عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 32

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر به مطالعه‌ی نیاز‌های اطلاعاتی و رفتار اطلاع‌یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه کاشان در محیط اطلاعاتی پیوسته (اینترنت و پایگاه‌های اطلاعاتی) می‌پردازد، تا از این رهگذر به سوالاتی مانند هدف دانشجویان از جستجوی اطلاعات در محیط پیوسته؛ میزان استفاده‌ی آنان از این محیط اطلاعاتی؛ میزان آشنایی دانشجویان با این محیط و روش‌های جستجوی اطلاعات در آن؛ معناداری تفاوت دانشجویان در دانشکده‌ها، مقاطع مختلف، و گروه‌های جنسیتی از نظر میزان آشنایی با منابع اطلاعاتی پیوسته و روش‌ه ...

پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- پیمایشی، نیازهای اطلاعاتی اعضای نوجوان کتابخانه های عمومی‌تحت پوشش نهاد کتابخانه های عمومی‌شهر اصفهان را مورد مطالعه قرار داد. هدف از این پژوهش شناخت و تعیین میزان برآورده شدن نیازهای اطلاعاتی جامعه پژوهش از منابع و خدمات عمومی‌ کتابخانه ها بوده و بدین منظور تعداد 328 عضو از میان 9418 نفر اعضای نوجوان به عنوان نمونه به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با تعداد اعضای هر کتابخانه مورد بررسی قرار گرفت. داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته ...

در مواجهه با رشد روزافزون اطلاعات در محيط تکنولوژيکي کنوني، توجه به مهارتهاي جستجوي اطلاعات و استفاده صحيح از آن ضرورت دارد.تعاريف مختلف از سواد اطلاعاتي نشان مي دهد اين مفهوم به توانايي فرد در دستيابي، درک و شناخت منابع اطلاعاتي گوناگون اشاره داشته و افراد با سواد اطلاعاتي توانايي تشريح و موشکافي دقيق پيامهاي دريافت شده از منابع اطلاعاتي را دارا مي باشند.هدف پژوهش حاضر ارزيابي ميزان سواد اطلاعاتي متخصصان شرکت پلي اکريل ايران در دو سطح علمي و کاربردي بر اساس مدل آيزنبرگ و برک ...

نوآوريهاي روند آموزش از دور فرايند يادگيري را دگرگون كرده و يكي از چالش‌هاي عصر اطلاعات است. امروزه نظام‌هاي آموزشي دنيا براي غلبه بر اين مشكل سواد اطلاعاتي را به عنوان راهكار آموزشي در دستور كار خود قرار دادند تا بدين ترتيب دانش‌آموزان خود را با تغييرات علمي و آموزشي آشنا سازند. سواد اطلاعاتی به مجموعه مهارتهايي اطلاق مي‌شود كه فرد با تكيه بر آن قادر باشد به روشنی آنچه را كه مي خواهد بيان كند از ميان منابع اطلاعاتي جستجو كند و اطلاعات مورد نياز را تشخيص و اطلاعات ارزشمندتر ...

اکنون در محیط کسب و کار، اطلاعات بطور فزاینده نقش با اهمیتی در موفقیت سازمانهای بخش دولتی و خصوصی ایفا مینماید. امروزه سازمانها به دلیل وابستگي شديد به اطلاعات و ارزش استراتژیک آن، ظهورشبكه‌ها و پراکندگی اطلاعات، با مشكل جدی مواجه میباشند.اين امر باعث گرديده سازمانها به مديريت منابع اطلاعاتي روي آورند. مدیریت منابع اطلاعاتی یک روش جامع برای برنامه ریزی، سازماندهی، بودجه بندی، هدایت، پایش و کنترل افراد، منابع مالی، فناوریهاو فعالیتهای ملازم با کسب، ذخیره سازی، پردازش و توزیع د ...

پژوهش حاضر به بررسی میزان کاربرد منابع موجود در کتابخانه های وابسته به سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری اصفهان پرداخته و تلاش کرده است ضمن سنجش نیاز کاربران به انواع منابع اطلاعاتی موجود، میزان رضایت آنها را نیز از مجموعه کنونی بسنجد.در راستای این امر به بررسی علل و عوامل عدم استفاده بهینه از منابع اطلاعاتی موجود پرداخته ودر ادامه راه حل هایی در جهت افزایش میزان استفاده از منابع موجود پیشنهاد گردیده است. با رویکردی پیمایشی-توصیفی، تعداد 250 پرسشنامه به صورت تصادفی در دسترس م ...

هدف پژوهش حاضر ارزیابی میزان استفاده، تعیین میزان نفوذ و بررسی هزینه ـ سودمندی منابع الکترونیکی کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال2009 می باشد. استفاده از روشهای علمی تثبیت شده در زمینه ارزشیابی منابع اطلاعاتی الکترونیکی و شناسایی مناسبترین آنها، گامی موثر جهت برآوردن نیازهای اطلاعاتی مراجعان و استفاده کنندگان از کتابخانه هاست. جامعه آماری پژوهش، منابع اطلاعاتی الکترونیکی اشتراکی کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد، شامل مجلات الکترونیکی و پایگاههای اطلاعاتی دسترس پذ ...

پژوهش حاضر، به منظور بررسی اولویت‏های مجموعه‏سازی (منابع اطلاعاتی) در کتابخانه دیجیتال از دیدگاه اعضای هیأت‏علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز صورت گرفته است. تحقیق حاضر کمی و از نوع پیمایشی می‏باشد و نوع طرح تحقیق توصیفی- کاربردی است. برای گردآوری داده‏ها از پرسش‏نامه استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش 577 نفر از اعضای هیأت‏علمی دانشگاه شیراز و 5283 نفر از دانشجویان تحصیلات تكمیلی دانشگاه شیراز می‏باشند. از این تعداد 357 نفر به صورت نمونه‏گیری خوشه‏ای ...

برخی امتیازهای محیط رایانه‏ای در فراهم نمودن امکان تعامل، ارائه منابع اطلاعاتی و تسهیل ارتباط علمی، سبب شده پژوهشگران زمان زیادی را به استفاده از این محیط اختصاص ‏دهند. همچنین، برپایه نظریه‏ تجربه خوشایند، غنی بودن محیط تعاملی رابط کاربر، تجربه خوشایندی به کاربر می‏دهد که وی را به مراجعه بعدی و استفاده بیشتر از منابع اطلاعاتی سوق می‏دهد. با وجود این، مشخص نیست که "آیا تعامل محیط رایانه‏ای در تحول فکری و رفتاری پژوهشگران نسبت به موضوع و مسئله مورد بررسی نقش دارد و سبب خواهد شد ...