عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1348

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مدیریت علمی منابع طبیعی به عوامل زیست بومی متنوعی بستگی دارد، که یافتن روابط مکانی آنها با هدف مدیریت بهینه بدون استفاده از فن آوری نوین بسیار مشکل و گاهی غیرممکن است . هزینه های این روش بسیار کم تر از روش های سنتی است . استفاده از مدل های تحلیل مکانی در ‏‎GIS‎‏ با هدف مدیریت منابع طبیعی از حدود 20 سال گذشته در کشورهای پیشرفته آغاز شده اما کاربرد آن در ایران از اوایل دهه ی 1370 شروع شده و هم اکنون مراحل اولیه ی خود را می گذراند . در این تحقیق پس از ایجاد بانک اطلاعات جغرافیای ...

به منظور تعیین میزان دریافتهای دانش‌آموزان از محتوای متون آموزشی در رابطه با منابع طبیعی، ابتدا محتوای متون مرتبط را در مقاطع مختلف تحصیلی در قالب 5 مجموعهء پرسشنامه در رابطه با ماده، انرژی، زمان، فضا و تنوع تحت عنوان متغیرهای منابع طبیعی تحلیل شدند و سپس این پرسشنامه‌های چندگزینه‌ای در یک پیش‌آزمون قرار گرفتند و در نهایت با توجه به پاسخنامه‌های این آزمون سوالاتی که درجه دشواری آنها حدود 50 درصد بود به عنوان سوالات استاندارد به منظور ابزار تحقیق و گزینش پرسشنامه نهایی پژوهش ا ...

تهیه فهرست فلورستیک گیاهان و اختصاصات زیستی و اکولوژیک آن ها همچنین کاربردهای متصور و موجود و وضعیت حفاظتی آن ها به همراه تعیین وضعیت و جایگاه رویشی آن ها در تیپ های رویشی اطلاعاتی را به دست می دهند که تجزیه و تحلیل آن ها می تواند در تدوین برنامه های مدیریت بهره برداری درست و پایدار از منابع طبیعی بسیار کار آمد باشد و در عمل منتج به اتخاذ روش هایی منطبق با اصول اکولوژیک بوده و با در نظر گرفتن توان طبیعی شیوه های بهره برداری مجاز و بدون مخاطره را فراهم و یادآوری باشد. این بررس ...

هر گونه برنامه ریزی در زمینه مدیریت منابع طبیعی اعم از حفظ حمایت، اصلاح، توسعه و بهره برداری نیازمند بدست آوردن اطلاعات پایه و مقدماتی از منطقه است. طرح شناخت مناطق اکولوژیک جهت کسب این اطلاعات و به منظور تعیین ایستگاهها و پایگاههای تحقیقاتی بصورت ملی در سطح کشور در حال اجرا می باشد در این طرح با استفاده از نمود ظاهری پوشش گیاهی تیپ بندی آن انجام گرفته و با مشخص کردن شرایط اکولوژیک حاکم در هر تیپ، اطلاعات کلی از ویژگیهای اکولوژیکی و پتانسیل مناطق مختلف بدست می آید و براساس ای ...

در این طرح ویژگی های محلی حوزه شامل فیزیوگرافی، هواشناسی، هیدرولوژی، زمین شناسی، ژئومرفولوژی، خاکشناسی، فرسایش و رسوب با توجه به سه روش واحدهای مطالعاتی مشخص گردیده و بهترین روش با توجه به به بالاترین درجه همبستگی به رسوب تعیین می شود. ضمناً بررسیها (تعیین اجزاء واحد اراضی لند فرم آسایش و واحد کاری ژئومورفولوژی) به کمک GIS واحدهای هیدرولوژیکی یا زیر حوزه ها صورت می گیرد. ...

لازمه مدیریت پایدار توده‌های با ارزش راش، داشتن اطلاعات به هنگام و دقیق از ضریب شکل و در نتیجه آن حجم سرپای دقیق آنها می باشد. گونه‌راش در جنگل‌هایشمال‌، یکی از ارزشمندترین گونه‌های چوبی است که 6/17 درصد سطح و‌30 درصد حجم سرپای این جنگل‌ها را تشکیل می‌دهد. تحقیق حاضر با هدف تعیین دقیق و ضریب شکل درختان راش در استان گلستان (مطالعه موردی: طرح‌های جنگلداری لیوان، وطنا، کردکوی، دکتر بهرام‌نیا و شموشک) و اصلاح جدول حجم این گونه با ارزش انجام پذیرفت. به همین منظور به روش تصادفی‌1 ...

برای دستیابی به توسعه پایدار، حفاظت از منابع طبیعی شامل جنگلها و مراتع به عنوان بستر توسعه و زیربنای برنامه های سازندگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا نیاز به تشکلها و ساختارهای سازمان یافته مردمی به عنوان مکمل برنامه های وسیع و گسترده دولت در امر حفاظت از منابع طبیعی به شدت احساس می شود تا با اتکاء به ارزشهای فرهنگی، اجتماعی و دینی حاکم بر جامعه و به دور از بوروکراسی های دست و پاگیر اداری بتواند انگیزه های والای حفاظت از منابع طبیعی را در بین اقشار مختلف جامعه ش ...

این طرح به منظور شناخت هر چه بیشتر عوامل موثر در تخریب منابع طبیعی که در حال حاضر مهمترین مسئله در منابع طبیعی کشور است . اولویت‌بندی از این عوامل از طریق کمی نمودن در اثر دو عانل در هر منطقه در تخریب و ویرانی منابع طبیعی تهیه شده است . با استفاده از اطلاعات قبلی در زمینه منابع طبیعی، جوامع بهره‌بردار، روند تبدیل کاربری منابع طی دهه‌های اخیر دسترس آن، موزائیکی از مهمترین عوامل تخریب در هر منطقه و رمز هر عامل مخرب تهیه و جهت برنامه‌ریزی و تدوین خط مشی و سیاست‌گذاری در جهت قطع ...
نمایه ها:
تخریب | 

هدف طرح ایجاد توسعه پایدار از طریق مقایسه سه نوع مدیریت در منابع طبیعی به منظور استفاده بهینه از منابع آب و خاک و در نهایت رسیدن به استقلال اقتصادی و سیاسی غیروابسته به صادرات نفتی خواهد بود. در حال حاضر، وضعیت فعلی استفاده از منابع طبیعی در ایران صحیح نیست . در صورت تداوم این وضعیت منابع طبیعی به مرور از بین خواهد رفت و چنانچه بخواهیم بدون اتکا به اقتصاد نفت (صادرات ) به حیات خودمان ادامه دهیم هیچ چاره‌ای نیست مگر اینکه برنامه‌های ناپایدار را از منابع طبیعی حذف کرده و به دنب ...