عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 351

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق ابتدا از دو بخش محیط زیست طبیعی و محیط زیست انسانی صورت گرفته است: بخش اول انتخاب و به هفت حوزه ، موقعیت منابع ،آب و هوا، آب ، شکل زمین ، گیاهان ، جانوران و متفرقه (سایر موارد) و هر حوزه به چند زیر حوزه تقسیم بندی شده است. این تقسیمات پیش از جمع بندی مطالب (مرحله پنجم ) مورد بازنگری واقع و بعضا حذف یا در یکدیگر ادغام شدند.در مرحله دوم با مراجعه به کتاب های مرجع ، ریشه های کلمات قرآنی مربوط به موضوع در قالب حوزه ها و زیر حوزه های اولیه انتخاب، سپس کلمات مربوط به موضو ...
نمایه ها:
قرآن | 

با وجود مزایای زیاد پروژه های صنعتی، اجرای هر پروژه اثرات منفی متعددی را نیز در منابع محیط‌زیست ایجاد خواهد نمود که با برنامه‌ریزی مبتنی بر واقعیات موجود و توان بالقوه طبیعی، دسترسی به اهداف از پیش تعیین شده را امکان پذیر می‌کند و ارزیابی را میتوان به عنوان مکانیسمی در نظر گرفت که با ارائه راهکارهای مناسب باعث کاهش اثرات و هزینه های ساخت و بهره برداری خواهد شد و در برنامه‌ریزی کوتاه مدت و بلند مدت اثرات قابل توجهی خواهد داشت و دید مدیران مربوطه را در خصوص تعیین و تشخیص اثرات ...

پایش ماهواره‌ی کیفیت آب دریای خزر علاوه بر مولفه‌ی زیست نوری کلروفیل a تحت تأثیر کدورت نیز قرار می‌گیرد. خصوصیات نوری آب دریای خزر متأثر از موادی است که مستقل از فیتوپلانکتون‌هاست. این مواد می‌توانند شامل مواد معلق (یعنی رسوبات) و برخی مواد آلی محلول رنگی باشند. از سویی، تغییرپذیری زیاد مکانی و زمانی غلظت کلروفیل a و کدورت دریای خزر استفاده از یک مولفه‌ی زیست نوری برای پایش رنگ دریای خزر را غیرممکن می‌سازد. بنابراین، روند سری زمانی 2015-1998 به منظور بررسی تغییرپذیری مکانی و ...

آسیب‌شناسی و پیشنهاد برای بهبود فرآیند ارزیابی اثرات زیست‌محیطی در صنعت پتروشیمی (مطالعه موردی: پتروشیمی کرمانشاه) مقدمه: با توجه به فرآیند بیست‌ ساله ارزیابی محیط‌زیستی در کشور و واکاوی آن، این نتیجه حاصل می‌‌شود که علیرغم بهبود وضعیت جایگاه حقوقی و قانونی ارزیابی محیط‌زیستی در فرایند برنامه‌ریزی کشور در طول سال‌های اخیر هنوز این فرآیند در کشور دارای نقص‌های فراوانی است و آن‌طور که بایدوشاید می‌توانست کارایی لازم و اثربخشی را در جریان توسعه کشور داشته باشد، نداشته است. در ای ...

رنگ‌ها یکی از عمده‌ترین آلاینده‌های محیط زیست به شمار می‌روند که از طریق پساب صنایع مختلف از جمله نساجی وارد محیط زیست می‌شوند و سلامت انسان و سایر زیستمندان را مورد تهدید قرار می‌دهند. لذا در این تحقیق، نانوذرات مغناطیسی سیلیکا-استر (Fe۳O۴@SiO۲-MPAP NPs) به عنوان یک جاذب جدید و همچنین نانوذرات مغناطیسی سیلیکا-آمین(Fe۳O۴@SiO۲-APTES NPs) برای حذف رنگ اسید رد ۱۱۴ موجود در آب به ترتیب از طریق تشکیل پیوند هیدروژنی و پیوند الکترواستاتیک سنتز شدند. نانو ساختار جاذب‌های سنتز شده تو ...

امروزه یکی از مشکلات محیط زیستی وجود رنگزاهای مصنوعی در پساب است که با ساختارهای آلی برای انسان‌ها بسیار سمی و سرطان‌زا هستند. همواره تلاش‌های بسیاری برای جداسازی این رنگزاها از پساب انجام شده که در این میان استفاده از پلیمرهای زیستی به دلیل فراوانی، زیست سازگاری و ارزانی توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. کیتوزان زیست پلیمری است که قابلیت زیادی در حذف رنگزاها از پساب نشان داده است. این پلیمر کاتیونی، زیست تخریب‌پذیر و غیرسمی است. از این رو، هدف از این پژوهش، بررسی قابلیت نا ...

الگوی توزیع و غلظت 29 ترکیب PAH در بافت‌های عضله و امعاء و احشاء سه گونه ماهی خوراکی با رژیم غذایی متفاوت شامل گونه همه‌چیز‌خوار کپور معمولی (17n= ؛Cyprinus carpio)، گونه گیاهخوار بنی (17 n=؛Mesopotamichthys sharpeyi) و گونه گوشتخوار و شکارچی شلج (16 n=؛Leuciscus vorax) از بخش شمالی تالاب شادگان مورد مطالعه قرار گرفت. غلظت ترکیبات PAH در بافت‌های عضله و امعاء و احشاء کپور معمولی، بنی و شلج به ترتیب در محدوده 37/871 تا 65/5299 ، 86/683 تا 67/10067 و 08/1114تا 81/8632 نانوگرم ب ...
نمایه ها:

به منظور بررسی امکان دستیابی به نتایج برتر بین ژنوتیپ‌های بومی در گونه پده ‏‎Populus euphrativa Oliv‎‏ در برخی مناطق جغرافیایی کشور این گونه به وسیله گرده افشانی مصنوعی روی شاتون‌های گل ماده جدا شده و روش تغذیه درون شیشه‌ای رویان‌های دو رگ انجام گردید. به دلیل دوره تکامل طولانی رویان در گونه پده، کپسول‌های 45 روزه جداسازی شدند و سپس جهت جوانه‌زنی به محیط‌های کشت جامد ‏‎(DKW,Ms,Half-Ms)‎‏ به صورت جدا کشت تخمک و تخمدان منتقل شدند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها روی درصد جو ...