عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بهینه‌سازی انرژی به عنوان یک راهکار اساسی برای کاهش مصرف انرژی و نیز کاهش آلاینده‌های زیست محیطی درکشورهای پیشرفته دنیا مطرح شده است. امروزه این کشورها به بهینه‌سازی و مدیریت انرژی به عنوان یک منبع جدید انرژی مینگرند و این رویکرد تاثیر مثبتی بر اقتصاد کشورها خواهد داشت. در این میان یکی از مهمترین راهکارهای بهینه‌سازی انرژی انجام شده در تمامی این کشورها با هدف افزایش بازده تولید انرژی و استفاده بهینه از منابع سوخت با بازده کلی 75 تا 90 درصد، استفاده از سیستم های تولید همزمان گ ...