه بر بررسی و مطالعه منابع موجود داخلی درخصوص سابقه اجرای طرحهای توسعه شهری و نحوه تامین منابع مالی آنها در شهرهای ایران از تجربیات تعدادی از کشورهای خارجی در چگونگی تامین منابع مالی و تاسیسات و تجهیزات استفاده می‌گردد. شرح خدمات مطالعه فوق به شرح زیر می‌باشد : -1 بررسی وضع موجود شهرداریها بعنوان مجریان اصلی طرحهای توسعه -2 بررسی کلیه قوانین و مقررات مربوط به شهرداریها و خدمات و تاسیسات و تجهیزات شهری -3 بررسی منابع مالی شهرداریها -4 هزینه‌های شهرداریها -5 بررس ...

هدف پژوهش بررسی راههای تامین منابع مالی دانشگاهها به منظور جستجوی راههای تدارک منابع مالی جدید است . طرح مذکور پاسخ به سوالات زیر را محقق کرده است . -1 تامین منابع مالی موسسات آموزش عالی باید صرفا بر منابع عمومی متکی باشد یا صرفا منابع خصوصی یا ترکیبی از هر دو را؟ -2 در صورتی که روش مختلط تامین مالی مناسب است ، سهم هر یک از بخشهای خصوصی و عمومی به چه میزان باید باشد؟ -3 در صورتی که دولت قسمتی از منابع مورد نیاز را تامین کند، بایستی کمکهای خود را به موسسات اختصاص دهد یا به دان ...
نمایه ها:

در این پژوهش که به شیوه تطبیقی انجام گرفته است به منظور ارائه شیوه های تامین و تخصیص منابع مالی بیمارستان در ایران، به مطالعه این روشها در کشورهای منتخب پرداخته و بر اساس تکنیک دلفی، الگویی مناسب برای ایران ارائه گردیده است. بهترین شیوه جهت تامین منابع مالی بیمارستان در بخش هزینه های عملیاتی بیمارستان، فروش بسته های خدمات به سازمانهای بیمه ای می باشد و بهترین ملاک تخصیص جهت پوشش هزینه های عملیاتی، کیفیت خدمات، هزینه خدمات و عملکرد بیمارستان است. دیدگاه کلی صاحب نظران در امر ...